Protopopiatul Baia de Aramă

4. Broșteni - Sf. Ierarh Nicolae

biserica brosteni

biserica cutuiestilor
Biserica Cuțuieștilor

 

Parohie cu cătunele Orbeni, Condulești și Boca: 37 parohieni, 1 concubinaj (în 1887); în 1941, parohia era formată din satele Broșteni, Căpățânești, Condulești, Orbeni, Călieni, Găleata și Boca: 347 de familii, 1162 de suflete. În prezent, parohia este formată din satele Broșteni, Căpățânești, Călieni și Boca (ultimul pendinte sub aspect administrativ de comuna Samarinești, Gorj). Parohia aparține Protoieriei Baia de Aramă din Eparhia Severinului și Strehaiei. Anterior, s-a aflat sub ascultarea canonică a Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 1939 și în 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în anii 1939-1944 și 1949-2004). La recensământul din 2011, satul Broșteni avea 796 locuitori (403 masculin, 393 feminin; 720 români, 50 romi, restul cu informație nedisponibilă; 769 creștini ortodocși, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Sf. Ierarh Nicolae; cod MH-II-m-A-10271.


 

pr octavian ciortan  

Preot paroh Octavian Ciortan

  • hirotonit în 1977,
  • studii teologice superioare.

Tel.:0733 171 321

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 


 

Comuna Broșteni,  formată din satele Broşteni, Căpăţâneşti, Luncşoara (fost Bârzescu), Lupşa de Sus, Lupşa de Jos şi Meriş, este situată în nord-estul judeţului şi estul Piemontului Coşuştei. Satul cu același nume este situat în partea  de nord a acesteia, pe valea roditoare a Motrului, la întretăierea şoselelor naţionale Drobeta-Turnu Severin – Jiu cu şoseaua Broşteni – Strehaia.

Atestat documentar astfel: 1550 (cumpărătură întărită de Mircea Ciobanul vv. lui Trunchea cu fiii săi în Crivina Broştenilor); 1596 (Mihai Viteazu porunceşte să-i fie ocină părintelui egumen Sirghie, între altele, şi partea lui Pătru din Broşteni); 1620 (Voimir şi Oprea din Vrăbiţi, în judecată la scaunul Craiovei cu Stupul din Broştini); 1622 (Radu Mihnea vv. întăreşte lui Preda vătaf ocină la Broşteni); 1623 (Alexandu Coconul vv. întăreşte lui Crăciun şi fraţilor lui, Oprea, Voimir şi Dragotă, ocină în Broşteni); 1723; 1727 (sat pe proprietatea consilierului Strâmbeanu şi a lui M. Glogoveanu, având  49 de lude plătitoare la fisc); 1794; 1795; 1796 ( Preda Vlădescu Cuţui ot Broşteni, moştean); 1815 (se zideşte cula Cuţui, astăzi monument istoric); 1819 (sat pe moşia boierilor Cuţui, având 65 de familii plătitoare de bir. La 1835 erau 68 de familii, iar în 1864 – 65 de familii.

Din 1864 şi până astăzi, satul a aparţinut numai de comunei cu acelaşi nume. Populaţia a crescut şi prin venirea aici a rumânilor şi moşnenilor din sate mici şi ascunse prin văile vecine, unele contopindu-se cu Broştenii, altele dispărând (Locea, Mezinci, Orbeni). Populaţia: 106 locuitori în 1945, 857 locuitori în 1977, 737 locuitori în 1992, 771 locuitori în 2002 și 796 locuitori în 2011. La Broșteni au fost: companie de dorobanţi (în a doua jumătate a secolulii al XIX-lea), judecătorie rurală (de ocol) în anii 1908-1952,  plasă administrativă în anii 1929-1950, reşedinţa plăşii administrative Motru de Sus (1819-1929) şi a plăşii Broşteni (1929-1950) și târg din secolul al XIX-lea până în 1949, reînfiinţat în 1991.

Prima biserică atestată documentar cu hramul de mai sus a fost făcută în mahalaua Broștenii de Sus ˮdă d-lor Mihalaike sin Ghiță Cuțui (i) Gheorghe Bărcăși, la 21 mai 1840 (Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din Mehedinți, 30 martie 1840) sau mai degrabă la 1836. Înaintea acesteia a existat o biserică de lemn, în Broșteni, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, ridicată pe proprietate megieșească și sfințită la 25 martie 1680, ctitori Matei Mezinca și Stanciu Pâzdăriie/Pozdărie (Ibidem).

Biserica boierilor Cuțuiești a fost de zid, clădită după plan treflat, cu clopotniță peste pronaos și cu casa scării ducând la clopotniță în partea dreaptă a pronaosului. Zidurile sunt groase și făcute din cărămidă, fiind împodobite cu pictură executată în frescă atât la interior cât și la exterior. A fost zugrăvită în 1840 de Constandin zugravul, pe cheltuiala lui Mihalache Cuțui, fiul lui Ghiță Cuțui.

Este posibil ca această biserică să fie ipoteticul schit proiectat de familia Cuțui în anul 1836. Aceasta a ridicat clădirea și a adus ca slujitor aici pe călugărul Boboc de la mănăstirea Tismana, însă Catagrafia Episcopiei Râmnicului din 1845, ca și cea din 1840, menționează doar existența unei biserici de zid la care slujea preotul Dimitrie sin popa Milotin. Nu se vorbea nimic despre un așezământ monahal, semn că boierul ctitor a revenit asupra gândurilor sale inițiale, preferând ca biserica ridicată să rămână o biserică de mir, care nu implica înzestrarea cu pământ și întreținerea viețuitorilor. Situația pare întrucâtva asemănătoare cu cea de la Corcova, unde, de asemenea, pare să fie existat o mănăstire sau schit, din care în 1942 mai erau vizibile urme ale chiliilor. Radu Crețeanu crede însă că nu putea fi vorba despre un astfel de așezământ, fiind vorba despre o tradiție legată de obiceiul popular “de a numi mănăstire, spre deosebire de bisericile de lemn, orice sfânt lăcaș de zid, mai cu seamă când acesta este înconjurat de un zid de împrejmuireˮ.

În 1941, biserica, filie a parohiei, încă era într-o stare bună.

Preoți: călugărul Boboc (1836), Dimitrie sin Milotin (1845), C. Posdărescu (1887-1894 – paroh prin concurs, 1896, 1897 și ulterior), și Ion Milotinescu (1888-1891; în acest an, s-a dus cu de la sine putere și în parohia Ploștina, dând ocazie să fie reclamat de către titularul acesteia, C. Albișoreanu), Matei Ardei (1891), Grigore Popescu (hirotonit în 1930, în funcție până după război), Ioan Foculescu, Gh. Ștefan, Gh. Ținică, preot Stencovici, preot Briceag, Eugen Baculescu, Ioan Berci, Petre Popescu, Darius Costache, Octavian Ciortan; epitropi: Iordache Cuțui (1894); cântăreți: Ion Pr. Constantin, I.V. Cuțui (1895), Petre C. Balaban (1897).

 


 

 

Filii arondate:

 

 Căpătânești

 

 

biserica capatanesti

 

Filie a parohiei Broșteni (1941) deservind satele Căpățânești și Condulești. În prezent, aparține aceleiași parohii. În 2011, satul avea 108 locuitori (52 masculin, 56 feminin; 104 români, restul cu informație nedisponibilă; 101 creștini ortodocși, 3 penticostali, restul cu informație nedisponibilă).

 


Hram Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul; cod MH-II-m-A-10278.


 

Satul Căpățânești, pendinte de comuna Broşteni, este situat pe valea Motrului, în vecinătatea sudică a satului Broşteni, după tradiţie întemeiat de moşneanul Căpăţână. Altitudine medie 200 m. O inscripţie de pe uşile împărăteşti ale bisericii satului „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” datează construcţia  în 1701, în 1800-1801 fiind refăcută. Sat constituit din două trupuri, Căpăţâneşti şi Conduleşti, despărţite de Valea Vezurul, ambele recunoscute în nomenclatorul oficial al sateleor judeţului ca aşezări separate în 1892-1925 şi 1938-1968 şi considerate, totuşi, mahalale ale satului Broşteni. Căpăţâneşti a aparţinut comunei Broşteni în 1892-1925 şi din 1938 până în prezent. Populaţia: 97 locuitori în 1945,  171 locuitori în 1977, 186 locuitori în 1992, 181 locuitori în 2002 și 108 locuitori în 2011.

Potrivit tradiției, aici a existat inițial o ˮbiserică bătrână“ de lemn (hram Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul), făcută între 1650 și 1700, de neamurile boierilor Căpățânești, Condulești și Mezinci. După dispariția acesteia, s-a adus o altă biserică, de lemn, având înscrisă data de 7310 (1800-1801), iar pomelnicul ctitorilor și ușile împărătești pictate în 1701 (conform inscripției de pe aceste uși). Biserica are formă de navă și este din lemn pe temelie de piatră. Nișa proscomidiei este scoasă în afară pe jumătatea lățimii, iar în elevație se observă panta extrem de accentuată a acoperișului, odinioară din șindrilă, astăzi din plăci de azbociment. Clopotul  se afla inițial în turnulețul pătrat plasat peste pridvor. Azi este într-o mică clopotniță aflată lângă biserică. Sfântul lăcaș nu are pictură.

Biserica a avut și are cimitir, precum și clopot. În trecut avea și capelă.

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl youtube