ps 1 hi

Prea Sfinţitul Părinte Nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei

 

Date personale

 • Prenume: Nicolae
 • Numele de familie: Nicolăescu
 • Data naşterii: 06 aprilie 1962
 • Locul naşterii: comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi.

 

Studii:

 • 1969-1977 Şcoala Generală de 8 ani în comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi;
 • 1977-1979, Liceul Industrial nr. 3 din Drobeta Turnu Severin;
 • 1979-1984, Seminarul Teologic din Craiova;
 • 1989-1993, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, fiind licenţiat în teologie cu teza intitulată „Sfaturile Evanghelice în viaţa monahului”;
 • 1997-2001, Bursier al Fundaţiei „Bethleem” din Atena;
 • 1997-1998, Curs intensiv de limba greacă la Facultatea de Filozofie şi Litere din cadrul Univeristăţii din Atena-Grecia;
 • 1997-2000, Studii postuniversitare de Patrologie și Istoria Dogmelor în cadrul Universității Naționale Kapodistria din Atena, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • 2000, A susţinut lucrarea de Master cu titlul „Tradiţia neoisihastă românească de după Sfântul Paisie Velicikovski şi până în zilele noastre”, obţinând calificativul „arista” (excepţional); 
 • 9 martie 2010, Doctor în Teologie, secţia Patrologie a Facultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu, cu teza “Teologie și spiritualitate în scrierile Avvei Dorothei de Gaza”, conducător de doctorat Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu, calificativul obţinut “magna cum laude”;

 

Slujiri în biserică

 • 1979-1983, Frate închinoviat şi rasofor la Mânăstirea Topolniţa; Tuns în monahism la Sfânta Mănăstire Topolniţa, primind numele de Nicodim şi hirotonit ierodiacon (1983) şi ieromonah (1985);
 • 1985-1994, Preot paroh la Parohia Baloteşti, judeţul Mehedinţi;
 • 1990-1992, Stareţ la Mănăstirea Topolniţa;
 • 1990, hirotonit Protosinghel;
 • 1991-2001, Stareţ la Mănăstirea Vodiţa;
 • 2001, Consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei;
 • 2001, hirotonit Arhimandrit;
 • 19 august 2001, hirotonit Arhiereu; ales în Şedinţa Sfântului Sinod al B.O.R. ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titulatura de „Gorjeanul”, având ca responsabilităţi coordonarea sectoarelor Social-Misionar şi Administrativ;
 • 2001-2004, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei
 • 2001-2004, Preşedinte al Asociaţiei „Vasiliada”, organizaţie care funcţionează sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei;
 • 2002-2004, Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Copiilor şi Adulţilor cu Autism din România (A.N.C.C.A.R), filiala Craiova.
 • 2002-2008, Lector suplinitor în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
 • 2011-2013, Lector suplinitor în cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • 2012-2014, Lector suplinitor în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 • octombrie 2014-prezent, conferențiar în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
 • 2001-prezent, Membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • 2001-prezent, Membru al Comisiei Canonice, Juridice și pentru Disciplină a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • 25 aprilie 2004, întronizat ca Episcop al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin;
 • 2004-prezent, Episcop al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

 

Distincții

 • 2001-2004, Preşedinte al Asociaţiei „Vasiliada”, organizaţie care funcţionează sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei;
 • 2002-2004, Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Copiilor şi Adulţilor cu Autism din România (A.N.C.C.A.R), filiala Craiova;
 • Cetățean de Onoare al Comunei Broșteni, jud. Mehedinți;
 • Titlul de Excelență de către Primăria Municipiului Drobeta-TurnuSeverin, 2009;
 • Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni, 16 august 2016;
 • Ordinul Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, 27 septembrie 2016;
 • Engolpionul și Crucea Eparhială - 6 decembrie 2016 acordată de P.S. Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei;
 • Ordinul Eparhial Episcop Elie Miron Cristea (Ediție Centenară pentru Arhierei) -  2018 acordat de P.S. Lucian, Episcopul Caransebeșului;
 • Engolpionul și Crucea Transilvană - 25 martie 2019 acordat de Î.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului;
 • Emblema de merit Partener pentru Apărare clasa a III-a, București, 9 decembrie 2019, acordat de Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene;
 • Ordinul Episcop Roman Ciorogariu, 20 septembrie 2020;
 • Ordinul militar Tudor Vladimirescu, al Fundației Tudor Vladimirescu, 23 ianuarie 2021;
 • Cetățean de Onoare al Comunei Godeanu, jud. Mehedinți, 04 mai 2022;
 • Ordinul Episcop Nicolae Ivan, 25 martie 2023, acordat de Î.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului; 
 • Ordinul Gurie Episcopul, 21 octombrie 2023, acordat de P.S. Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei;
 • Ordinul Sfântul Ierarh Neofit Cretanul Mitropolitul Țării Românești, 25 octombrie 2023, acordat de P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
 • Ordinul Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Voievozi Români și Crucea Nordului, 28 ianuarie 2024, acordat de P.S. Macarie Drăgoi, Episcopul Românilor Ortodocși al Europei de Nord;
 • Diplomă de merit pentru buna colaborare și sprijinul acordat în gestionarea situațiilor, 28 februarie 2024, acordat de p. Inspector Șef Coloned Cristian Stanciu, Ministerul Afacerilor Interne

 

Activitate pastorală

 • A construit biserica şi corpuri de chilii la Mănăstirea Vodiţa, reînfiinţată în 1990;
 • 1994, a efectuat împreună cu Consiliul Parohial al Parohiei Baloteşti reparaţii capitale la biserica şi clopotniţa parohială, iar după restaurarea picturii a avut loc resfinţirea sfântului locaş;
 • 2004, a înfiinţat Asociaţia ,,Filantropia Severin” al cărei preşedinte este;
 • 2004, a înfiinţat trei noi protopopiate în oraşele: Vânju Mare, Baia de Aramă şi Drobeta Turnu Severin;
 • 2005, a înfiinţat postul de radio „Lumina” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
 • 2005, a înfiinţat corul „Kinonia” al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
 • 2005, a înfiinţat Editura “Didahia Severin”;
 • ianuarie 2006, a iniţiat editarea revistelor „Didahia”, „Didahia pentru copii şi părinţi” şi „Didahia pentru preoţi”;
 • A înfiinţat şi reînfiinţat 7 mănăstiri: Coşuştea-Crivelnic, Cerneţi, Baia de Aramă, Mraconia, Jiana, Godeanu, Cârjei.
 • A organizat anual Simpozioanul internațional ”Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate” (din 2008) și Simpozionul internațional de Patrologie (din 2014);
 • A inițiat și organizat Simpozionul Țara Severinului – Oameni. Fapte. Locuri (din 2022).

 

Cărți publicate

 1. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei - Teologia și spiritualitatea Avvei Dorothei de Gaza, Editura Mitropolia Olteniei, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2014;
 2. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei, Pastorale la Nașterea și Învierea Domnului, Editura Mitropolia Olteniei, Editura Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2014;
 3. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei, H ΝΕΟΗΣΥΧΑΣΤΙΚΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΟ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΙ ΕΩΣ ΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, Athena, 2013.

 

 Studii și articole publicate în cadrul unor simpozioane, întruniri ştiinţifice şi conferinţe

 1. Dreaptă cumpănire și răbdare, Manifestări omagiale-„Mitropolit Nestor Vornicescu”, Drobeta Turnu Severin, 2007;
 2. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 1, Drobeta Turnu Severin, 2008;
 3. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, 2009;
 4. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, 2010;
 5. Cuvânt înainte, Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, 2011;
 6. Teologia căsătoriei în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur , Arad -Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 2012;
 7. Suferința și boala în scrierile Sfinților Părinți, Simpozionul „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", Drobeta Turnu Severin, 2012;
 8. Virtutea răbdării în scrierile Sfinților Părinți, Simpozionul „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", Drobeta Turnu Severin, 2012;
 9. O perspectivă patristică privind rolul mirenilor în Biserica primară. Reflecţii pe marginea lucrării „Mirenii în Biserică” a Pr.Liviu Stan. „In memoriam Preot Profesor dr.Liviu Stan (1910-1973)”, Simpozion naţional, Deva, 7-8 martie 2013;
 10. Misiunea învăţătorească a credincioşilor după Sf. Ioan Gură de Aur şi Pr. Prof. Liviu Stan. Dreptul canonic în viaţa Bisericii. „In memoriam Preot Profesor dr. Liviu Stan (1910-1973)”, Simpozion naţional, Deva, 7-8 martie 2013;
 11. Ηδιαμόρφωση του Ρουμανικού λαού, οι αρχές του Χριστιανισμού και μοναχισμού του, „Teologia”,Anul XVI, Nr. 4 (53), 2012, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, ISSN 2247-4382 si ISSN-L 1453-4789, p. 37-60;
 12. Ο Ησυχασμός και ο Νεοησυχασμός στη Ρουμανία, „Teologia”,  1 (54), 2013, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, ISSN 2247-4382 si ISSN-L 1453-4789, p. 21-37;
 13. Teaching about the Holy Cross from the Holy Priests. The Christian Paradigm of a united Europe. The Historical and Religious Dimension of the Reign of Saint Constantine the Great and his present reception. Internaţional Scientific Symposium, 29-30 of May 2013, Tismana Monastery, Romania;
 14. Răbdarea suferinţei în opera Sfântului Ioan Gură de Aur. Misiune, spiritualitate, cultură, Simpozion internaţional „Biserică şi societate în contemporaneitate: provocări, tendinţe şi perspective”, Valahia University Press, 05-06 iunie 2013;
 15. Freedom from passions at the Philokalic Father IV-VI centuries. Religious freedom and constraint - theological-historical landmarks, International Symposium, Deva, 17-18 October 2013;
 16. The Perpetual Virginitz of Theotokos (Aciparthene-Virgo Perpetua), „Teologia”, Anul XVII, nr.4/2013, oct.-dec., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 17. The Church and the State in the work of Saint John Chrysostom, European Journal of Science and Theology, December 2013, vol. 9, No.6;
 18. The Catastrophic Effects of Decree 410/1959 on Monasticism in Communist Romania, „Teologia”, Anul XVIII, nr.1(58), 2014. Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă;
 19. Communion with God and Our Fellows, through the Healing From the Passions and the Work of Virtues, in the Philokalist Fathers, Orientalia Patristic, Ed. Didahia Severin, Vol. 5, 2019, p. 9-28 și Comuniunea cu Dumnezeu și cu aproapele, prin tămăduirea de patimi și lucrarea virtuților, la părinții filocalici, idem, p. 293-311 – (Simpozionul Internațional de Patrologie, ediția a V-a, Drobeta Turnu Severin, 23-27 aprilie 2018).
 20. Mânăstirile avaton. Temeiuri patristice, în vol. Rânduieli ale viețuirii monahale în ctitoriile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Editura Praxis, Râmnicu-Vâlcea, 2016, ISBN 978-606-8435-27-5, pp.15-42.
 21. Favorizarea creştinismului de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Simpozionul internaţional „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, Vol. 6, 2013;
 22. Puterea semnului Sfintei Cruci în scrierile Sfinţilor Părinţi, Simpozionul internaţional „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, Vol.6, 2013;
 23. Epicleza şi prefacerea Cinstitelor Daruri în Teologia contemporană, Simpozionul internațional „Taină și mărturisire”, Caransebeș, 2014;
 24. Metanoia-schimbarea minții sau pocăința, Simpozionul internaţional „Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", Drobeta Turnu Severin, 2014;
 25. Patrologia, regina disciplinelor teologice, Simpozionul internaţional de Patrologie, Mănăstirea Sfânta Ana, Orșova, 2014;
 26. Mândria în scrierile Sfinților Părinți (I)în Mitropolia Olteniei, Anul LXVI (785-788), Nr. 5-8 (mai-august), 2014, ISSN 1013-4239, p. 34-45
 27. Slava desartă în scrierile Sfinților Părinți (I), în Mitropolia Olteniei, AnulLXVI (789-792), Nr. 9-12, septembrie-decembrie, 2014, p. 75-87
 28. Smerenia și smerita cugetare în scrierile Sfinților Părinți (I), în: Mitropolia Olteniei, Anul LXVII (793-796), Nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie 2015, pp. 64-69, ISSN 1013-4239
 29. Mitropolitul Andrei Șaguna în conștiința posterității, în Mitropolia Olteniei, anul LXV (777-780), Nr. 9-12, septembrie-decembrie, 2013, ISSN 1013-4239, p. 68-82.
 30. Puterea semnului sfintei cruci în scrierile Sfinților Părinți, în Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate, 6, Ed. Mitropolia Olteniei și Ed. Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2013, ISSN 2067-5577, p.15-26.
 31. Favorizarea creștinismului de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, în Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate, 6, Ed. Mitropolia Olteniei și Ed. Didahia Severin, Drobeta Turnu Severin, 2013, ISSN 2067-5577, p. 5-9.
 32. Filantropia creștină. Temeiuri scripturistice și patristice, în vol. Misiunea Bisericii Ortodoxe în contextual actual, Editura Mitropolia Olteniei, 2016, ISBN 978-606-731-024-5, pp. 11-48.
 33. Necesitatea lecturării biblice și patristice pentru mărturisirea dreptei credințe – în vol. Pastoraţie şi misiune. Metode misionar-pastorale de apărare şi mărturisire a dreptei credinţe în epoca modernă, Editura Mitropolia Olteniei, ISBN 978-606-731-036-8, Craiova, 2017, pp. 14-28.
 34. Păcatul smintelii – în vol. Trăirea și mărturisirea dreptei credințe în unitatea Duhlui și a dragostei, Ed. Mitropolia Olteniei, 2018, ISBN 978-606-731-052-8, p. 13-24.
 35. Continua pregătire teologică și duhovnicească a preotului, în Slujire preoțească și apostolat social, Colecția Misiune și Pastorație, 4, Ed. Mitropolia Olteniei, 2019, ISBN 978-606-731-066-5, p. 12-27.
 36. O perspectivă patristică privind rolul mirenilor în Biserica primară. Reflecții privind rolul mirenilor în dimensiunea de conducere și sacramentală, pe marginea lucrării Mirenii în Biserică a Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu Stan, în Dreptul canonic în viața Bisericii. In memoriam Preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973), Ed. Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Ed. Episcopiei Devei și Hunedoarei, Alba Iulia-Deva, 2013, ISBN 978-606-509-250-1 si ISBN 978-606-92904-8-4, p. 41-65 
 37. Misiunea învățătorească a credincioșilor după Sf. Ioan Gură de Aur și Pr. Prof. Liviu Stan, în Dreptul canonic în viața Bisericii. In memoriam Preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973), Ed. Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Ed. Episcopiei Devei și Hunedoarei, Alba Iulia-Deva, 2013, ISBN 978-606-509-250-1 si ISBN 978-606-92904-8-4, p. 67-86
 38. Sfântul Vasile cel Mare în scrierile Mitropolitului Nestor Vornicescu, în Teologie și slujire pastorală în viața și opera Mitropoliților Firmilian Marin și Nestor Vornicescu, Ed. Mitropolia Olteniei, ISBN 978-973-1794-91-4 și Ed. Cetatea de Scaun, ISBN 978-606-537-253-5, 2014, p. 49-60
 39. Justinian Marina, un patriarh providențial – Simpozionul internaţional „Jertfă și mărturisire”, ediţia a XI-a, Caransebeș, 23 – 25 aprilie 2017; Jertfă și mărturisire, Ed. Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-8458-22-9, 2017, p. 38-53
 40. Xenedia sau înstrăinarea de lume a monahului – Simpozionul Internațional de Patrologie, ediția a IV-a, Drobeta Turnu Severin, 1-4 mai 2017, vol. Orientalia Patristica, Papers of the International Patristic Symposium, IV, Ed. Didahia Severin,2018, ISSN 2559-1290, p. 9-24
 41. Ieroschimonahul Nil Dorobanțu, în Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate, vol. 10, Editura Didahia Severin, Drobeta-Turnu Severin, 2019, p. 33-46; (Simpozionul internațional Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a X-a, 1-3 iunie 2017).
 42. Monahismul Românesc în timpul Patriarhului Justinian Marina. în Mehedinți – istorie, cultură și spiritualitate, vol. 10, Editura Didahia Severin, Drobeta-Turnu Severin, 2019, p. 17-32; (Simpozionul internațional Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate, ediția a X-a, 1-3 iunie 2017).
 43. Actualitatea trăirii credinței creștine după Sfinții Părinți în epoca globalizării, in Globalizare, religie și educatie, ISBN 978-606-603-104-2, Simpozion international, 13-14 noiembrie 2013 (vezi anexat Adeverința nr. 1349/2014 eliberată de Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației)
 44. Papa Grigore al XII-lea și mitropolitul Atanasie al Severinului, contemporanii ctitoriri ai bisericii Sfântului Ierarh Nicolae din Ribița. Scurte considerații - Simpozion național „600 de ani de la atestarea bisericii «Sfântul Ierarh Nicolae» din Ribița (1417) și 25 de ani de la reactivarea Mănăstirii Crișan (1992)” - Ribița, Episcopia Devei și Hunedoarei, 16 septembrie 2017.
 45. Trei preoți orșoveni – ctitori de biserici în timpul dictaturii comuniste – în vol. Cu lucrările Simpozionului Martiri și mărturisitori ai dreptei credințe în regimul comunist. 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Banatului, Timișoara, 21 octombrie 2017.
 46. Rugăciunea pentru aproapele ca modalitate de exprimare a dragostei creștine – Simpozionul internaţional Unitate și dăinuire. Centenar România Mare 1918-2018, în cadrul ediţiei a XII-a a Zilelor credinței și culturii, Reșița, 16-17 aprilie 2018.
 47. Viaţa bisericească în timpul domnitorului Mircea cel Mare – Simpozionului Mircea cel Mare – Simbol al unității de credință și de neam (1418-2018), Drobeta-Turnu-Severin, 19-20 aprilie 2018.
 48. Rolul Bisericii în înfăptuirea Marii Uniri – Simpozion Centenarul Marii Uniri, Direcţia de Patrimoniu şi Turism Cultural din Drobeta-Turnu Severin, 17 noiembrie 2018.
 49. Îndatoririle creștinului pentru cei răposați, Simpozionul internaţionalMehedinți – istorie, cultură și spiritualitate, Ediția a XIII-a, 3-4 iunie 2021, online (în curs de publicare)
 50. Părinții duhovnicești ai lui Tudor Vladimirescu –Simpozionul „Tudor Vladimirescu – 200 de ani de nemurire (1821 – 2021)”, Episcopia Severinului și Strehaiei și Primăria Șimian, 5-6 mai 2021;
 51. Viața bisericească în timpul lui Mihai Viteazul – „Simpozionul Mihai Viteazul – 420 de ani de la trecerea la cele veșnice”, Episcopia Severinului și Strehaiei, 9 august 2021;
 52. „Climatul duhovnicesc în care s-a format și a trăit Sfântul Grigorie Palama‟, în vol. Rugăciune și mărturisire
 53. „Atenția minții în timpul rugăciunii în scrierile Cuviosului Evagrie Ponticul‟, în vol. Rugăciunea în cultul Bisericii și în viața creștinului(ISBN 978-606-731-113-6), coord. pr. prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2022, pp. 30-45;
 54. „Practica rugăciunii lui Iisusla Sfântul Grigorie Sinaitul‟, în vol. Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate (ISSN 2067-5577), coord. Mihai Corcodel, Editura Mitropolia Olteniei și Editura Didahia Severin, Drobeta-Turnu Severin, 2022, pp. 10-19.

 

 Participări la simpozioane, întruniri ştiinţifice şi conferinţe

 1. Conferinţa preoţească cu tema ,,Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană. Exigenţe, probleme şi perspective”, Drobeta Turnu Severin, mai 2006;
 2. Simpozionul “600 de ani de la nașterea în ceruri a Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana”, Drobeta Turnu Severin, 2006;
 3. Conferinţa preoţească cu tema „Sfântul Nicodim de la Tismana – contemporanul nostru”, Drobeta Turnu Severin, octombrie 2006;
 4. Simpozionul „Manifestări omagiale-Mitropolit Nestor Vornicescu”, Drobeta Turnu Severin, 2007;
 5. Conferinţa preoţească cu tema „Preotul- chivernisitor al bunurilor bisericeşti”, Drobeta Turnu Severin, octombrie 2007;
 6. Conferinţa preoţească cu tema „Despre familia creştină”, Drobeta Turnu Severin, martie 2008;
 7. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2008;
 8. Conferinţa preoţească cu tema „Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române – importanţa şi actualitatea lui pentru viaţa parohială”, Drobeta Turnu Severin, iunie 2008;
 9. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2009;
 10. A susținut conferința „Tânărul în societatea contemporană. Sfântul Vasile cel Mare şi exemplul său”, Sala Mare a Casei de Cultură a Studenţilor din Craiova, aprilie 2009;
 11. Conferinţa preoţească cu tema „2009 Anul comemorativ omagial al Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (+279) şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”, Drobeta Turnu Severin, iunie 2009;
 12. Conferinţa preoţească cu tema „Muzica bizantină în trecut şi astăzi”, Drobeta Turnu Severin, decembrie 2009;
 13. Conferinţa preoţească cu tema „2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, Drobeta Turnu Severin, mai 2010;
 14. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2010;
 15. Simpozionul National „Sfântul Ierarh Calinic, mărturisitor al dreptei credinţe şi susţinător al unităţii bisericeşti” la Râmnicu Valcea, 12 aprilie, 2010;
 16. Simpozionul „Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, 2011;
 17. A susţinut conferinţa "Smerenia, mască sau trăire". Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR) - filiala Iaşi, în cadrul ciclului de conferinţe "Învierea lui Hristos - izbăvirea de întristare" și s-a desfășurat în Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 12 aprilie 2011;
 18. Simpozionul Internaţional „Vocaţia Mărturisitoare a Bisericii. De la Taina Sfântului Botez la jertfa martirică ”, Râmnicu Vâlcea, 2011;
 19. Conferinţa preoţească cu tema „Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, Topolniţa, 30 mai 2011;
 20. Conferinţa preoţească cu tema „Anul omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, Drobeta TurnuSeverin, 2 noiembrie 2011;
 21. Simpozion „Academician Silviu Dragomir (1888-1962) – 50 de ani de la trecerea în eternitate”. Sala de festivităţi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, Deva, 10-11 feb., 2012;
 22. Simpozion naţional de teologie liturgică, sub genericul: „Taina Sfanţului Maslu, implicaţii eclesial – liturgice şi terapeutic – pastorale”. Masă rotundă în care s-a dezbătut tema „Teologia Liturgică. Priorităţi şi perspective ale disciplinei în contextul teologiei de astăzi”, Arad -Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, 27-28 martie 2012;
 23. Conferinţă preoţească cu tema "2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", Sala mare a Casei de Cultură "Drăgan Muntean", Deva, 26 aprilie 2012;
 24. Simpozion intitulat “Profesia, familia şi prietenii în societatea modernă – Corelaţii psiho-sociologice la nivel individual”, Sala “Gr. Mr. Nicolae Soare” din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin,10 mai 2012;
 25. Seminar „Despre familia creştină”, Sala de festivităţi „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu Severin,15 mai 2012;
