Protopopiatul Drobeta

9. Breznița de Ocol - Sf. Ierarh Nicolae

biserica breznita de ocol

 

Parohie cu cătuna Magheru: 197 parohieni, 3 concubinaje (în 1887); aceeași componență și în 1941: Breznița de Ocol: 349 familii, 1548 de suflete. Din 1989, este parohie formată doar din satul Breznița de Ocol și sub ascultarea, din 2004, a Episcopiei Severinului și Strehaiei prin Protoieria Drobeta-Turnu Severin. Anterior, a fost arondată Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). În 2011, Breznița Ocol avea 1716 locuitori (903 masculin, 813 feminin; 1676 români, restul cu informație nedisponibilă; 1661 creștini ortodocși, 10 baptiști, restul cu informație nedisponibilă).


Hram Sf. Ierarh Nicolae; biserica nu întrunește condițiile spre a fi considerată monument istoric.


 

preot default  

Preot Paroh Georgian Armanca

Tel: 

 


 

Comuna Breznița Ocol,  formată din satele Brezniţa-Ocol, Jidoştiţa, Magheru şi Şuşiţa, este situată în vestul Depresiunii Severinului, în partea sud-vestică a judeţului şi în vecinătatea nord-vestică a municipiului Drobeta-Tr. Severin.

Prima biserică a satului atestată documentar a fost făcută de Costandin Ardan și Toma Șkiopu la 6 decembrie 7293 (=1784) (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840). A doua biserică, ridicată în 1904.

Tradiția spune că o primă biserică rămasă în conștiința locuitorilor ar fi existat în vechea vatră a satului, numită Sorcovăț. Apoi a mai fost o biserică, probabil cea din 1784, în cimitirul actual al satului, care a fost demolată, iar materialele recuperate au fost folosite la ridicarea bisericii actuale.

Această biserică a fost de lemn, pe proprietatea Mănăstirii Tismana. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea era  ruinată grav, fapt  pentru care, în 1895, s-a dat canonică binecuvântare de reconstrucție, reconfirmată în anul următor cu condiția ca noul lăcaș să se facă după plan, separat de cel din Magheru, care și el era aprobat ca filie a bisericii din Breznița. Noua biserică a fost ridicată de enoriași, din cărămidă arsă, pe temelie din piatră zidită, în anii 1896-1902, după cum spune pisania zugrăvită în anul 1992 (în altă versiune construcția s-a terminat în 1904).

Ctitori, locuitorii din comună în frunte cu preotul paroh C. Pârvulescu, primarul Ioniță Mișa, consilierii locali Barbu Staicu, Nițu Drăghici, Dumitru Bâlvănescu, Dumitrașcu Cărbunaru și C.N. Ștefan și epitropii Marin Tomescu, P. Tomescu și Toma Birovescu. Biserica este în formă de cruce, cu o turlă așezată în față, în care se află și clopotul. Suprafața construită la sol este de 170 m.p.

Biserica are în față o tindă/pridvor, sprijinită pe șase stâlpi împreunați în partea de sus. La exterior, are două brâie, unul sub streașină, celălalt  mai jos. Cele trei părți canonice de la interior sunt un pronaos mic, despărțit de naos prin doi stâlpi puternici din cărămidă pe care se sprijină turla și cafasul. Stâlpii sunt uniți între ei în partea de sus prin arcade, care împreună cu bolțile de la cele două strane și cu plafonul sub formă de cupolă din altar dau interiorului impresia de stil neobizantin. Altarul este despărțit de naos printr-o catapeteasmă din lemn de tei, pe care sunt fixate patru rânduri de icoane. Atât biserica cât și turla sunt acoperite cu tablă zincată, iar pardoseala este din granit. Stranele sunt de lemn, ferestrele și ușile sunt din PVC cu geam termopan, iar ușa de la intrare este din tablă.

La finalizarea construcției în 1902, biserica a fost pictată în ulei, în culori vii, de către pictorul Gheorghe Ioanid din București. În anul 1941 se găsea într-o stare bună, după ce fusese reparată în anul 1932. Biserica nu era asigurată. În anul 1957, pictura a fost restaurată de pictorul Ion Bucătaru din București, prin stăruința preotului paroh Gh. Ilas, ajutat de Ilie Cățel și Dumitru Bădescu. Intervenție a fost repetată și în anul 1994, dar la un nivel calitativ necorespunzător, de către pictorul I. Dragotă din Drobeta-Turnu Severin, după ce biserica fusese renovată în 1992 prin purtarea de grijă a preotului paroh Dumitru Mudavu și a epitropului Dumitru Pleșan. În anul 2009, ușile împărătești de la altar și intrarea în biserică au fost schimbate cu unele de tablă. În 2010 s-a schimbat tâmplăria, în 2011 clopotul bisericii care era spart a fost înlocuit cu unul mai mare, de 160 kg, iar în 2018 s-a pus pardoseală de granit. Toate lucrările din perioada 2010-2018   s-au făcut cu bani colectați de la parohieni.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube