Slujire Arhierească la Catedrala Episcopală în Duminica Sfântului Ioan Scărarul
Duminică, 26 Martie 2017 23:18

DSC 6485În Duminica a patra a Sfântului și Marelui Post a fost un prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii severineni. Slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată în Catedrala Episcopală de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, alături de soborul de preoți și diaconi al Sfintei Catedrale.

Răspunsurile la strană au fost date de membrii celor două grupuri psaltice ale Catedralei.

Cuvântul de învățătură din această duminică a fost pus la inimile credincioșilor de Părintele Nicolae Gigină care le-a vorbit credincioșilor prezenți despre Sfântul Ioan Scărarul și invățăturile duhovnicești ce se desprind din viața și scrierile acestui Sfânt Părinte precum și despre post și rugăciune tâlcuind pericopa evanghelică ce s-a citit în această Duminică.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Nicodim le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța împletirii rugăciunii cu postul în acest urcuș către înviere precum și despre smerita cugetare la care a ajuns Sfântul Ioan Scărarul.

Sfântul Ioan Scărarul a scris cum a trăit şi a trăit cum a scris. De aceea, în duminica a patra din Postul Sfintelor Paşti, el este pomenit ca „scară" sau întăritor al celor ce se nevoiesc şi urcă duhovniceşte, atât prin pilda vieţii sale, prin scrisul său, cât şi prin rugăciunile sale pentru cei ce se luptă duhovniceşte.

Pomenirea Sfântului Ioan Scărarul în Duminica a patra din post nu se face pentru că ar fi ziua trecerii lui la viaţa veşnică, ci este pomenit în duminica a patra din Post ca dascăl al pocăinţei. El se numeşte Scărarul, pentru că a scris o carte deosebită pe care a intitulat-o „Scara virtuţilor"sau „Scara paradisului",prin care ne arată cum, prin lepădarea de patimi şi prin dobândirea virtuţilor, oamenii urcă duhovniceşte, în sufletul lor, spre învierea sufletului şi spre întâlnirea cu Hristos Cel Răstignit şi Înviat, adică prin comuniunea cu Dumnezeu ei dobândesc Raiul sau Paradisul. „Scara"a fost şi încă mai este în multe mănăstiri călăuză duhovnicească în lupta împotriva patimilor şi în dobândirea virtuţilor.