Episcopia Severinului si Strehaiei - Duminică, 06 Mai 2018

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

MEHEDINȚI – ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE

 

EDIȚIA A XI -A

7-9 Mai 2018

DROBETA-TURNU- SEVERIN

 

Luni, 7 mai 2018

 

 

-  07.00 – 8.30           SFÂNTA LITURGHIE  - Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Învierea Domnului”

- 09.00 – 09.30           DESCHIDEREA FESTIVĂ

-Cuvânt de întâmpinare:

               Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

 Preasfințitul SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei

            - Cuvânt de bun venit al autorităților locale

- 09.30 – 10.30            SESIUNEA I. COMUNICĂRI ÎN PLEN

              Timp de prezentare 15 min.

 

- Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Unitatea Bisericii la Sfântul Ciprian de Cartagina

 

- Preasfințitul LUCIAN, Episcopul Caransebeșului: Episcopia Caransebeșului și idealul național. Mărturii documentare (1918)

- 10.30 – 10.45            PAUZĂ DE CAFEA

- 10.45 – 14.00            SESIUNEA A II-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare 15 min.

 

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România; Dr. Cristina VERGATTI, Avocat în Baroul Bucureşti: Rădăcinile revoluțiilor ruse. Biserica și formarea României Mari

 

-Pr. Prof. Univ. Dr. Emil CORNIȚESCU, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Unitatea de credință și de neam în părțile Olteniei – Județul Mehedinți

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Viaţa exemplară de militant pentru Unirea politică a tuturor românilor a medicului şi scriitorului Joachim Caton Drăgescu (1844-1915)

 

- Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Repere în istoria satului moşnenesc Radoşi din plaiul Novacilor-Gorj

 

- Cercet. şt. I Prof. Dr. Tudor NEDELCEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova: „Maria – regina Marii Uniri”

 

  • Scriitor Petre GIGEA, Craiova - Aniversarea Marii Uniri la Ambasada României din Franţa

 

- Prof. Univ. Dr. Nicolae CHIPURICI, Arhivele Naţionale, Filiala Mehedinţi: Legiuirile promulgate şi aplicate pentru organizarea şi administrarea aşezămintelor bisericeşti din Ţara Românească în perioada Regulamentului Organic

 

- Arhimandrit dr. Casian RUŞEŢ, Episcopia Caransebeșului: Euharistia și filantropia – forme vii de exprimare a unității de credință

- 14.00 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 18.00            SESIUNEA A III-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare 15 min.

 

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Emil JURCAN, Universitatea                   „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Titlu rezervat

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Puterea de a lega și dezlega după Didascalie

 

- Pr. Conf. Univ. Dr. Remus ONIŞOR, Universitatea                „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Unitate de credință la Sfântul Simion Ștefan

 

- Pr. Conf. Univ. Dr. Habil.  Jan NICOLAE, Universitatea                     „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Pelerinaj la marele praznic național: Părintele Gavril Iovan, tatăl marelui duhovnic Ioan Iovan, prezent la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia.

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Nicu BREDA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Aspecte ale eclesiologiei în scrierile Părinților Apostolici

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Dumitru COLDA, Universitatea   „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Unitate eclesială și cunoaștere - paradigme ale îndumnezeirii lSf. Părinți, cu referire specială la Sf. Grigorie Teologul și Ioan Hrisostom. Pledoarie pentru o gnoseologie mistagogică a sfințeniei

 

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Dragoș ȘUȘMAN, Universitatea               „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Starea de jertfă - condiție a unității

 

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Marius IOANA, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie: Aspecte ale predicii patriarhului Justinian către preoții și credincioșii din Banatul Sârbesc

 

- 18.00 – 18.30            PAUZĂ DE CAFEA

 

 

- 18.30 – 20.00            SESIUNEA A IV-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                 Timp de prezentare 15 min

 

 

- Prof. Univ. Dr. Paul REZEANU, Craiova: Artişti plastici olteni în slujba făuririi României Mari

 

- Prof. Dr. Marian Nicușor PELE-TRĂILOIU, Arhivele Naționale, Filiala Mehedinți: Contribuţia Societăţii muzicale Doina din Turnu Severin la integrarea Banatului în graniţele Vechiului Regat. Relatări din presa vremii

 

  • Pr. Dr. Constantin CILIBIA, Băile Herculane: Mircea cel Bătrân promotor al Marii Uniri

 

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu Vâlcea: Personalități române bucovinene, pruto-nistrene și transnistrene promotoare ale unității de neam

 

 

Marți, 8 mai 2018

 

 

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A V-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                              Timp de prezentare 15 min.

 

 

- Prof. Univ. Dr. Mihaela ALBU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Marea Unire. Ecouri în presa literară din Oltenia

 

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Onisifor Ghibu – cronicar al Marii Uniri

 

- Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Conceptul de unitate în proverbele românești

- Prof. Drd. Cătălin CERNĂTESCU, Universitatea Națională de Muzică, București: Exegeze hrisantice bilingve ale irmosului calofonic Την σην ειρήνην (Pacea Ta) de Petru Berechet

 

- Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Drobeta-Turnu-Severin: Metalurgia epocii bronzului în sud-vestul Olteniei

 

- Pr. Drd. Minel VODOIU, Arhiepiscopia Craiovei: Sfânta Scriptură - baza dialogului ecumenic

 

 

-Prof. Dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor Danubieni: Preoți români în războiul întregirii neamului

 

 

 

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

 

- 11.15 – 14.00            SESIUNEA A VI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare 15 min.

 

 

- Cercet. şt. I Vasile MARINOIU, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Personalități gorjene participante la făurirea Marii Uniri

 

- Prof. Dan ȘALAPA, Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, Drobeta-Turnu-Severin: Midlle class-ul literaturii româneşti contemporane

 

- Prof. Dan ȘALAPA, Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, Drobeta-Turnu-Severin: Pr. Dr. Gheorghe Cotoşman - apărător al ortodoxiei în Banat şi ctitor de biserici, descendent al unor participanţi direct la actul Marii Uniri din 1918

 

- Prof. Dr. Marius ARBĂNAȘI, Drobeta-Turnu-Severin: Dunărea, Cerna și Motru - permanențe ale graiului etnogenezei românești

- Prof. Diana Loredana ARBĂNAȘI, Colegiul Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Drobeta-Turnu-Severin: Aspecte ale continuității umane în Valea și Câmpia Blahniței, din perspectivă oiconimică

- Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile VLAD, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Lucrarea de unitate a Bisericii în perspectiva teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Valeriu BASA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Părintele Ioan Moța şi publicațiile sale lucrând pentru realizarea unității de neam

 

- Pr. Prof. Drd. Marius LUNGANU, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova: Pr. Dimitrie Lungulescu, participant la razboiul de reîntregire a neamului

 

- Drd. Daniela-Liliana PĂTRAȘCU,  Dr. Dumitru-Valentin PĂTRAȘCU, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: Un preot mehedințean participant la campania armatei române din Basarabia

 

 

- 14.00 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 18.00            SESIUNEA A VII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Pr. Conf. Univ. Dr. David PESTROIU, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Noi idoli ai postmodernității: munca și consumul de materie

 

- Dr. Stelian GOMBOŞ, Consilier Superior, Secretariatul de Stat pentru Culte, București: România Anului Centenar între Cruce, Înviere şi Unitate…

 

- Pr. Drd. Ioan Narcis MUNTEANU, Arhiepiscopia Craiovei: Reflecţii teologice privitoare la situaţia diasporei ortodoxe din Europa

 

-Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin: † Miron Cristea - Un ales patriot şi luptător pentru făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

-Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin, Masterand Daniel-Marian PĂDUREANU: In memoriam - Regina Maria a României - 80 de ani de la înveşnicire: 18 iulie 1938-18 iulie 2018.

 

- Pr. Leontin Dumitru STĂICULESCU, Episcopia Severinului și Strehaiei: Misiunea Bisericii și provocările lumii moderne

- Pr. Drd. Florin Mihai ILIESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Mântuitorul Hristos - model suprem de misionar și propovăduitor

 

 

- Pr. Drd. Romulus Lucian DODENCIU, Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” Craiova: Rolul și importanța teologului și pedagogului Onisifor Ghibu la înfăptuirea Marii Unirii de la 1918

 

 

- 18.00 – 18.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

- 18.15 – 19.15            SESIUNEA A VIII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                   Timp de prezentare 15 min.

 

- Cercet. şt. III Dr. Gabriel CROITORU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Legislația privind Societatea Cultul Eroilor Regina Maria

- Cercetător științific III, Gabriela BOANGIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova: Calendar popular românesc de primavară specific regiunii Oltenia

 

- Pr. Dr. Claudiu PORNEALĂ, Arhiepiscopia Craiovei: Jertfa noastră în Hristos pentru unirea cu Dumnezeu

 

- Pr. Drd. Mircea NINCU, Arhiepiscopia Craiovei: Relația dintre teologie, filozofie și știință în contextul fenomenologiei religioase

 

- Pr. Asist. Univ. Dr. Ioan LAZĂR, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Vasile Mangra, „apostolul păcii evanghelice”

 

Miercuri, 9 mai 2018

 

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A IX-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                    Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Preasfințitul GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei: Metabolizarea traumei la români. Periplu paremiologic prin inconștientul românului universal

 

- Preasfintitul MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord: 100 de ani de la Marea Unire. Lecțiile duhovnicești ale Centenarului

 

- Preasfințitul EMILIAN LOVIȘTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului: Contribuția monahismului la păstrarea unității de credință în societatea românească

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. George ISTODOR, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Identitatea religioasă şi naţională din perspectivă creştin-ortodoxă. Aspecte misionare

 

- Prof. Univ. Dr. Codruța-Mirela STĂNIȘOARĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Mircea Eliade, între antropologie și istoria religiilor - Însemnări

 

- Lect. univ. dr. Florian OLTEANU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Scriitor Carmen ZAMFIRESCU: Județul Mehedinți - reconfigurarea profilului demografic, social-economic, cultural și strategic după Marea Unire

 

- Pr. Adrian OLAREAN, Consilier protocol liturgic, Episcopia Severinului și Strehaiei: Începuturile românirii muzicii bizantine

 

- Cercet. şt. III Dr. Narcisa MITU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Istoricul unui monument reprezentativ pentru cultul eroilor: Crucea eroilor de pe Caraiman

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

- 11.15 – 13.30            SESIUNEA A X-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                            Timp de prezentare 15 min.

 

- Cercet. şt. III Dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Toiagul - obiect ritual, semn al puterii şi al înţelepciunii

- Cercet. şt. III Dr. Gergeta GHIONEA, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Întreprinzători evrei din Turnu Severin. Societăţi în nume colectiv, firme individuale şi embleme, în perioada interbelică

 

-Cercet. șt. III Dr. Simona LAZĂR, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Descoperiri arheologice de la sfârșitul epocii fierului în vestul Olteniei

 

- Cercet. șt. III Dr. Anca CEAUȘESCU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Datini, tradiţii şi obiceiuri de iarnă în judeţul Dolj

 

- Cercet. şt. III Dr. Ileana CIOAREC, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Implicarea pitarului Ene Pană în viaţa economică a Olteniei

 

- Asist. Univ. Dr. Răzvan BRUDIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Considerații misionare privind denaturarea identității creștine în societatea contemporană  

 

- Drd. Paula Cristina VASILOIU, Arhivele Naționale, Filiala Gorj: Pagube ale ocupaţiei germane în Târgu Jiu constatate după retragere de autoritatea locală

 

- Prof. Elena BĂRBULESCU, Liceul Energetic Târgu-Jiu: Personalități și fețe bisericești care au fructificat Marea Unire de la 1918

- 13.30 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 17.30            SESIUNEA A XI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                          Timp de prezentare 15 min.

 

- Prof. Univ. Dr. Hab. Ion EREMIA, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie: Înţelegerea româno-sovietică din 5-9 martie 1918: pretenţii şi acuzaţii

 

- Pr. Conf. Univ. Dr. Octavian MOȘIN, Universitatea de Stat din Moldova: Slujitori basarabeni făuritori ai Marii Uniri din 1918

 

- Conf. univ. dr. Liliana ROTARU, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie: Învăţământul superior moldovenesc: între declaraţii şi realităţi (1944-1950)

 

- Asist. Univ. Dr. Alexandru Atanase BARNA, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Distincția creat - necreat în Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin și aplicarea acesteia în spiritualitatea ortodoxă

 

- Student Iulian LAI, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie: Preotul-martir Alexandru Baltaga – semnatarul actului unirii din 1918

- Pr. Masterand Daniel VĂTUIU, Episcopia Severinului și Strehaiei: Partenonul Sfintei Tecla ca loc de pelerinaj și comunitate monahală în primele patru veacuri

 

 

- 17.30 – 18.00            ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

            - Cuvânt de mulțumire: Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

Publicat în Stiri religioase

Cele mai citite articole

radiolumina logo

construimcatedrala.ro

 
« Mai 2018 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


patriarhia link

 
basilica link

 
radiotrinitas link

 
trinitastv link

ziarullumina link

adreseweb link

 


mbl live


mbl video


mbl youtube