Arhivă pastorale

proiect 7 - Botez Colectiv

7. Botez colectiv pentru copii şi tineri proveniţi din familii sărace – 16 copii şi tineri proveniţi din familii sărace din Municipiul Dr. Tr. Severin şi din localităţi limitrofe au primit Taina Sfântului Botez, a Sf. Mirungeri şi a Sf. Împărtăşanii în catedrala episcopală „Naşterea Domnului” din Dr. Tr. Severin. Această acţiune a fost iniţiată de P.C. Părinţi din cadrul Sectorului al ESS din  purtare de grijă faţă de  mântuirea semenilor şi din dorinţa de a aduce la Hristos pe câţi mai mulţi dintre aceia care se găsesc în afara Trupului Său Mistic.


mbl live


mbl youtube