 26. Conferinţă preoţească cu tema "2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", Sala de recepţie a „Hotelului Severin”, Drobeta Turnu Severin, 31 mai 2012;
 27. Simpozion „Mehedinţi-istorie, cultură şi spiritualitate”, ediţia a V-a, dedicat Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română, Drobeta Turnu Severin – Sala de recepţie a „Hotelului Severin”, 5-8 iunie 2012;
 28. Conferinţă de presă cu prilejul lansării proiectului editorial ce are ca obiectiv reintroducerea în circulaţie a unei opere muzicale religioase de mare importanţă culturală şi liturgică din prima jumătate a secolului al XIX-lea, numită „Heruvico-Chinonicar”, Sala de festivităţi „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 27 iunie 2012;
 29. Simpozion naţional „Biserica Ortodoxă şi grupările religioase neoprotestante”, parte a „Programului de manifestări cultural-ştiinţifice pentru anul 2012”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 28-29 iunie 2012;
 30. Simpozion naţional dedicat aniversării a 1700 de ani de la publicarea Edictului de la Mediolam, din anul 313, Mănăstirea Tismana, 17-19 septembrie 2012;
 31. Conferinţă preoţească cu tema "2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", Casa Municipală de Cultură, Drobeta Turnu Severin, 25 octombrie 2012;
 32. Simpozion ştiinţific internaţional, intitulat „Suferință și terapie – perspective teologice”, Sala de festivităţi a Colegiului Național „Decebal”, Deva, 16-17 noiembrie 2012;
 33. Conferinţă de presă cu prilejul lansarea volumului „Heruvico-Chinonicar”, Sala de festivităţi „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 14 noiembrie 2012;
 34. Simpozion „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”, Aula Magna a Centrului de restaurare patrimoniu şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei, Craiova, 15 decembrie 2012;
 35. Simpozion teologic cu caracter comemorativ, intitulat „Dreptul canonic în viaţa Bisericii. In memoriam preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973)“, Sala „Spiru Haret“ a Inspectoratului Şcolar Judeţean din Deva, 7-8 martie 2013;
 36. Simpozionul naţional „Spiritualitatea şi cultura română în timpul domniilor lui Matei Basarab şi a Sfântului Constantin Brâncoveanu”, Mănăstirea Arnota, 5 aprilie 2014;
 37. Simpozionul internațional „Taină și mărturisire”, Caransebeș, 28 aprilie 2014;
 38. Simpozionul Teologic Internaţional „Rolul duhovnicului în scrierile părinţilor filocalici”, Alba Iulia, 6 mai 2014;
 39. Simpozionul internaţional "Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate", a susținut tema: „Metanoia-schimbarea minții sau pocăința”, Drobeta Turnu Severin, 12-14 mai 2014;
 40. Conferință pastoral-misionară în Episcopia Severinului și Strehaiei, Drobeta Turnu Severin, 02 iunie 2014;
 41. Simpozionul internațional, „Sfântul Constantin Brâncoveanu. Paradigmă creștină a unei Europe unite”, Tismana,10-12 iunie 2014;
 42. Simpozionul teologic internaţional „Comunicare şi Cuminecare”, Deva, 27 iunie 2014;
 43. Simpozionul internațional „Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu-ocrotitori ai Neamului și ai Bisericii strămoșești”, Baia de Aramă, 01-02 septembrie 2014;
 44. Simpozionul internaţional de Patrologie, a susținut tema „Patrologia, regina disciplinelor teologice”, Mănăstirea Sfânta Ana, Orșova, 07-09 octombrie 2014;
 45. Conferința pastoral-misionară de toamnă-iarnă Drobeta Turnu Severin, 23 octombrie 2014;
 46. Manifestări religioase în Episcopia Devei și Hunedoarei, Deva, 07-09 noiembrie 2014;
 47. Simpozionul naţional de teologie cu tema „Teologie şi propovăduire în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, Tismana 09-11 noiembrie 2014;
 48. Ediţia a XXIV-a a conferinţelor duhovniceşti „Filocalia”, a susținut tema: “Urmările păcatului în viața noastră”, Târgu Jiu, 04 decembrie 2014.

 

Pastorale

 1. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre rolul monahismului în lume, Cetatea creștină, nr. 3, iulie 2002;
 2. Idem: Despre pururea fecioria Maicii Domnului (I), Cetatea creștină, nr. 4, august 2002;
 3. Idem, ibidem (II), Cetatea creștină, nr. 5, septembrie 2002;
 4. Idem: Despre lepădarea de lume şi chemarea la viaţa monahală (I), Cetatea creștină, nr. 6, octombrie 2002;
 5. Idem, ibidem (II), Cetatea creștină, nr. 7, noiembrie 2002;
 6. Idem: Despre întruparea Fiului lui Dumnezeu şi mântuirea omului, Cetatea creștină, nr. 8, decembrie 2002;
 7. Idem, Despre "bunele dorinţe"la început de an, Cetatea creștină, nr. 1 (9) ianuarie 2003;
 8. Idem, Despre apropierea de Dumnezeu prin Rugăciunea lui Iisus şi apropierea de cel rău prin înjurături (I), Cetatea creștină, nr. 3(11) martie 2003;
 9. Idem, ibidem (II), Cetatea creștină, nr. 4 (12) aprilie 2003;
 10. Idem, Despre viaţa monahală în Grecia de azi, Cetatea creștină, nr. 6 (14) iunie 2003;
 11. Idem, Despre Părintele Galeriu, Cetatea creștină, nr. 7-8 (15-16) iulie-august 2003;
 12. Idem, Despre necesitatea uceniciei în cele duhovniceşti la tinerii de astăzi (I), Cetatea creștină, nr. 9 (17) septembrie 2003;
 13. Idem, Despre necesitatea uceniciei în cele duhovniceşti la tinerii de astăzi (II), Cetatea creștină, nr. 10 (18) octombrie 2003;
 14. Idem, Despre satul de altădată sau mediul în care a crescut părintele Stăniloae, Cetatea creștină, nr.11, (19) noiembrie, 2003;
 15. Idem, Despre Moş Nicolae şi Moş Crăciun, Cetatea creștină, nr. 12 (20) decembrie 2003;
 16. Idem, Despre Sfinţii Trei Ierarhi, Cetatea creștină, nr. 1 (21) ianuarie 2004;
 17. Idem, Despre post, Cetatea creștină, nr. 3 (23) martie 2004;
 18. Idem, Ctitori şi ctitorii, Cetatea creștină, nr. 5 (25) mai 2004;
 19. Idem, Despre Biserica Ortodoxă şi Europa, Cetatea creștină, nr. 6 (26) iunie 2004;
 20. Idem, Sfântul Ştefan cel Mare - model de credinţă peste veacuri, Cetatea creștină, nr. 7-8 iulie august 2004;
 21. Idem, Despre tinerii de la "coada veacului”, Cetatea creștină, nr. 10 (30) octombrie 2004;
 22. Idem, Despre cumpătare, Cetatea creștină, nr. 11 (34) noiembrie 2004;
 23. Idem, Despre incompatibilitatea slujirii preoţeşti cu afacerile lumeşti şi politica, Cetatea creștină, nr. 1 (33) ianuarie 2005;
 24. Un an de activitate a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Cetatea creştină, nr. 5(37) mai, 2005;
 25. Argument la început de drum, Didahia, anul I, nr. 1 (1), ianuarie, 2006;
 26. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre participarea la Sfânta Liturghie (I), Didahia, anul I, nr. 1 (1), ianuarie, 2006;
 27. Idem, Despre participarea la Sfânta Liturghie (II), Didahia, anul I, nr.1 (2), februarie 2006;
 28. Gânduri la ceas de bilanţ, Didahia, anul I, nr. 1 (2), februarie 2006;
 29. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre Sfinţii 40 de mucenici şi obiceiuri legate de ziua lor , Didahia, anul I, nr.1 (3), martie, 2006;
 30. Idem, Despre Sfânta Lumină de la Ierusalim, Didahia, anul I, nr. 1 (4), aprilie, 2006;
 31. Idem, Despre Sfânta Lumină de la Ierusalim, Didahia, anul I, nr. 1 (5), mai, 2006;
 32. Idem (6): Despre jurământ, Didahia, anul I, nr. 1 (6), iunie 2006;
 33. Idem, Despre darurile Sfântului Nicodim de la Tismana, Didahia, anul I, nr. 1 (7), iulie, 2006;
 34. Idem, Despre frica de viitor, Didahia, anul I, nr. 1 (8), august, 2006;
 35. Idem, Ȋntâlnire cu Sfântul Nicodim de la Tismana după şase veacuri, Didahia, anul I, nr. 1 (9), septembrie 2006;
 36. Idem, Despre procesiune în duh de smerenie, Didahia, anul I, nr. 1 (10), octombrie 2006;
 37. Idem, Despre Sfintele Icoane (I), Didahia, anul I, nr. 1 (11), noiembrie, 2006;
 38. Preafericitul Teoctist la douăzeci de ani de slujire ca Patriarh, Didahia, nr. 1 (11), noiembrie, 2006;
 39. Idem, Minunile Cuviosului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Didahia, anul I, nr. 1 (12), decembrie, 2006;
 40. Idem, Despre sfintele icoane (II), Didahia, anul II, nr. 1 (13), ianuarie 2007;
 41. Idem Despre rugăciune (I), Didahia, anul II, nr. 2 (14), februarie 2007;
 42. Idem, Despre rugăciune (II), Didahia, nr. 3 (15), martie, 2007;
 43. Părintele Mitropolit al Olteniei, Nestor Vornicescu-așa cum l-am cunoscut, Didahia, anul II, nr. 5 (17), mai, 2007;
 44. Scrisoare Pastorală: Grija pentru mântuirea turmei celei cuvântătoare, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 1/2006;
 45. Scrisoare Pastorală - Cugetări la întronizarea unui chiriarh, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 2/2006;
 46. Scrisoare Pastorală - Participarea credincioşilor la Sfânta Liturghie - Bucuria şi împlinirea oricărui slujitor al lui Hristos, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 3/2006;
 47. Scrisoare Pastorală - „Vitregiile naturii - consecinţi ale păcatelor", Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 4/2006;
 48. Scrisoare Pastorală - Despre ispita deznădăjduirii, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 5/2006;
 49. Scrisoare Pastorală - Despre buna chivernisire, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr.6/2006;
 50. Scrisoare Pastorală - „Biserica ortodoxă secretă”, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 7/2006;
 51. Scrisoare Pastorală - Precizări legate de săvârşirea slujbei Cununiei, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 8/2006;
 52. Scrisoare Pastorală - Despre aprobare şi binecuvântare, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 9/2006;
 53. Scrisoare Pastorală - Reflecţii la atitudinea preotului faţă de enoriaşii săi, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 10/2006;
 54. Scrisoare Pastorală - Câteva povățuiri pentru Ajunul Nașterii Domnului și al Bobotezei,Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 11/2006;
 55. Scrisoare Pastorală - Cuviosul Nicodim cel sfinţit de la Tismana - model de păstor, Didahia pentru preoţi, Anul I, nr. 12/2006;
 56. Scrisoare Pastorală - Nevoia de misiune, Didahia pentru preoţi, Anul II, nr. 1(13)/2007;
 57. Scrisoare Pastorală - Despre răbdare (I), Didahia pentru preoţi, Anul II, nr. 2(14)/2007;
 58. Scrisoare Pastorală - Despre răbdare (II), Didahia pentru preoţi, Anul II, nr. 3(15)/2007;
 59. Dialoguri teologice şi duhovniceşti: Avva Antonie şi pelerinul: Despre smerenie și smerita cugetare (I) , Didahia, anul V, nr. 1 (49), ianuarie, 2010;
 60. Idem, Despre smerenie și smerita cugetare (II) , Didahia, anul V, nr. 2 (50), februarie, 2010;
 61. Idem, Sfaturi duhovnicești menite să asigure echilibrul intern al individului, Didahia, anul V, nr. 6 (54), iunie, 2010;
 62. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXVII (793-796), Nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie 2015, pp. 23-29, ISSN 1013-4239;
 63. Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, De la bucuria nașterii copiilor la importanța educației, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXVII (801-804), Nr. 9-12, Septembrie-Decembrie 2015, pp. 21-27, ISSN 1013-4239;
 64. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Bucuria Învierii și Reînnoirea ei prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXVIII (805-808), Nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie 2016, pp. 23-32, ISSN 1013-4239;
 65. Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, De la bucuria nașterii Domnului nostru Iisus Hristos la bucuria duhovnicească, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXVIII (813-816), Nr. 9-12, Septembrie-Decembrie 2016, pp. 20-27, ISSN 1013-4239;
 66. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Învierea Domnului – praznicul vieții, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXIX (817-820), Nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie 2017, pp. 21-24, ISSN 1013-4239;
 67. Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Nașterea Domnului – Întrupare și smerenie, în:Mitropolia Olteniei, Anul LXIX (825-828), Nr. 9-12, Septembrie-Decembrie 2017, pp. 20-26, ISSN 1013-4239;
 68. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului - Bucurie și comuniune, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXX (829-832), NR. 1-4, Ianuarie-Aprilie, 2018, pp. 20-26, ISSN 1013-4239
 69. Pastorală la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Iisus Hristos - Lumina lumii, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXX (837-840), NR. 9-12, Septembrie-Decembrie, 2018, pp. 21-30, ISSN 1013-4239
 70. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Minunea Învierii, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXXI (841-844), NR. 1-4, Ianuarie-Aprilie, 2019, pp. 23-29, ISSN 1013-4239
 71. Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos - începutul mântuirii noastre, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXXI (849-852), NR. 9-12, Septembrie-Decembrie, 2019, pp. 24-28, ISSN 1013-4239
 72. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea lui Hristos – biruința vieții asupra morții, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXXII (853-856), NR. 1-4, Ianuarie-Aprilie, 2020, pp. 23-31, ISSN 1013-4239.
 73. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului – Bucurie și liniște sufletească, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXXIII (865-868), NR. 1-4, Ianuarie-Aprilie, 2021, pp. 22-26, ISSN 1013-4239;
 74. Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea Domnului – Sărbătoarea nădejdii, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXXIII (873-876), NR. 9-12, Septembrie-Decembrie, 2021, pp. 20-28, ISSN 1013-4239;
 75. Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătoarea Învierii – Duminica, ziua Domnului, în: Mitropolia Olteniei, Anul LXXIV (877-880), NR. 1-4, Ianuarie-Aprilie, 2022, pp. 19-24, ISSN 1013-4239.

 

ps 4 hips 2 hips 3 hips 5 hips 6 hi

 

 


mbl live


mbl youtube