Protopopiatul Drobeta

24. Hinova - Sfântul Mucenic Gheorghe

biserica hinova

 

Parohie formată exclusiv din satul Hinova: 252 contribuabili, 6 concubinaje (în 1887); în 1941 avea 290 de familii cu 1376 de suflete. În prezent, se află în subordinea Protoieriei Drobeta-Turnu Severin din Episcopia Severinului și Strehaiei, iar în trecut sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în anii 1945-1949), respectiv Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). La recensământul din 2011, satul avea 1071 locuitori (533 masculin, 538 feminin; 1035 români, restul cu informație nedisponibilă; 1014 creștini ortodocși, 12 penticostali, 7 baptiști, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae; actualmente, Sf. Mare Mucenic Gheorghe; cod MH-II-m-B-10343.


 

pr florin munteanu  

Preot paroh Marius Bunceanu

Tel.:0737/671.547;

 


 

Comuna Hinova se află situată lângă Dunăre, la 15 km de Drobeta-Turnu Severin. Satul cu același nume există dinainte de anul 1652, când este atestat documentar.

La început, în Hinova au fost două biserici: una ridicată la 23 aprilie 1800, cu hramul Sf. Gheorghe, ctitori Sîrbu Aldea și Mihai Cîrjeu, cealaltă făcută în mahalaua Sf. Nicolae la 6 martie 1831, cu hramul Sf. Nicolae (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840), sau în anul 1846. În 1901-1904 a fost construită o nouă și unică biserică satului.

Cele două biserici din secolul al XIX-lea au fost de lemn, pe proprietăți megieșești. După tradiție, biserica Sf. Nicolae s-a construit inițial în satul cel bătrân (mahalaua Călăteu), de unde a fost adusă în satul cel nou din valea Dunării (Hinova) în anul 1845. Versiunea este confirmată de o însemnare de pe o filă a unui Liturghier vechi, care consemnează: “Liturghia ce slujesc preoții din acest sat cu hramul Sf. Nicolae și care acum s-a mutat aici în Valea Dunării 1845 noiembrie 8. Dumitru Drăghici ot Hinovaˮ. Nu se știe care a fost situația celor două biserici până la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Pe la 1890, preotul Ioan Hinovescu solicita binecuvântarea Episcopului Râmnicului Noul Severin să-i permită ridicarea unei noi biserici, cea veche fiind ruinată și expusă înfiltrării apelor din ploi, care distrugeau cărțile și obiectele liturgice. Episcopia a răspuns pozitiv solicitării. În succesiunea acestei permisiuni, în 1892, locuitorii Ion N. Popescu, Lepădata D. Popescu, Păuna – consoarta lui Nistor Pănoiu, Maria – consoarta lui N. Megan și Ana – consoarta lui Filip Deaconu, toți moștenitori ai def. Dumitru Popescu, asasinat în data de 10 mai 1892, au hotărât ca din averea rămasă de la acesta să ofere comunei 60 de mii de cărămizi, 15 mii oca de var și 2.000 de lei pentru construcția unei noi biserici, atunci când și ceilalți locuitori urmau să se hotărască pentru aceasta. Episcopia a cerut lămuriri cu privire la numărul de biserici din comună (parohiale, filiale) și în ce situație se aflau, menționând că o eventuală nouă biserică trebuia amplasată în centrul comunei.

Decizia de reconstrucție a bisericii a fost luată în anul 1897, când s-a intervenit la Protoierie pentru obținerea binecuvântării și pentru trimiterea unui plan după care să se lucreze. Episcopia a dat aviz pozitiv, cu recomandarea expresă de a se lucra exclusiv după plan. Noua biserică s-a ridicat din cărămidă în anii 1901-1904.

Este o biserică în formă de cruce, așezată pe temelie de piatră, cu o turlă plasată pe pronaos. Biserica nu este pictată la exterior. La interior, pictura a fost executată în manieră tătărăsciană de către pictorul diplomat Friedrich Weidingher din Turnu Severin. La proscomidiar, există un pomelnic al Eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în cele două Războaie Mondiale. Pe spatele Sfintei cruci în Altar există un pomelnic cu cei ce s-au ostenit cu ridicarea ei: Filip Deaconu și Dumitru Filipescu – epitropi, preotul Ion Chinovescu, primarul Ion N. Popescu ș.a. În anul 1941 biserica era într-o stare generală foarte bună, dar neasigurată. În anii 1971-1972, prin purtarea de grijă a preotului Ion Pănoiu, a avut loc spălarea și curățirea picturii, iar preotul Vasile Ghițan s-a ocupat de revopsirea acoperișului și a inițiat mici reparații la exterior.

De asemenea, preotul Costinel Tomescu a ridicat casa parohială și a împrejmuit curtea bisericii. În ultimii ani, preotul Florin Munteanu s-a îngrijit de ridicarea unei cloptnițe noi și a unui grup sanitar, s-au schimbat geamurile vechi și s-a împrospătat tencuiala la exterior.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube