Arhivă pastorale

Hristos impartasit copiilor

Plecând de la cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur: „Să depuneţi în sufletele copiilor bunătatea, buna-cuviinţă, înţelepciunea şi orice altă virtute. Dacă strângem această bogăţie pentru noi şi pentru copii noştri, şi în această viaţă ne vom bucura de strălucire, dar şi în cea viitore vom auzi vocea fericită cu care Domnul Iisus Hristos îi recunoaşte ca ai Săi pe toţi cei care L-au mărturisit”, a fost iniţiat de către Patriarhia Romană în colaborare cu Organizaţia World Vision, în anul 2006 proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”.

Acesta urmăreşte să relanseze activitatea catehetică la nivelul parohiilor din cuprinsul B.O.R., pentru a prezenta copiilor Cuvantul lui Dumnezeu într-o formă atractivă, care să le deschidă inimile spre valorile autentice ale credinţei, oferindu-le în acelaşi timp un mijloc la care să se raporteze pentru a identifica pseudovalorile care domină societatea modernă seculară.

Patriarhia Română, împreună cu Organizaţia World Vision România, a organizat în perioada 1-3 septembrie cel de-al doilea Congres Naţional „Hristos Împărtăşit Copiilor”. La evenimentul, care s-a desfăşurat la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, au participat peste 30 inspectori eparhiali, facilitatori şi responsabili cu coordonarea acestui proiect naţional de cateheză pentru copii. Evenimentul a marcat implementarea proiectului într-o nouă formă, conformă hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din cursul anului trecut, de înfiinţare a unui Birouri de Cateheză la nivelul fiecăreia din cele 28 eparhii şi numirea unor inspectori responsabili cu activitatea de cateheză. 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopia Severinului şi Strehaiei a fost reprezentată la acest eveniment de către P.C. Arhid. Polexă Ovidiu -Consilier în cadrul sectorului Învăţămant şi Tineret şi P.C. Pr.Necşoiu Cosmin-Eftimie - Inspector în cadrul Biroului de catehizare a tineretului .

Întalnirea a debutat cu mesajul Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, acesta subliniind necesitatea propovăduirii lui Hristos tinerei genereţii în societatea actuală. Ne-am bucurat şi de prezenţa Î.P.S. Laurenţiu Streza, mitropolit al Mitropoliei Ardealului, care a dat binecuvantarea pentru deschiderea lucrărilor şi a susţinut un cuvant de bun venit. În continuare au fost prezentate de către fiecare reprezentant rezultatele desfăşurării proiectului şi identificate punctele tari, punctele slabe precum şi planurile de viitor ale acestui proiect.

Congresul s-a bucurat de prezenţa câtorva din reprezentanţii şi coordonatorii naţionali ai acestui proiect din Giorgia, Armenia, ai organizaţiei World Vision International şi ai Organizaţiei World Vision Romania în parteneriat cu care se desfăşoară proiectul, aşa cum s-a menţionat mai sus.

În cadrul congresului a fost prezentată şi o nouă iniţiativă a Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurată de asemenea în parteneriat cu Fundaţia World Vision România. Este vorba despre un proiect realizat cu fonduri structurale europene, intitulat „Alege şcoala!”, care îşi propune prevenirea şi scăderea abandonului şcolar în rândul copiilor defavorizaţi din mediul rural şi urban, precum şi promovarea de şanse egale la educaţie pentru toţi copiii.


mbl live


mbl youtube