Programul Simpozionului Internaţional "Mehedinţi-Istorie, Cultură şi Spiritualitate", Ed. a X-a
Publicat de Viorel Ianasi   
Marţi, 30 Mai 2017 10:11

Afis Mehedinti 2017-ROSIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
"MEHEDINŢI- ISTORIE, CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE"
EDIŢIA A X-A
DROBETA TURNU SEVERIN, 1-3 IUNIE 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 1 iunie 2017

 

 

-  07.00 – 8.30           SFÂNTA LITURGHIE

- 09.00 – 09.30           DESCHIDEREA FESTIVĂ

-Cuvânt de întâmpinare:

               Preasfințitul Conf. Univ. Dr. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei

 

            - Cuvânt de bun venit al autorităților locale

- 09.30 – 11.00            SESIUNEA I. COMUNICĂRI ÎN PLEN

Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Răbdarea în scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur

 

- Preasfințitul SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei: Titlu rezervat.

 

 

-Preasfințitul GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei: Destinul Ortodoxiei într-o lume „post-occidentală”– reflecție document de lucru pentru agenda duhovnicească a creștinului responsabil

 

- Preasfințitul SEBASTIAN, Episcopul Slatinei și Romanaților: Nostalgia comunismului?!...Un răspuns pe seama pătimitorilor din acea vreme


- Preasfințitul DANIIL, Episcop-locțiitor al Daciei Felix: Raţiunile timpului

 

- Preasfințitul EMILIAN LOVIȘTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului: Patriarhul Justinian Marina - părinte și misionar al Bisericii noastre

 

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

- 11.15 – 13.00            SESIUNEA A II-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Tema: Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti

Timp de prezentare 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România; Dr. Cristina VERGATTI, Avocat în Baroul Bucureşti: Noutăţi în pictura murală bisericească brâncovenească

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Antropologia studită în contextul misionar al iconologiei

 

-Pr. Lect. Univ. Dr. Jan NICOLAE, Universitatea                     „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Pâinea Feței Domnului-Marea Înfățișare. Mandylion-ul euharistic al arcei noetice de la Alba Iulia și memoria liturgică a Sfintei Fețe

-Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Dumitru COLDA, Universitatea   „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: UNUS DE TRINITATE PASSUS EST CARNE – Aspecte ale hristologiei şi ale antropologiei iconice în cadrul teologiei călugărilor daco-romani

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Nicu BREDA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Teologia icoanei în viziunea Sfântului Teodor Studitul

- Asist. Univ. Dr. Răzvan BRUDIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Adevărul Feței divine și umane a lui Hristos în teologia ortodoxă

                      

- Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu Vâlcea: Ierarhi și preoți vâlceni apărători ai ortodoxiei în timpul comunismului

 

 

- 13.00 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 17.00          LANSĂRI DE CĂRȚI

 

 

Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu Vâlcea

 

 

  • GHERASIM CRISTEA (1914-2014) – DOCUMENTAR BIBLIOGRAFIC
  • VENIAMIN MICLE  - DOCUMENTAR BIBLIOGRAFIC
  • ISTORICUL DINICĂ CIOBOTEA LA 70 DE ANI

 

 

- 17.00 – 18.00            SESIUNEA A III-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Tema: Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti

Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale: Fragmente documentare despre evoluţia proprietăţii asupra pământului în satele comunei Peştişani - judeţul Gorj, între anii 1746 şi 1910

 

-Prof. Univ. Dr. Tudor RĂȚOI, Director al Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale, Filiala Mehedinţi: Alexandru Bărcăcilă în slujba monumentelor şi vestigiilor de viaţă religioasă din Mehedinţi

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Simion TODORAN, Universitatea           „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Theology of painting of priest Arsenie Boca

 

-Conf. Univ. Dr. Constanțiu DINULESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiințe Sociale: Semnificaţia istorică a picturilor exterioare de la Biserica Sf. Nicolae (Belivacă) din Craiova

 

 

- 18.00 – 18.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

 

- 18.15 – 20.00            SESIUNEA A IV-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Tema: Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti

Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan MADA, Vicar administrativ, Arhiepiscopia Aradului: Icoana, ușă de intrare în împărăția lui Dumnezeu

 

- Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Poate un credincios să fie oprit de la Sfânta Împărtăşanie dacă ajunge la Sfânta Liturghie după citirea Sfintei Evanghelii? Aplicarea Dreptului canonic la situaţiile concrete din viaţa de zi cu zi a Bisericii

 

 

-Pr. Prof. Univ. Dr. Adam DOMIN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Cântarea și icoana

 

-Pr. Conf. Univ. Dr. David PESTROIU, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Imagine și postmodernitate - icoana în era digitală

-Pr. Prof. Drd. Marius LUNGANU, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova: Ora et labora în concepţia Patriarhului Justinian Marina

 

 

-Cercetător științific III, Gabriela BOANGIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova: Sfinți protectori reprezentați în icoanele de sticlă

 

 

- Drd. