Slujire arhierească la biserica Sf. Andrei
Publicat de Viorel Vladucu   
Joi, 09 Februarie 2017 10:06

sf andrei1Singura biserică din Eparhia Severinului şi Strehaiei închinată Sf.Ap.Andrei va fi înveşmântată duminică, 12 februarie, în haina bucuriei duhovniceşti, prin slujirea arhierească a Sfintei Liturghii. Astfel, ierarhul nostru, părintele episcop Nicodim, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi va poposi în mijlocul comunităţii de credincioşi din zona ANL-urilor şi va aşeza la inimile celor prezenţi îndemnuri duhovniceşti în această perioadă premergătoare Sfântului ş Marelui Post. Slujirea este prilejuită de instalarea unui nou preot paroh la această biserică, în persoana părintelui Ionuţ Cosmin Ştefan, inspector bisericesc în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

*

În această duminică, pericopa evanghelică face referire la Pilda Fiului Risipitor. Sfânta Evanghelie de la Luca, cap. 15, ca şi cea din Duminica trecută, are acelaşi rol important de a ne pregăti cu sufletul şi trupul nostru pentru nevoinţa Sfântului şi Marelui Post. Dacă Evanghelia din Duminica precedentă ne-a vorbit de păcatul mândriei şi importanţa covârşitoare a smereniei, cea de acum ne vorbeşte de păcatul cel urât al desfrânării şi de puterea mântuitoare a pocăinţei.

Mare este înţelepciunea Sfinţilor Părinţi! întâi ne-au pus înainte păcatul mândriei prin care piere sufletul, iar apoi păcatul desfrânării, prin care piere trupul omenesc. Primul păcat săvârşit de Adam se sălăşluieşte în inima omului şi omoară sufletul, iar al doilea stăpâneşte mintea omului şi omoară trupul. Amândouă întâlnindu-se pierd desăvârşit neamul omenesc.