Protopopiatul Vânju Mare

22. Gruia - Adormirea Maicii Domnului

biserica gruia

 

biserica poiana gruii

Poiana Gruii

 

Parohie formată din satele Gruia și Poiana Ciorii: 515 familii, 2187 de suflete (în 1941). Astăzi parohia este formată din satul Gruia și aparține de Protoieria Vânju Mare din Episcopia Severinului și Strehaiei. În trecut, s-a aflat sub jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949), respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004).

 


Hram Adormirea Maicii Domnului; cod MH-II-m-B-10339.


 

preot default  

Preot paroh Victor Cosmin Tunsoiu

 

 

 


 

Comuna Gruia este situată în vest-sud-vestul Câmpiei Blahniţei, în partea sud-vestică a judeţului. Satul de centru este așezat la Dunăre, între satele Izvoarele şi Pristol. Existenţa aşezării este anterioară anului 1667, când Eliza Cantacuzino lasă cu diată jumătate din ea lui Drăghici Cantacuzino.

Biserica satului este atestată la data de 15 august 1813, ctitori logofătul Nicolae și Vuca Băreitari (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, martie 1840). Construită din nou ˮpe la 1915“.

Prima biserică a fost de lemn și a fost construită pe proprietatea dvornicesei Catinca Bibescu. A fost reparată în 1862 și 1893. În 1897 s-a decis rezidirea ei, comuna având deja un capital de 6.000 de lei, plus ofrande ale locuitorilor. Ruinele acestei biserici, care se mai văd și astăzi, arată o construcție de 11,00 m lungime și 7,00 m lățime. Proiectul noii biserici a fost îmbrățișat și susținut de Protoierie, iar Sf. Episcopie a aprobat trimițând și planul tip și un deviz estimativ pentru a fi avute în vedere la noua construcție. Noul lăcaș, din piatră spongioasă (sâgă) și cărămidă, a fost început în anul 1908 și finalizat în 1915. S-a construit cu contribuția parohienilor și a boierului Balș, proprietarul moșiei, și a fost sfințit la 13 septembrie 1915 de către P.S. Sofronie Vulpescu, Episcopul Râmnicului Noul Severin, preot paroh fiind P.C. Constantin Popescu. Biserica este pictată în stil neorealist, cu sfinți și chipuri foarte apropiate de viață, încadrate cu motive geometrice și florale. Iconografia se desfășoară astfel: În pronaos, pe stâlpi sunt Sf. Apostoli Petru și Pavel, iar în naos Sf. Mucenițe Filofteia, Ecaterina, Paraschiva și Venera. Deasupra, se află Mântuitorul la puțul lui Iacob și în dreapta sus, Mântuitorul în grădina Ghetsimani. În Pantocrator, sunt prezentate Răstignirea, Pogorârea de pe Cruce, Punerea în Mormânt și Schimbarea la Față. Pe plafon sunt Sf. Treime, în partea stângă Sf. Eustapie și Dumitru, în partea dreaptă Sf. Teodor, Teiron și Sf. Gheorghe, iar deasupra acestora Nașterea și Învierea Mântuitorului. În Sf. Altar sunt Sf. Ierarhi Vasile, Grigore, Ioan Gură de Aur, Arhidiaconul Ștefan și sus Maica Domnului cu Pruncul, înconjurată de îngeri și de împărații David și Solomon.

În felul în care fusese dată cultului, biserica a funcționat întreaga perioadă interbelică, pentru ca în 1941 să se prezinte într-o stare mediocră, dar asigurată de primăria comunei la suma de 100.000 de lei. În anul 1947, zugravul Gheorghe Băleanu a spălat pictura, în timpul Mitropolitului Firmilian și a protopopului Ilarie Popescu – Mileni, preot fiind P.C. Alexandru Lăinescu. În 1974 s-a efectuat o nouă spălare a picturii de către zugravul Constantin Dumitrescu din Balta Verde. Cutremurul din martie 1977 a afectat întreaga structură a bisericii, fisurile făcându-și apariția în pronaos, naos, altar și turlă. Consolidarea întregului edificiu s-a făcut însă abia în anul 2004, la fundație în primul rând, continuând cu restaurarea zidăriei și schimbarea integrală a acoperișului cu tablă de cupru, cu respectarea întocmai a ornamentelor inițiale. S-au pus cruci noi pe cele trei turle și paratrăsnet și după terminarea lucrărilor exterioare în anul 2007, s-a trecut la restaurarea picturii. S-a instalat și încălzirea centrală pe curent electric, iar pardoseala a fost înlocuită cu plăci de granit. Aceste lucrări au fost posibile cu osârdia familiei Alexandru Liviu Chiulan și a enoriașilor, prin purtarea de grijă a preotului Mihail Ilea, protoiereu al Protoieriei Drobeta-Turnu Severin Sud fiind P.C. Gheorghe Claudiu Popescu. Slujba de resfințire a avut loc la 29 septembrie  2013 și a fost oficiată de către P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, însoțit de un ales sobor de preoți și diaconi.

Preoți: Dimitrie (1857-1859), Vasilie Dănuț? (1857), Gh. Ioan (1864), Gh. Ionescu (1891-1897), Constantin Popescu (hirotonit în 1904, în funcție în 1941 și ulterior), Alexandru Lăinescu (1947-?)…Mihail Ilea (????); epitropi: Ion Brădoiu, Dumitru Popescu (1862), D-tru G. Țogoe, Florea Nuică (1897); cântăreți: D. Danubianu, Ion Predescu (1895), Ion Streche, Constantin Surdu (1941).

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube