Protopopiatul Drobeta

30. Magheru - Nașterea Maicii Domnului

biserica magheru

 

Cătun și biserică filie pendinte de parohia Breznița Ocol: 24 parohieni, 1 concubinaj (în 1887); în 1893 avea 60 de familii; în 1941: 128 familii, 581 de suflete. Din anul 1989 este parohie de sine stătătoare, pendinte de Episcopia Severinului și Strehaiei prin intermediul Protoieriei Drobeta-Turnu Severin. În 2011, satul avea 1055 locuitori (551 masculin, 504 feminin; 979 români, 40 romi, restul cu informație nedisponibilă; 988 creștini ortodocși, 4 penticostali, 14 baptiști, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Adormirea Maicii Domnului, actualmente Nașterea Maicii Domnului; biserica nu întrunește condițiile pentru a fi considerată monument istoric.


 

pr cristian costilel merisanu  

Preot paroh Cristian Costinel Merișanu

  • hirotonit diacon la 15 august 1997
  • hirotonit preot la 29 august 1997,
  • numit la parohia Magheru la 1 iulie 2008,
  • studii teologice superioare cu masterat,
  • gradul preoțesc II.

Tel.: 0726/686.621;

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


 

Satul Magheru, pendinte de comuna Brezniţa-Ocol, din februarie 1968, este situat în sud-vestul acesteia, în vecinătatea nord-vestică a municipiului Drobeta-Turnu Severin, străjuit de dealurile Buliga şi Musei plantate cu viţă de vie, umbrit de pădurea Crihala şi udat de apa cu acelaşi nume.

Nu se știe în ce condiții s-a ctitorit o biserică în Magheru, sat nou, înființat în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea. Documentele Protoieriei Turnu Severin evidențiază că aici era, totuși, o biserică, probabil de lemn, care în 1887 era ruinată, motiv pentru care în 1892 s-a dat canonică binecuvântare pentru construcția unei noi biserici, care urma să fie ridicată după plan în marginea satului, dinspre Breznița.

În 1894 epitropii au primit pantahuză pentru strângerea banilor, însă nereușind să colecteze toată suma de care aveau nevoie, au cerut prelungire. În 1895, a izbucnit un litigiu cu Breznița, care pretindea ca biserica să se construiască în acest sat, deși locuitorii de aici nu strânseseră nici un ban, iar inițiativa noii biserici pornise de la Magheru. Protoiereul județului înclina să le dea dreptate celor din Magheru și, într-adevăr, aici, înainte de 1900, s-a ridicat o biserică din cărămidă, începută în anul 1895 și târnosită în 1898.

Hramul inițial a fost Adormirea Maicii Domnului, schimbat ulterior cu Nașterea Maicii Domnului pentru a coincide cu nedeia satului. Biserica s-a ridicat pe fundație din calcar de Vărănic, cu pereți de cărămidă și acoperiș din tablă galvanizată. Este în formă de cruce, cu abside, fără pridvor, cu o singură turlă, de secțiune pătrată, amplasată în fața cădirii, deasupra ușii de intrare.

În turlă sunt montate clopotul și toaca de fier. Dimensiuni: 22,00 m lungime, 8,00 m lățime și 10,00 m înălțime. Catapeteasma a fost inițial din zid de cărămidă. La refacerea bisericii, în 1970-1972, vechea catapeteasmă s-a înlocuit cu una din lemn de tei, sculptată, împrejurare în care s-au micșorat și ferestrele.

Pictura de început a fost realizată în ulei de către profesorul Alexandru Resmeriță, care a realizat, după spusele preotului D. Buzatu, o ˮpictură mediocră, cu statui de sfinți mai mari decât în realitate, asemănătore ca stil cu cea din biserica Grecescu din Turnu Severin“. În 1970, la inițiativa preotului de atunci, Dumitru Sperlea, biserica s-a renovat și s-a repictat în stil renascentist de către pictorul Gheorghe Ivănescu din Curtea de Argeș. Sfințirea s-a făcut în 1972 pe vemea preotului paroh Gh. Buciu de către Î.P.S. Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

În anul 1991, biserica s-a stropit în gen calcio vecchio, pe timpul preotului paroh Gh. Munteanu, și s-a împrejmuit cu gard. În anul 2008, preotul paroh Cristian Costinel Merișanu a înlocuit acoperișul, a decopertat tot exteriorul, care a fost din nou încărcat și refăcut, s-au făcut picturile exterioare, s-a înlocuit ușa de lemn și s-au turnat alei de acces. Urmare a acestor îmbunătățiri, biserica a fot resfințită la 31 octombrie 2010 de către P.S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. 

 

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube