RESFINTIREA BISERICII CU HRAMUL „SF. DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR”, DIN DROBETA TURNU SEVERIN
Sâmbătă, 10 Noiembrie 2007 02:00

1.1.1.1_dumi_1.JPGSâmbãtã, 10 noiembrie 2007, Prea Sfintitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, înconjurat fiind de un ales sobor de preoti si diaconi, a sãvarsit resfintirea bisericii cu hramul „Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”  din Mun. Drobeta Turnu Severin.

1.1.1.1_dumi_1.2.JPGÎncã din zorii zilei, numerosi credinciosi au sosit la aceastã bisericã, pentru a întâmpina pe Întâistãtãtorului Eparhiei.

Biserica  cu hramul „Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”  din Mun. Drobeta Turnu Severin a fost ziditã în anul 1873 de o singurã femeie, Joita Chintescu, în memoria unicului fiu, decedat la numai 20 de ani. Biserica fiind lovitã de obuze si gloante, în luptele ce s-au dat pe 10-11 noiembrie 1916, a fost refãcutã de bunul si iubitorul de Dumnezeu, Ghitã Efta Bejan, veteran din rãzboiul din anul 1877, care a reparat toate stricãciunile din interior si exterior, împreunã cu refacerea picturii. Aceste reparatii au fost fãcute si in memoria pomenirii bravilor eroi, morti cu arma în mânã pe câmpia din jurul bisericii si a orasului.

1.1.1.1dumi_bis.JPGPânã în anul 1976 a fost folositã ca si capelã de cimitir de cãtre toate bisericile din oras, când P.F. Pãrinte Patriarh Teoctist Arãpasu, pe atunci Mitropolit al Olteniei a transformat-o în bisericã parohialã pentru a deservi pe credinciosii din noul cartier Crihala al orasului Drobeta Turnu Severin. Cu trecerea timpului, sfântul locas  a suferit  numeroase degradãri, motiv pentru care prin osteneala Pr. Bologa Constantin, preot paroh al acestei parohii,  Pr. Nuhaiu Vasile, Pr. Tita Grigore, preoti slujitori la aceastã parohie,  a Consiliului Parohial si prin contribuþia bunilor enoriasi ai parohiei si a unor crestini cu suflet mare din jud. Mehedinti s-au efectuat ample lucrãri de restaurare a sfântului locas. Încununarea acestor osteneli s-a fãcut prin slujba de resfintire sãvârsitã de Prea Sfinþitul Nicodim  în prezenta a numerosi credinciosi veniti din întreg Mun. Drobeta Turnu Severin.     1.1.1.1_dumi_multim.JPG   

   Dupã slujba de resfintire s-a sãvârsit Sfânta si Dumnezeiasca Liturghie în biserica acestei parohii, care a devenit neîncãpãtoare pentru credinciosii prezenti la acest eveniment important din viata parohiei. 

1.1.1.1_dumi_bolo.JPGLa finalul Sfintei Liturghii  pãrintele paroh Bologa Constantin a multumit Prea Sfintitului Pãrinte Nicodim, pentru dragostea si pãrinteasca purtare de grijã, precum si tuturor celor care, din obolul lor, au ajutat la refacerea si înfrumusetarea acestui sfânt lacas.

           

„Binecuvinteazã Doamne pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!”

 

A consemnat Arhid. Ciprian Mocanu, Secretar Eparhial.