Protopopiatul Vânju Mare

42. Prisăceaua - Sfântul Ierarh Nicolae

biserica prisaceaua

 

Parohie alcătuită din satele Prisăceaua și Scorila: 360 de familii cu 1601 suflete (în 1941). În prezent, este alcătuită din aceleași sate și din 2004 se află sub ascultarea Protoieriei Vânju Mare din Episcopia Severinului și Strehaiei. Până în 1948 s-a aflat sub jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin, iar ulterior sub cea a Mitropoliei Olteniei până în 2004.

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae; biserica nu întrunește condițiile pentru a fi considerată monument istoric.


 

pr gigel chipesu  

Preot paroh Gigel Chipeșu

  • hirotonit la 6 decembrie 1997,
  • studii teologice superioare,
  • gradul preoțesc II,
  • încadrat la 1 noiembrie 1997

Tel.:0755 422 863

 


 

Prisăceaua este sat al comunei Oprişor din 1951, situat la poalele dealului lui Niţu, într-o zonă de câmpie şi în partea de nord-est a comunei. Atestat de documente datând din 1790;

Biserica satului a fost fondată în 1765 de Nicolaie Poenar medelnicer și Dincă Poenar (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). A funcționat timp de un veac, până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1892 preotul exarh, G. Pușcășianu, constatând că biserica era atât de grav deteriorată, încât se impunea construcția uneia noi. Faptul s-a întâmplat în anii 1898-1902, ridicându-se un nou lăcaș, de cărămidă, în formă de cruce, cu osârdia și cheltuiala lui Nae Ignătescu, proprietar, și a enoriașilor. Antreprenor Solomon, maistor Ilie. Biserica a fost pictată de către pictorul Gheorghe Baba din Craiova și a fost sfințită de către P.S. Atanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului Noul Severin.  În 1935 biserica a fost reparată, încât în 1941 era într-o stare potrivită. În perioada postbelică a fost din nou reparată în anii 1953-1955, consolidându-se după cutremurul din 1940, și a fost din nou pictată, de această dată de către pictorul Mihail Bălănescu. De asemenea, prin stăruința preotului paroh Gigel Chipeșu în ultima perioadă s-a schimbat vechea tâmplărie a bisericii, s-au făcut gard de fier și alee de ciment, s-a construit o remiză, s-a procurat un policandru și s-a pus acoperiș sfântului locaș din tablă Lindab.

Preoți: popa Stan (1864-1868), în 1887 parohia era deservită de preotul I. Lăcrețianu de la biserica sucursală din cătuna Scorila, continuând până după 1895, Ștefan Rombescu, Alexandru I. Ruicănescu (hirotonit în 1928, în funcție în 1941 și ulterior)…, Nicolae Anuța, Gigel Chipeșu (din 1997 până în prezent); cântăreți: Dumitru Gligorie, Stan Rombescu (1895), Mihai I. Câmpeanu (1897), Dumitru R. Nisip, Ion M. Tudosie (1941).


 

Filii arondate:

 

 

 

Scorila

 

biserica scorila

 

Mahala, pendinte administrativ de comuna Vlădaia, filie a parohiei Prisăceaua (1887); la fel în 1941 și în prezent.

 


Hram Sf. Ioan Botezătorul; biserica nu este monument istoric.


 

Scorila este sat al comunei Vlădaia, din 1951, situat în estul acesteia. Atestat  documentar în: 1598 (sub numele de Scoriia, așezare cumpărată de la săteni și întărită fraților Buzești de către Mihai Viteazu vv.). Preda Buzescu stăpânea satul dinainte de 1592, când a construit, între actualele sate Vlădaia şi Ştircoviţa, puternice case boiereşti şi acareturi, foişor de supraveghere şi apărare, pivniţe pentru vinuri şi a plantat viţă de vie, care, la 1893, era încă numită a Buzeştilor);

Biserica satului a fost clădită din lemn și așezată în partea de vest a satului, pe deal, după ce a fost începută în anul 1898. În 1894, Sfânta Episcopie eliberase pantahuza pe șase luni pentru strângerea ofrandelor în folosul terminării bisericii din cătună. Lucrările s-au tergiversat, încât la 18 octombrie 1897 Sfânta Episcopie a recomandat protoiereului județului să-i pună în vedere parohului Ion Lacrițeanu de la Prisăceaua că dacă până la 1 aprilie 1898 nu avea să termine pictarea bisericii din Scorila, urma să ia măsuri împotrivă-i. Biserica a fost terminată pe cheltuiala satului în anul 1902. Este în formă de navă. La sfârșitul perioadei interbelice, biserica era asigurată. În 1952 a fost reparată prin grija consiliului parohial și a fost pictată de către Gheorghe Zugravul și Gheorghe Baba. A fost sfințită de către Î.P.S. Firmilian, Mitropolitul Olteniei, preot fiind P.C. Constantin Ruicănescu. Alte reparații și îmbunătățiri s-au efectuat în ultimii ani, când preotul paroh Gigel Chipeșu s-a preocupat de acoperirea bisericii cu tablă Lindab, s-a schimbat vechea tâmplărie, s-a împrejmuit curtea bisericii cu gard din ramă de fier și fundație de beton, s-au amenajat alei de ciment, s-a procurat un policandru, iar în prezent este în curs de finalizare pictura.

Preoți: C. Lacrițeanu, Ștefan Rombescu, Constantin Ruicănescu, C. Popescu, Nicolae Anuța, Gigel Chipeșu.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube