Stiri locale și din țară

Stiri locale și din țară (104)

Anul acesta, tinerii creștin-ortodocși din județul Mehedinți, s-au reunit într-un cadru natural de excepție, în localitatea Lupșa de Jos, comuna Broșteni. 

Părintele profesor Nicolae Achimescu, renumit specialist în istoria religiilor, caracterizat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel drept un profesor erudit, un om onest și un teolog mărturisitor, a fost înmormântat joi, 30 mai 2019.

Slujba de înmormântare a fost oficiată în Biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului împreună cu Episcopii vicari Varlaam Ploieșteanul și Timotei Prahoveanul, în prezența Patriarhului României.

În perioada 30 -31 mai, în Mehedinţi, se vor desfăşura cercurile pedagogice pe anul şcolar 2018-2019, pe semestrul al II-lea.

În perioada 27-29 mai 2019, la Drobeta Turnu Severin s-au desfăşurat lucrările simpozionului internaţional "Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate". Acesta a fost organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, prin Sectorul Cultural al Centrului Eparhial, în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova.

În fiecare an, în pragul verii, Cetatea Severinului este gazda concursului de cunoștințe religioase "Ucenicii credinței", destinat tinerilor creștini. Activitatea este organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, prin Catedra de religie, în colaborare cu Episcopia Severinului şi Strehaiei, Sectorul Cultural şi Învăţământ.

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

MEHEDINȚI – ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE

EDIȚIA A XII -A

27-29 Mai 2019

DROBETA-TURNU- SEVERIN

Luni, 27 mai 2019

- 16.00 – 16.30           DESCHIDEREA FESTIVĂ

-Cuvânt de întâmpinare:

               Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

            - Cuvânt de bun venit al autorităților locale

- 16.30 – 18.00            SESIUNEA I. COMUNICĂRI ÎN PLEN

              Timp de prezentare: 15 min.

- Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Rugăciunea lui Iisus în scrierile părinților duhovnicești din a doua jumătate a secolului al XX-lea

- Preasfințitul IGNATIE, Episcopul Hușilor: Satul românesc - continuitate și ruptură

- Preasfințitul SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei: Cuvânt de binecuvântare

- Preasfințitul LUCIAN, Episcopul Caransebeșului: „Chipul” dascălului confesional din Banat la începutul secolului XX

- Preasfințitul GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei: Declinul ruralului și stereotipizarea lentă a lumii. Gestionarea pastorală a tranziției spre hegemonia absolută a urbanului

- Preasfințitul MACARIE, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord: Vechiul sat românesc și tradițiile sale binefăcătoare

- Preasfințitul EMILIAN CRIŞANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului: Patriarhul Nicodim Munteanu - ierarh și cărturar

- 18.00 – 18.15            PAUZĂ DE CAFEA

- 18.15 – 19.00            SESIUNEA A II-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare: 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România; Dr. Cristina VERGATTI, Avocat în Baroul Bucureşti: 1359 - an al înființării sau al transmutării Mitropoliei Ungrovlahiei?

- Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian FARCAȘIU, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Dimensiunea cosmică a Sfintei Liturghii reflectată în viața satului și a țăranului român

- Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan LAZĂR, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Exigențele slujirii preoțești în scrierile Patriarhului Iustin Moisescu

- 19.00 – 20.00            LANSĂRI DE CĂRȚI

  • Gheorghe Rancu Bodrog - ISTORIA BISERICILOR ORTODOXE DIN ALMĂJ
  • Alexandru G. Drăghici - PATRIA DIN CER
  • George Sorescu & Tudor Rățoi IOAN G. BIBICESCU. FOLCLORIST ȘI OM AL CETĂȚII ÎN CORESPONDENȚĂ ȘI DOCUMENTE

Marți, 28 mai 2019

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A III-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                              Timp de prezentare: 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Două note despre preocupările cărturărești ale preotului Ion M. Stoian

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Prof. Univ. Dr. Ion MĂRCOIANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Repere în biografia mitropolitului Basarabiei Efrem Enăchescu

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Conf. Univ. Dr. Mircea ZĂVĂLEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Începuturile alcătuirii monografiilor de biserici și sate. Monografia Bisericii din Zăval - Dolj, a preotului N. Bârzeanu, manuscris inedit

- Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Jan NICOLAE, Universitatea                     „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Prânzul Paștilor, o agapă creștină în Transilvania după mărturia părintelui Simion Florea Marian

- Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Dumitru COLDA, Universitatea   „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: „În splendoarea sfinților - două slujiri eclesiale rurale străvechi oglindite în corpusul epistolar al Sfântului Vasile cel Mare și-n corespondența sa cu Biserica din Scythia Minor

- Prof. Drd. Cătălin CERNĂTESCU, Universitatea Națională de Muzică, București: Rânduiala și repertoriul trapezei între secolele XV și XIX – aspecte liturgico-muzicale

- Prof. Dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor Danubieni: Bisericile ortodoxe românești din satul Cerneți  

- Pr. Prof. Dr. Nicușor POPESCU, Târgu Jiu: Preotul Ioan D. Băluțanu - ctitor și luminător al parohiei Popești 

- 11.00 – 11.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 11.30 – 13.30            SESIUNEA A IV-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 15 min.

- Conf. Univ. Dr. Ion STÂNGĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Bazilica paleocreștină de la Izvoarele-Mehedinți. Considerații privind cunoașterea creștinismului timpuriu în Dacia de la sud de Carpați

- Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Drobeta-Turnu-Severin: Bronzul mijlociu și târziu de la răsărit de Porțile de Fier. Câteva repere

- Pr. Prof. Drd. Marius LUNGANU, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova: Cel mai de seamă folclorist pe care l-a dat Oltenia și în același timp un luminat prețuitor al trecutului nostru - Părintele Teodor Bălășel

- Prof. Gheorghe RANCU BODROG, Caraș-Severin: Preoţi militari ortodocşi români în armata austro-ungară (1914-1916)

- Prof. Mihai VLĂDIA, Caraș-Severin: Iosif Coriolan Buracu și implicarea sa în înființarea căminelor culturale din Valea Almajului

- Cercet. şt. I Vasile MARINOIU, Ion CATANĂ Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Cercetările arheologice din pronaosul bisericii Sf. Nicolae și Dionisie Areopagitul din Telești, Județul Gorj

  • Dr. Valentin PĂTRAȘCU, Drd. Daniela PĂTRAȘCU, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Preoți militari mehedințeni în primul război mondial

  • Pr. Dr. Constantin CILIBIA, Băile Herculane: Satul românesc de-a lungul timpului

- 13.30 – 15.00            PAUZĂ DE MASĂ

- 15.00 – 17.00            SESIUNEA A V-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare: 15 min.

- Pr. Conf. Univ. Dr. Remus ONIŞOR, Universitatea                „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Primariatul cărturăresc al patriarhului Nicodim Munteanu

- Pr. Dr. Ion Andrei ȚÂRLESCU, Biblioteca Academiei Române: Ioan Comnen, medic și om de știință la curtea voievodului Constantin Brâncoveanu. Traducerea sa inedită „Despre suflet”

- Pr. Lect. Univ. Dr. Nicu BREDA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Personalitatea avocatului arădean dr. Cornel Iancu (1874-1956) și rolul său la propășirea românității arădene

- Ierom. Lect. Univ. Dr. Rafael POVÎRNARU, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie: Cult, cuvânt și misiune – dezideratul triadic al patriarhului Iustin Moisescu

- Prof. Dr. Marius ARBĂNAȘI, Drobeta-Turnu-Severin: Oiconimie mehedințeană – structura genetică și vechimea satelor din Mehedințiul submontan

- Prof. Diana Loredana ARBĂNAȘI, Colegiul Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Drobeta-Turnu-Severin: Toponime provenite de la apelative cu referire la anumite aspecte social-istorice, la credințe, tradiții și obiceiuri din Câmpia Blahniței

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Scrisori către țăranul român

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Etnoteologia - componentă a culturii populare românești

- 17.00 – 17.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 17.30 – 19.30            SESIUNEA A VI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                   Timp de prezentare: 15 min.

- Cercet. şt. I Prof. Dr. Tudor NEDELCEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova: Satul din inima mea

- Pr. Prof. Dr. Toma RĂDULESCU, Muzeul Olteniei din Craiova:  Glosar - preoți, învățători, profesori și primari doljeni, cercetători ai satului românesc și tradițiilor populare

- Pr. Vasile GANȚU, Protoiereu Baia de Aramă, Episcopia Severinului și Strehaiei: Părintele Alexandru Dobrescu slujitor, ctitor, erou și patriot

- Prof. Dr. Cornel BOTEANU, Baia de Aramă: Sate care dispar - Vintilani (Isverna), Anghelești (Bala)

- Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin, 2019 - Anul comemorativ al Patriarhilor României, cărturarii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu

- Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin: Preotul mehedințean Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița întemeietorul revistei IZVORAȘUL - 100 de ani de la editare (1 iunie 1919-1 iunie 2019)

- Pr. Adrian OLAREAN, Consilier eparhial, Episcopia Severinului și Strehaiei: Dialogul preot-cântăreț de la începutul sec. XX reflectat în revista Cultura

- Pr. Dr. Leontin Dumitru STĂICULESCU, Episcopia Severinului și Strehaiei: Transfigurarea omului prin rugăciune - mijloc de viețuire ascetică și comuniune cu Dumnezeu

Miercuri, 29 mai 2019

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A VII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                    Timp de prezentare: 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIPURICI, Arhivele Naţionale, Filiala Mehedinţi: Veșnicia satului românesc: preoți și învățători mehedințeni de la Cuza la Marea Unire

- Prof. Univ. Dr. Tudor RĂȚOI, Arhivele Naționale, Filiala Mehedinți: Vânjuleț și Bistrița - două sate, două exemple de operă rurală săvârșită în Mehedinți grație contribuției a doi mari oameni ai locului, Teodor Costescu și Gh. N. Dumitrescu-Bistrița

- Pr. Dr. Ion Andrei ȚÂRLESCU, Biblioteca Academiei Române: Culoarul de pătrundere al Manuscriselor grecești în Țările Române. Fondul de manuscrise grecești din Biblioteca Academiei Române

- Cercet. şt. III Dr. Gabriel CROITORU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: C. Kiriţescu ca istoriograf al Primului Război Mondial

- Cercetător științific III, Gabriela BOANGIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova: Contribuția preoților și învățătorilor la configurarea folcloristicii ca știință. Asociațiile folcloristice din Oltenia

- Cercet. şt. III Dr. Narcisa MITU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Comercianți străini și etnici români în perioada interbelică. Studiu de caz: Strada Madona Dudu din Craiova

- Pr. Drd. Minel VODOIU, Universitatea din Craiova: Dialogul interreligios - exprimare a realității transcendente a lui Dumnezeu

- Pr. Asist. Univ. Dr. Laurențiu GEORGESCU, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Sociale – Departamentul de Teologie și Științe Sociale: Diviziunea sexelor la Sfântul Grigorie de Nyssa

- 11.00 – 11.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 11.30 – 13.30            SESIUNEA A VIII-A.COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 15 min.

- Arhim. Calinic DRĂGHICI, Episcopia Severinului și Strehaiei: Pocăința în canoanele Sfântului Ioan Postitorul

- Prof. Univ. Dr. Dimitrinka DIMITROVA, Universitatea din Craiova, Lectoratul de limbă bulgară: Rusaliile - mare sărbătoare creștină. Obiceiuri și tradiții în Bulgaria

-Lect. Univ. Dr. Gheorghe FLORESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Societatea pentru Învățătura Poporului Român și actualitatea istoriei

- Lect. Univ. Dr. Ana OCOLEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxa: Aisthesis, paradosis, paideia. Alice Voinescu (1885-1961) și specificul gândirii ei filosofice

- Prof. Dr. Daniela ANDREI, Craiova: Datini de primăvară la sud de Dunăre: „todorovden”  între legendă, semnificație și tradiție

- Subinspector Florentina Claudia TACHE, Serviciul Investigații Criminale – IPJ Mehedinți: Rolul boierilor craiovești în istoriografia românească

  • Asist. Univ. Dr. Eugen MAFTEI, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Monadă și triadă. Relațiile dintre Persoanele Sfintei Treimi în gândirea Sfântului Grigorie Teologul”

- Pr. Drd. Marian GROZOIU, Pr. Drd. Florin MIHAIL Universitatea din Craiova: Cunoașterea și promovarea culturii prin procesul evanghelizării

- 13.30 – 15.00            PAUZĂ DE MASĂ

- 15.00 – 17.00            SESIUNEA A IX-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                          Timp de prezentare: 15 min.

- Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Satul românesc: misiune și comuniune

- Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Judecata bisericească, o problemă a aflării adevărului şi a vindecării

- Pr. Prof. Univ. Dr. Florin DOBREI, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Sociale – Departamentul de Teologie și Științe Sociale: Din legăturile Imperiului Bizantin cu spațiul carpato-danubiano-pontic în secolele IV-VI

- Prof. Univ. Dr. Petre GHERGHE, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Sucidava-Celei, județul Olt - un important centru al creștinismului la nord de Dunăre în Antichitate

- Conf. Univ. Dr. Ileana COJOCARU, Universitatea din Craiova,  Conf. Univ. Dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea Hyperion din București, Facultatea de Istorie: Bisericile satelor din Plaiul Novacilor într-o statistică din anul 1840

- Conf. Univ. Dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea Hyperion din București, Facultatea de Istorie: Reparații și restaurări la mănăstirile din Oltenia în vremea domnilor Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei

- Pr. Conf. Univ. Dr. Habil. Gabriel-Viorel GÂRDAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Satul românesc în discursurile unor personalități laice din perioada interbelică

- Pr. Lect. Univ. Dr. Daniel ALIC, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Sociale – Departamentul de Teologie și Științe Sociale: Implicarea Bisericii din Banat în susținerea culturală a comunităților rurale la cumpăna secolelor XIX - XX

- 17.00 – 17.30            PAUZĂ DE CAFEA

- 17.30 – 18.30            SESIUNEA A X-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 10 min.

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu-Vâlcea: Preoţi şi învăţători vâlceni – simboluri ale satului românesc

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu-Vâlcea: Români basarabeni şi bucovineni eroi şi martiri ai unităţii de neam

- Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Valeriu BASA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Preotul unui sat românesc de altădată: Nistor Socaciu din Biscaria şi mărturia propriei sale vieţi

- Pr. Dr. Marius GHIDARCEA, Episcopia Devei și Hunedoarei: Părintele Crăciun - model de mărturisire

- Pr. Drd. Romulus Lucian DODENCIU, Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova:  Țuglui, Vârâți, Glod sau trei așezări ale aceleiași comune: Țuglui, județul Dolj

- Cercet. șt. III Dr. Simona LAZĂR, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Caracteristici ale aşezărilor preistorice din judeţul Mehedinţi

- 18.30 – 18.45            PAUZĂ DE CAFEA

- 18.45 – 20.45            SESIUNEA A XI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare: 10 min.

- Cercet. şt. III Dr. Ileana CIOAREC, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Rolul cultural şi filantropic al familiei Filişanu

- Cercet. şt. III Dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Urciorul - obiect de utilitate și de atestare culturală sătească

- Cercet. șt. III Dr. Anca CEAUȘESCU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Evoluţia demografică a comunelor Dârvari şi Obârşia de Câmp (1966-2006)

- Cercet. șt. III Dr. Florin NACU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Juriști, economiști, agronomi, industriași de marcă ai Olteniei (1821-1914)

- Cercet. șt. III Dr. Cătălin SÎRBU, ASF - Archäologie-Service Franken GmbH, Hiltpoltstein, Germania:   Funcții și ranguri militare romane atestate în Dacia Inferior

- Muzeograf principal Otilia GHERGHE, Muzeul Olteniei din Craiova: Preotul cărturar Ioan Mazilescu din satul Godinel-comuna Amărăștii de Sus - Dolj

- Pr. Drd. Cătălin-Andrei MATEI,  Universitatea din Craiova: Sfânta Liturghie ca act euharistic şi eveniment misionar

- Pr. Drd. Mircea Lucian NINCU, Universitatea din Craiova: Fenomenologia religioasă și misiologia ortodoxă

- Pr. Drd. Ioan Narcis MUNTEANU, Universitatea din Craiova: Câteva provocări misionare din istoria Diasporei Ortodoxe din Germania

- Pr. Masterand Daniel VĂTUIU, Universitatea din Craiova: Maica Domnului în tradiţia apocrifă a primelor secole

- Masterand Ion-Leone SIMA, Universitatea din Craiova: Anii de început ai Căimăcămiei Craiovei

- 20.45 – 21.00            ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

            - Cuvânt de mulțumire: Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

În perioada 27-29 mai, Episcopia Severinului şi Strehaiei găzduieşte lucrările celei de-a XII-a ediţii a Simpozionului Internaţional "Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate". Evenimentul academic este organizat sub egida Facultăţii de Teologie din Craiova, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, sub coordonarea Preasfinţitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei. Lucrările simpozionului vor debuta luni, 27 mai, ora 16.00, la Centrul Cultural "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Turnu Severin, prin cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Nicodim.

Simpozionul "Mehedinţi - istorie, cultură şi spiritualitate" este prilejuit de declararea anului 2019 ca "Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti".

Vineri 10 mai 2019, la ceas de seară, Preasfințitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului și Strehaiei, a primit la Centrul Eparhial vizita unui grup de pelerini de la Parohia "Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Grigorescu" din Municipiul Cluj Napoca, însoțiți de părintele lor spiritual, părintele Nicu Dumitrașcu, profesor la catedra de patrologie a Facultăţii de Teologie din Oradea, care a participat zilele trecute la Simpozionul Patristic organizat de Episcopia Severinului şi care a considerat foarte important pentru credincioşii parohiei din Cluj-Napoca pe care o păstoreşte, să viziteze aceste locuri încărcate de istorie.

Pentru orice creştin studierea vieţii şi a operelor Sfinţilor Părinţi ar trebui să fie un deziderat important, întrucât într-o lume atinsă puternic de întunecimea păcatului, modelul autentic la Părinţilor reprezintă cu adevărat un reazem duhovnicesc puternic. Cu atât mai mult pentru tânăra generaţie, aplecarea spre studiul patristic o ajută să iasă din mreaja păcatului şi să fie luminată de o învăţătură sfântă. Acesta este cel mai important scop ce a reieşit din întâlnirea profesorilor şi cercetătorilor de patrologie din cele mai importante centre universitare din Europa.

15 profesori de patrologie din Europa sunt împreună, în perioada 7-9 mai, în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Simpozionului Internaţional de Patrologie, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei la Centrul Cultural "Sfântul Ioan Gura de Aur" din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Cele mai citite articole

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 
« Iunie 2024 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl video


mbl youtube