Evenimente culturale

Manifestări omagiale - "Mitropolit Nestor Vornicescu"

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/nestorvornicescu_2007/1.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/nestorvornicescu_2007/2.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/nestorvornicescu_2007/3.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/nestorvornicescu_2007/4.jpg'
There was a problem loading image '../pics/cultural/evenimente/nestorvornicescu_2007/5.jpg'

 1.jpg

         În luna mai, Anul Domnului 2007, s-au împlinit sapte ani de la trecerea la cele vesnice, a celui ce a fost Înaltpreasfintitul Mitropolit Acad. Dr. Nestor Vornicescu, Întâistãtãtor al Mitropoliei Olteniei, pãrinte, învãtãtor si îndrumãtor, vreme de peste douã decenii, al clericilor si credinciosilor crestin-ortodocsi din plaiurile Olteniei.

         În data de 24 mai 2007 în cadrul Episcopiei Severinului si Strehaiei au avut loc manifestări comemorative întru amintirea vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu.                  

În acest sens de la ora 07.00 la Paraclisul Catedralei Episcopale, în constructie, din Drobeta Turnu Severin, a fost oficiatã Sfânta Liturghie, ce a fost urmatã, de la ora 08.30, de sãvârsirea slujbei de pomenire de cãtre un sobor de ierarhi format din PS Pãrinte Nicodim - Episcopul Severinului si Strehaiei si PS Pãrinte Gurie Gorjeanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, înconjurati de un sobor de preoti si diaconi format din P.C. Pr. Grigorie Petrescu -Vicar Administrativ, P.C. Pr. George-Daniel Achim- Consilier Social si parohul catedralei, P.C. Pr. Pufan Crăciun, P.C. Pr. Bologa Constantin, P.C. Pr. Brumar Constantin, P.C. Pr. Gantu Vasile, P.C. Pr. Camenită Stefan, P.C. Pr. Vrapcea Ion, P. C. Pr. Tudorescu Marincu si Arhid. Ciprian Mocanu. La Sfânta Liturghie, precum si la slujba de pomenire au fost prezenti toti preotii din cele cinci protopopiate ale eparhiei noastre.

2.jpgÎn încheierea slujbei de pomenire au fost rostite  cuvinte de evocare la adresa IPS Nestor Vornicescu din partea P. S. Nicodim- Episcopul Severinului si Strehaiei si din partea P.C. Pr. Grigorie Petrescu – Vicar Administrativ. De asemenea a fost citit mesajul P. F. Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române de către P. C. Pr. George – Daniel Achim, iar P.S. Gurie Gorjeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei si delegat din partea Mitropoliei Olteniei a dat citire mesajului IPS Teofan – Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei.

Manifestãrile comemorative dedicate Mitropolitului Nestor Vornicescu au continuat la Palatul Cultural ,,Theodor Costescu”, unde începând cu ora 10.00 s-a desfãsurat un simpozion în care a fost evocată personalitatea complexã a marelui mitropolit.

Imediat după cuvântul de deschidere al PS Nicodim, a urmat o videoproiectie „ Nestor Vornicescu-Pastorul Oltenilor”, film realizat de Episcopia Severinului si Strehaiei. Au fost prezentate 11 comunicări după cum urmează:

 

 

3.jpg-P. C. Pr. Pufan Crăciun  Mitropolitul Nestor – Model de generozitate;

-P. C. Pr. Vrapcea Ion  In Memoriam -  IPS Nestor Vornicescu;

-P. C. Pr. Alexandru Stănciulescu – Bârda  Mitropolitul Nestor Vornicescu;

-Prof. Constantin Protopopescu – Mitropolitul Nestor Vornicescu si Strehaia;

-P. C. Pr. Nicolae Jinga  Omagiu IPS Nestor- un patriot de nobilă sorginte;

-P. C. Pr. Mihai Zorilă  Cumpănitor la toate;

-Dl. Petre Petria  Acad. Dr. Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei    – la sapte ani de la trecerea în vesnicie;

-P.C. Pr. Stefan Purcariu  Pomenire vesnică Mitropolitului Nestor;

-P.C. Pr. Constantin Mirea  Gânduri;

4.jpg-P.C. Pr. Stefan Cameniţă In Memoriam Părintele Mitropolit Nestor Vornicescu;

-P.C. Pr. Emil Creţu  IPS Nestor Vornicescu- un om cu inimă de părinte.

În încheiere a fost prezentată o videoproiectie cu un film realizat de Mitropolia Olteniei „ In Memoriam - Nestor Vornicescu”.

De asemenea a avut loc si lansarea volumului omagial ”Vlãdica Nestor – pãstorul oltenilor”, tipãrit la Editura Mitropoliei Olteniei.

5.jpg            Manifestările omagiale s-au încheiat cu o agapă frăteasca precedată de un Trisagion în memoria vrednicului de pomenire Nestor Vornicescu. După agapă au fost distribuite preotilor prezenti revista Didahia dedicată marelui mitropolit mai sus amintit.                           

Pentru toate cele bune lãsate nouã tuturor, ne rugãm Bunului Dumnezeu sã odihneascã cu dreptii sufletul Mitropolitului Nestor si se cuvine în chip pios sã spunem si noi, cu inimã smeritã si plinã de credintã:

VESNICÃ POMENIRE !

 

 

Mitropolitul Nestor Vornicescu - Repere biografice

 

·        1927, 1 octombrie. S-a născut în comuna Lozova-Vornicesti judetul Lăpusna din Basarabia, din părintii Vera (născută Rosu) si Vasile Vornicescu, neam de plugari-răzesi basarabeni, cu credintă în Dumnezeu;

·        1934 – 1941. Urmează scoala primară din satul natal, unde se remarcă prin strădania de a cunoaste istoria neamului său.

·        1943 – 1946. Intră, ca novice, la Schitul Nechita din Muntii Neamtului.

·        1946 – 1951. Este primit frate rasofor la Sfânta Mânăstire Neamt. Aici urmează Seminarul monahal.

·        1951, 10 martie Spre sfârsitul ultimului an de studiu seminarial, este tuns în monahism, primind numele de Nestor.

·        1951 – 1955. Urmează cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucuresti.

·        1956, 18 iulie. Este hirotonit ieromonah în Catedrala Episcopală de la Roman, de către P.S. Teofil Herineanu.

·        1960, Duminica Ortodoxiei. Este hirotesit duhovnic în Catedrala Mitropolitană din Iasi de către Mitropolitul Iustin Moisescu.

·        1962, primăvara. Este numit staret al Sfintei Mânăstiri „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava.

·        1962, 24 iunie. Este hirotesit protosinghel.

·        1966, 2 februarie. Este hirotesit arhimandrit în Catedrala Mitropolitană din Iasi de către Mitropolitul Iustin Moisescu.

·        1966, 25 martie. A fost numit staret la mânăstirea de metanie, Neamt.

·        1969, 18 iulie - 1970, 20 august. Este bursier al Institutului Ecumenic de la Bossey din Elvetia, a efectuat un program de studii la Geneva, audiind si prelegerile de istorie bisericească medievală ale prof. Heinz Leibing.

·        1970, 15 decembrie. Este ales de Sf. Sinod al B.O.R. episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei.

·        1978, 20 aprilie. Colegiul Electoral Bisericesc îl alege ca Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei.

·        1979. Este ales presedintele Comisiei Nationale Române de Istorie Ecleziastică Comparată.

·       1983. Sustine, la Institutul Teologic din Bucuresti, teza de doctorat cu tema „Primele scrieri patristice în literatura noastră, secolele IV-XVI”, sub conducerea stiintifică a eminentului profesor Ioan G. Coman.

·        1992. Este ales presedinte al Comisiei Sinodale pentru canonizarea Sfintilor Români.

·        1992, 12 martie. Este ales membru de onoare al Academiei Române, ulterior membru si al Academiei de Stiinte din Chisinău. Participă la numeroase întruniri stiintifice, religioase sau ecumenice.

·        2000, 17 mai. Trece la cele vesnice.

·        2004, 26 octombrie În semn de aleasă pretuire, a primit, postmortem, titlul de Cetătean de onoare al Municipiului Craiova. Tot în semn de neuitare, o stradă din Craiova si una din Tg. Cărbunesti au primit numele vrednicului ierarh.

·        2004, 14 decembrie Primăria Municipiului Craiova si Fundatia „Scrisul Românesc” au hotărât crearea Aleii marilor personalităti din Craiova, în care figurează, între cei 24, si bustul Mitropolitului-cărturar Nestor Vornicescu, în Parcul Teatrului National „Marin Sorescu” din Craiova.

·        2005, 1 septembrie Liceul din comuna sa natală, Lozova-Vorniceni, primeste numele Mitropolitului Nestor Vornicescu.

·        2007, februarie Î.P.S. Teofan Savu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolit al Oltenei, a propus, si Consiliul Eparhial a aprobat, ca biblioteca eparhială (circa 30.000 volume) să fuzioneze cu biblioteca Facultătii de Teologie, purtând numele „Mitropolit Nestor Vornicescu” si să fie pusă la dispozitia elevilor seminaristi si studentilor teologi, precum si tuturor celor interesati.

*

 

Activitate publicistică

 

Mitropolitul Nestor Vornicescu a publicat în timpul vietii numeroase studii, articole, recenzii, însemnări în diferite reviste (BOR, Studii teologice, Ortodoxia, Mitropolia Moldovei si Sucevei, Mitropolia Ardealului, Mitropolia Olteniei, Mitropolia Banatului, Magazin Istoric, Ateneu, Ramuri etc.)

 

Cărţile semnate de vrednicul ierarh sunt:

 

-O cronică a războiului pentru independenţă, alcătuită de Stefan Cotigescu si scrisă pe paginile unei Evanghelii în 1878, Ed. Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxă, Bucuresti, 1976, 48 + XVIII p.;

-În afara legii, Ion Florea, Ed. Junimea, Iasi, 1976, 232 p.;

-Contribuţii aduse de slujitorii bisericesti pentru independenta de stat a României, în anii 1877-1878, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1978, 196+78 p.;

-Învătătura Sfântului Vasile cel Mare despre muncă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1979, 44 p.;

-Despre viaţa si opera Sfântului Vasile cel Mare. La 1600 de ani de la trecerea sa către Domnul, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1979, 164 p. + XVI planse;

-Descătusarea, 1821, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1981, 218 p.;

-Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în sec. XVII, Izvoare, traduceri, circulatie, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1983, 448+XVI p.;

-Primele scrieri patristice în literatura noastră, sec. IV-XVI, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984, 638 p.;

-Unde-i turma, acolo-i si păstorul. Participarea Mitropolitului Sofronie Miclescu la înfăptuirea Unirii Principatelor Române – 1859, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984, 156 p.;

-Un filosof străromân de la Histria dobrogeană, Aeticus Histricus, autorul unei Cosmografii si al unui Alfabet (sec. IV-V), Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, 52 + 28p.;

-Sfinţii români si apărători ai legii strămosesti. Studiu introductiv, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, 132 +XL p.;

-Desăvârsirea unităţii noastre nationale – fundament al unităţii Bisericii străbune, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1988, 640 + XXIV p.;

-Una dintre primele scrieri ale literaturii române străvechi: Pătimirea martirilor Epictet si Astion (de la cumpăna sec. III-IV), Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, 344 + XXV p.;

-Biruit-au gândul. Studii de teologie istorică ortodoxă românească, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1990, 622 p.;

-Sfântul voievod Stefan cel Mare, Cuvânt de preamărire, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1992, 48 p.;

-Viaţa îmbunătăţită, nevoinţele duhovnicesti si ortodoxia neîndoielnică ale Sfântului Mitropolit Petru Movilă al Kievului si a toată Ucraina, Bucuresti, 1996, 84 p.;

-Sfântul Mitropolit Petru Movilă, micromonografie, Craiova, 1996, 110 p.;

-Receptarea operei Sfântului Ambrozie în cultura românească (sec. XIV-XX), Bucuresti, 1998;

-Studii de Teologie istorică. Antologie, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1998, 433p.;

-Sfântul Ierarh Petru Movilă, Craiova, 1999, 327p.;

-ANNO DOMINI 2000 – Sfântul Ambrosie în spiritualitatea si cultura românească, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2000, 222p.

 


mbl live


mbl youtube