Duminică, 26 Mai 2019 21:20

Programul Simpozionului Internațional "Mehedinți – Istorie, Cultură și Spiritualitate", EDIȚIA A XII -A

Publicat de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

MEHEDINȚI – ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE

EDIȚIA A XII -A

27-29 Mai 2019

DROBETA-TURNU- SEVERIN

Luni, 27 mai 2019

- 16.00 – 16.30           DESCHIDEREA FESTIVĂ

-Cuvânt de întâmpinare:

               Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

            - Cuvânt de bun venit al autorităților locale

- 16.30 – 18.00            SESIUNEA I. COMUNICĂRI ÎN PLEN

              Timp de prezentare: 15 min.

- Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Rugăciunea lui Iisus în scrierile părinților duhovnicești din a doua jumătate a secolului al XX-lea

- Preasfințitul IGNATIE, Episcopul Hușilor: Satul românesc - continuitate și ruptură

- Preasfințitul SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei: Cuvânt de binecuvântare

- Preasfințitul LUCIAN, Episcopul Caransebeșului: „Chipul” dascălului confesional din Banat la începutul secolului XX

- Preasfințitul GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei: Declinul ruralului și stereotipizarea lentă a lumii. Gestionarea pastorală a tranziției spre hegemonia absolută a urbanului

- Preasfințitul MACARIE, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord: Vechiul sat românesc și tradițiile sale binefăcătoare

- Preasfințitul EMILIAN CRIŞANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului: Patriarhul Nicodim Munteanu - ierarh și cărturar

- 18.00 – 18.15            PAUZĂ DE CAFEA

- 18.15 – 19.00            SESIUNEA A II-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare: 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România; Dr. Cristina VERGATTI, Avocat în Baroul Bucureşti: 1359 - an al înființării sau al transmutării Mitropoliei Ungrovlahiei?

- Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian FARCAȘIU, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Dimensiunea cosmică a Sfintei Liturghii reflectată în viața satului și a țăranului român

- Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan LAZĂR, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Exigențele slujirii preoțești în scrierile Patriarhului Iustin Moisescu

- 19.00 – 20.00            LANSĂRI DE CĂRȚI

  • Gheorghe Rancu Bodrog - ISTORIA BISERICILOR ORTODOXE DIN ALMĂJ
  • Alexandru G. Drăghici - PATRIA DIN CER
  • George Sorescu & Tudor Rățoi IOAN G. BIBICESCU. FOLCLORIST ȘI OM AL CETĂȚII ÎN CORESPONDENȚĂ ȘI DOCUMENTE

Marți, 28 mai 2019

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A III-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                              Timp de prezentare: 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Două note despre preocupările cărturărești ale preotului Ion M. Stoian

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Prof. Univ. Dr. Ion MĂRCOIANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Repere în biografia mitropolitului Basarabiei Efrem Enăchescu

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Conf. Univ. Dr. Mircea ZĂVĂLEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Începuturile alcătuirii monografiilor de biserici și sate. Monografia Bisericii din Zăval - Dolj, a preotului N. Bârzeanu, manuscris inedit

- Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Jan NICOLAE, Universitatea                     „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Prânzul Paștilor, o agapă creștină în Transilvania după mărturia părintelui Simion Florea Marian

- Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Dumitru COLDA, Universitatea   „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: „În splendoarea sfinților - două slujiri eclesiale rurale străvechi oglindite în corpusul epistolar al Sfântului Vasile cel Mare și-n corespondența sa cu Biserica din Scythia Minor

- Prof. Drd. Cătălin CERNĂTESCU, Universitatea Națională de Muzică, București: Rânduiala și repertoriul trapezei între secolele XV și XIX – aspecte liturgico-muzicale

- Prof. Dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor Danubieni: Bisericile ortodoxe românești din satul Cerneți  

- Pr. Prof. Dr. Nicușor POPESCU, Târgu Jiu: Preotul Ioan D. Băluțanu - ctitor și luminător al parohiei Popești 

- 11.00 – 11.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 11.30 – 13.30            SESIUNEA A IV-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 15 min.

- Conf. Univ. Dr. Ion STÂNGĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Bazilica paleocreștină de la Izvoarele-Mehedinți. Considerații privind cunoașterea creștinismului timpuriu în Dacia de la sud de Carpați

- Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Drobeta-Turnu-Severin: Bronzul mijlociu și târziu de la răsărit de Porțile de Fier. Câteva repere

- Pr. Prof. Drd. Marius LUNGANU, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova: Cel mai de seamă folclorist pe care l-a dat Oltenia și în același timp un luminat prețuitor al trecutului nostru - Părintele Teodor Bălășel

- Prof. Gheorghe RANCU BODROG, Caraș-Severin: Preoţi militari ortodocşi români în armata austro-ungară (1914-1916)

- Prof. Mihai VLĂDIA, Caraș-Severin: Iosif Coriolan Buracu și implicarea sa în înființarea căminelor culturale din Valea Almajului

- Cercet. şt. I Vasile MARINOIU, Ion CATANĂ Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Cercetările arheologice din pronaosul bisericii Sf. Nicolae și Dionisie Areopagitul din Telești, Județul Gorj

  • Dr. Valentin PĂTRAȘCU, Drd. Daniela PĂTRAȘCU, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Preoți militari mehedințeni în primul război mondial

  • Pr. Dr. Constantin CILIBIA, Băile Herculane: Satul românesc de-a lungul timpului

- 13.30 – 15.00            PAUZĂ DE MASĂ

- 15.00 – 17.00            SESIUNEA A V-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare: 15 min.

- Pr. Conf. Univ. Dr. Remus ONIŞOR, Universitatea                „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Primariatul cărturăresc al patriarhului Nicodim Munteanu

- Pr. Dr. Ion Andrei ȚÂRLESCU, Biblioteca Academiei Române: Ioan Comnen, medic și om de știință la curtea voievodului Constantin Brâncoveanu. Traducerea sa inedită „Despre suflet”

- Pr. Lect. Univ. Dr. Nicu BREDA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Personalitatea avocatului arădean dr. Cornel Iancu (1874-1956) și rolul său la propășirea românității arădene

- Ierom. Lect. Univ. Dr. Rafael POVÎRNARU, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie: Cult, cuvânt și misiune – dezideratul triadic al patriarhului Iustin Moisescu

- Prof. Dr. Marius ARBĂNAȘI, Drobeta-Turnu-Severin: Oiconimie mehedințeană – structura genetică și vechimea satelor din Mehedințiul submontan

- Prof. Diana Loredana ARBĂNAȘI, Colegiul Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Drobeta-Turnu-Severin: Toponime provenite de la apelative cu referire la anumite aspecte social-istorice, la credințe, tradiții și obiceiuri din Câmpia Blahniței

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Scrisori către țăranul român

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Etnoteologia - componentă a culturii populare românești

- 17.00 – 17.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 17.30 – 19.30            SESIUNEA A VI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                   Timp de prezentare: 15 min.

- Cercet. şt. I Prof. Dr. Tudor NEDELCEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova: Satul din inima mea

- Pr. Prof. Dr. Toma RĂDULESCU, Muzeul Olteniei din Craiova:  Glosar - preoți, învățători, profesori și primari doljeni, cercetători ai satului românesc și tradițiilor populare

- Pr. Vasile GANȚU, Protoiereu Baia de Aramă, Episcopia Severinului și Strehaiei: Părintele Alexandru Dobrescu slujitor, ctitor, erou și patriot

- Prof. Dr. Cornel BOTEANU, Baia de Aramă: Sate care dispar - Vintilani (Isverna), Anghelești (Bala)

- Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin, 2019 - Anul comemorativ al Patriarhilor României, cărturarii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu

- Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin: Preotul mehedințean Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița întemeietorul revistei IZVORAȘUL - 100 de ani de la editare (1 iunie 1919-1 iunie 2019)

- Pr. Adrian OLAREAN, Consilier eparhial, Episcopia Severinului și Strehaiei: Dialogul preot-cântăreț de la începutul sec. XX reflectat în revista Cultura

- Pr. Dr. Leontin Dumitru STĂICULESCU, Episcopia Severinului și Strehaiei: Transfigurarea omului prin rugăciune - mijloc de viețuire ascetică și comuniune cu Dumnezeu

Miercuri, 29 mai 2019

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A VII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                    Timp de prezentare: 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIPURICI, Arhivele Naţionale, Filiala Mehedinţi: Veșnicia satului românesc: preoți și învățători mehedințeni de la Cuza la Marea Unire

- Prof. Univ. Dr. Tudor RĂȚOI, Arhivele Naționale, Filiala Mehedinți: Vânjuleț și Bistrița - două sate, două exemple de operă rurală săvârșită în Mehedinți grație contribuției a doi mari oameni ai locului, Teodor Costescu și Gh. N. Dumitrescu-Bistrița

- Pr. Dr. Ion Andrei ȚÂRLESCU, Biblioteca Academiei Române: Culoarul de pătrundere al Manuscriselor grecești în Țările Române. Fondul de manuscrise grecești din Biblioteca Academiei Române

- Cercet. şt. III Dr. Gabriel CROITORU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: C. Kiriţescu ca istoriograf al Primului Război Mondial

- Cercetător științific III, Gabriela BOANGIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova: Contribuția preoților și învățătorilor la configurarea folcloristicii ca știință. Asociațiile folcloristice din Oltenia

- Cercet. şt. III Dr. Narcisa MITU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Comercianți străini și etnici români în perioada interbelică. Studiu de caz: Strada Madona Dudu din Craiova

- Pr. Drd. Minel VODOIU, Universitatea din Craiova: Dialogul interreligios - exprimare a realității transcendente a lui Dumnezeu

- Pr. Asist. Univ. Dr. Laurențiu GEORGESCU, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Sociale – Departamentul de Teologie și Științe Sociale: Diviziunea sexelor la Sfântul Grigorie de Nyssa

- 11.00 – 11.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 11.30 – 13.30            SESIUNEA A VIII-A.COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 15 min.

- Arhim. Calinic DRĂGHICI, Episcopia Severinului și Strehaiei: Pocăința în canoanele Sfântului Ioan Postitorul

- Prof. Univ. Dr. Dimitrinka DIMITROVA, Universitatea din Craiova, Lectoratul de limbă bulgară: Rusaliile - mare sărbătoare creștină. Obiceiuri și tradiții în Bulgaria

-Lect. Univ. Dr. Gheorghe FLORESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Societatea pentru Învățătura Poporului Român și actualitatea istoriei

- Lect. Univ. Dr. Ana OCOLEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxa: Aisthesis, paradosis, paideia. Alice Voinescu (1885-1961) și specificul gândirii ei filosofice

- Prof. Dr. Daniela ANDREI, Craiova: Datini de primăvară la sud de Dunăre: „todorovden”  între legendă, semnificație și tradiție

- Subinspector Florentina Claudia TACHE, Serviciul Investigații Criminale – IPJ Mehedinți: Rolul boierilor craiovești în istoriografia românească

  • Asist. Univ. Dr. Eugen MAFTEI, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Monadă și triadă. Relațiile dintre Persoanele Sfintei Treimi în gândirea Sfântului Grigorie Teologul”

- Pr. Drd. Marian GROZOIU, Pr. Drd. Florin MIHAIL Universitatea din Craiova: Cunoașterea și promovarea culturii prin procesul evanghelizării

- 13.30 – 15.00            PAUZĂ DE MASĂ

- 15.00 – 17.00            SESIUNEA A IX-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                          Timp de prezentare: 15 min.

- Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Satul românesc: misiune și comuniune

- Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Judecata bisericească, o problemă a aflării adevărului şi a vindecării

- Pr. Prof. Univ. Dr. Florin DOBREI, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Sociale – Departamentul de Teologie și Științe Sociale: Din legăturile Imperiului Bizantin cu spațiul carpato-danubiano-pontic în secolele IV-VI

- Prof. Univ. Dr. Petre GHERGHE, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Sucidava-Celei, județul Olt - un important centru al creștinismului la nord de Dunăre în Antichitate

- Conf. Univ. Dr. Ileana COJOCARU, Universitatea din Craiova,  Conf. Univ. Dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea Hyperion din București, Facultatea de Istorie: Bisericile satelor din Plaiul Novacilor într-o statistică din anul 1840

- Conf. Univ. Dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea Hyperion din București, Facultatea de Istorie: Reparații și restaurări la mănăstirile din Oltenia în vremea domnilor Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei

- Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Gabriel-Viorel GÂRDAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Satul românesc în discursurile unor personalități laice din perioada interbelică

- Pr. Lect. Univ. Dr. Daniel ALIC, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Sociale – Departamentul de Teologie și Științe Sociale: Implicarea Bisericii din Banat în susținerea culturală a comunităților rurale la cumpăna secolelor XIX - XX

- 17.00 – 17.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 17.30 – 18.30            SESIUNEA A X-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 10 min.

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu-Vâlcea: Preoţi şi învăţători vâlceni – simboluri ale satului românesc

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu-Vâlcea: Români basarabeni şi bucovineni eroi şi martiri ai unităţii de neam

- Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Valeriu BASA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Preotul unui sat românesc de altădată: Nistor Socaciu din Biscaria şi mărturia propriei sale vieţi

- Pr. Dr. Marius GHIDARCEA, Episcopia Devei și Hunedoarei: Părintele Crăciun - model de mărturisire

- Pr. Drd. Romulus Lucian DODENCIU, Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova:  Țuglui, Vârâți, Glod sau trei așezări ale aceleiași comune: Țuglui, județul Dolj

- Cercet. șt. III Dr. Simona LAZĂR, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Caracteristici ale aşezărilor preistorice din judeţul Mehedinţi

- 18.30 – 18.45            PAUZĂ DE CAFEA

- 18.45 – 20.45            SESIUNEA A XI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 10 min.

- Cercet. şt. III Dr. Ileana CIOAREC, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Rolul cultural şi filantropic al familiei Filişanu

- Cercet. şt. III Dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Urciorul - obiect de utilitate și de atestare culturală sătească

- Cercet. șt. III Dr. Anca CEAUȘESCU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Evoluţia demografică a comunelor Dârvari şi Obârşia de Câmp (1966-2006)

- Cercet. șt. III Dr. Florin NACU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Juriști, economiști, agronomi, industriași de marcă ai Olteniei (1821-1914)

- Cercet. șt. III Dr. Cătălin SÎRBU, ASF - Archäologie-Service Franken GmbH, Hiltpoltstein, Germania:   Funcții și ranguri militare romane atestate în Dacia Inferior

- Muzeograf principal Otilia GHERGHE, Muzeul Olteniei din Craiova: Preotul cărturar Ioan Mazilescu din satul Godinel-comuna Amărăștii de Sus - Dolj

- Pr. Drd. Cătălin-Andrei MATEI,  Universitatea din Craiova: Sfânta Liturghie ca act euharistic şi eveniment misionar

- Pr. Drd. Mircea Lucian NINCU, Universitatea din Craiova: Fenomenologia religioasă și misiologia ortodoxă

- Pr. Drd. Ioan Narcis MUNTEANU, Universitatea din Craiova: Câteva provocări misionare din istoria Diasporei Ortodoxe din Germania

- Pr. Masterand Daniel VĂTUIU, Universitatea din Craiova: Maica Domnului în tradiţia apocrifă a primelor secole

- Masterand Ion-Leone SIMA, Universitatea din Craiova: Anii de început ai Căimăcămiei Craiovei

- 20.45 – 21.00            ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

            - Cuvânt de mulțumire: Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

Citit 4664 ori

Cele mai citite articole

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 
« Iulie 2024 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl video


mbl youtube