"Cuvânt Ortodox" - foaia misionar-pastoralã pentru credinciosii din Arhiepiscopia Craiovei
Miercuri, 07 Noiembrie 2007 02:00

      Sectorul Catehetic si pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei editeazã din aceastã lunã foaia misionar-pastoralã sãptãmânalã „Cuvânt Ortodox”, ce apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit Teofan si este destinat credinciosilor care vin duminica la Sfânta Bisericã pentru a se întoarce acasã cu un cuvânt de învãtãturã scris, întru folosul lor si a membrilor familiilor lor.

      Foaia „Cuvânt Ortodox” este tipãritã la Tipografia Eparhialã a Arhiepiscopia Craiovei în 5000 de exemplare sãptãmânal si va fi distribuitã gratuit, în fiecare lunã, la câte 23 de parohii din cuprinsul fiecãrei protoierii. În paginile foii misionar-pastorale „Cuvânt Ortodox” credinciosii pot gãsi textul evanghelic al duminicii respective, un cuvânt de învãtãturã pe marginea acestui text, rubricile ABC-ul credintei si Ghidul practic al crestinului, rugãciuni la diverse trebuinte si informatii despre hramuri de mânãstiri din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.


Sursa: Mitropolia Olteniei – www.m-ol.ro

A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.