Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil
Miercuri, 07 Noiembrie 2007 02:00

sf.arhangheli.jpg      An de an, la 8 noiembrie, Biserica Ortodoxã îi prãznuieste pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil împreunã cu soborul tuturor îngerilor. Cuvantul înger este de origine greceascã si are sensul de vestitor sau trimis, iar prin cuvantul "arhanghel" întelegem "mai mare peste îngeri" sau "cel dintai dintre îngeri". La început, îngerii au fost fãcuti de Dumnezeu buni, strãlucind de frumusete, întelepciune si de tot felul de daruri. Dar unii dintre ei, în frunte cu Lucifer, din mandrie, s-au rãzvrãtit împotriva Ziditorului, voind sã fie asemenea Lui. În felul acesta, au cãzut din cinstea de care se bucurau, fãcandu-se demoni.

      Sfantul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfantului Apostol Pavel, spune cã îngerii se împart în nouã cete, fiecare avand numele si misiunea sa. Cetele îngeresti sunt împãrtite în trei ierarhii sau grupe : ierarhia cea mai de sus, aproape de Preasfinta Treime, este formatã din Serafimi, Heruvimi si Tronuri. Ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu înconjurati în vãpaie de foc si fac cunoscutã voia Lui îngerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este formatã din Domnii, Puteri si Stãpanii. Ei domnesc peste îngerii de mai jos si stãpanesc puterile iadului si întreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formatã din Începãtorii, Arhanghelii ºi Îngerii. Acestia sunt cei mai aproape de oameni, cãrora le fac cunoscutã voia lui Dumnezeu si-i ajutã sã scape de cursele si atacurile îngerilor rãi, adicã de ispitele si amãgirile diavolilor.
      Dupã cãderea îngerilor rãi, Mihail Arhanghelul a fost randuit cãpetenia cetelor fãrã de trupuri, si luand chip vãzut s-a arãtat multora. Din paginile Sfintei Scripturi, inclusiv ale Vechiului Testament, aflãm multe locuri din care reiese rolul îngerilor în viata oamenilor.
În Noul Testament, Arhanghelul Gavriil a vestit pe Fecioara Maria cã va naste pe Mantuitorul, iar pe preotul Zaharia cã el si sotia sa Elisabeta vor avea un fiu. La Nasterea Domnului, un înger a binevestit pãstorilor din jurul Betleemului "bucuria cea mare", dupã care deodatã "s-a vãzut mulþime de oaste cereascã laudandu-L pe Dumnezeu". Dupã Inviere, un inger al Domnului a vestit femeilor mironosite cã Iisus a înviat. 
      Îngerii nu sunt prezenti numai în Sfanta Scripturã ci si în viata fiecãruia dintre noi. Ei slujesc la apãrarea si cãlãuzirea oamenilor, ei duc rugãciunile noastre la Dumnezeu si îi ocrotesc pe cei drepti. Biserica ne învatã cã fiecare dintre noi avem cate un înger pãzitor care ne este dat la botez, ca sã ne cãlãuzeascã pasii în aceastã viatã si sã ne pregateascã pentru viata cea vesnicã. 
      Pentru aceasta Biserica lui Hristos a hotãrat sã prãznuiasca în fiecare an la 8 noiembrie, Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si sã cheme darul si ajutorul amandurora, rugandu-i ca, prin mijlocirea si rugãciunile lor, în veacul de acum sã aflãm izbãvire de rele, iar în cel ce va sã fie, sã ne învrednicim bucuriei si împãrãtiei ceresti.

 

A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.