Magazin bisericesc

magazin2
 
 
 
MAGAZINUL DE CĂRŢI ŞI OBIECTE BISERICEŞTI
ORTODOXIA
 
 
 
 
 
 
magazin1

magazin3

-Cărţi bisericeşti :
Liturghier, Apostol, Sf Evanghelie, Catavasier, Utrenier, Vecernier, Noul Idiomelar. Minei pe toate lunile, Penticostar, Triod, Repertoriu Coral, Cântările Sf Liturghii, Acatistier, Ceaslov, Psaltire, Vieţile Sfinţilor pe tot anul,Cazania, Molitfelnic, Aghiazmatar, Penticostarul Mic, Panihida, Octoih Mare, Arhieraticon, Liturghier de strană, Slujba Învierii carte de tedeum
-Cărţi duhovniceşi ale marilor duhovnici şi părinţi contemporani
-cărţi şi manuale pentru studiul teologic: Dogmatică, Morală, Catehism, Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Patrologie

-icoane, iconiţe de toate mărimile şi toate formele cu sfinţi
-obiecte de cult bisericesc : cădelniţe, sfinte vase, cruci,chivot,policandru, cununii, coperţi sf Evanghelie, pahare candelă,căţui, sfeşnice
-candele de toate formele şi toate mărimile
-tămâie , cărbuni , fitile pt candelă,mir
-veşminte preoţeşti de diferite mărimi şi culori
-metaniere, lănţişoare, brelocuri
-colecţia de reviste Didahia
-reviste religioase, acatiste, caiete de religie cls I –VIII
-multimedia: muzica psaltica, predici audio,pelerinaje manastiri(cd,DVD,casete)


Depozitul de cărţi şi obiecte bisericeşti

Adresa depozitului: Str. I.Gh. Bibicescu, nr. 6 - în incinta Episcopiei Severinului și Strehaiei.

Programul magazinului şi al depozitului este de luni pana vineri - orele 8 - 16.
În zilele de sărbătoare nu se lucrează.

Aceleaşi produse se pot găsi şi la pangarul de obiecte şi cărţi bisericeşti al Catedralei Episcopale din
Dr. Tr. Severin între orele 7-19 în fiecare zi.
Dacă doriţi sa comandati un anumit produs ne puteţi contacta la telefon:
0729/577738; 0252/333048; fax 0252/333039

magazin5

 


 


mbl live


mbl youtube