Slujire arhierească în Duminica închinată Sfintei Cruci
Joi, 16 Martie 2017 10:06

duminica sfintei cruci 1În duminica închinată Sfintei Cruci din Sfântul şi Marele Post, ierarhul nostru, părintele episcop Nicodim va sluji Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală cu hramurile "Învierea Domnului" şi "Sf. M. Mc. Gheorghe" din Drobeta Turnu-Severin.
Duminica a treia a Sfântului şi Marelui Post al Sfintelor Paşti este închinată Sfintei Cruci, altarul jertfei supreme a Mântuitorului Hristos pentru mântuirea neamului omenesc.

Sfânta Cruce, Altar de jertfă al Mântuitorului, are trei semnificaţii: obiect sfânt, semn de închinare şi cale/misiune de urmat.
Să ne amintim că la încheierea unor slujbe (otpust) se rosteşte: "Hristos - Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu pu-terea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci şi cu ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască…". Înţelegem, astfel, că Hristos ne mântuieşte şi cu puterea Crucii.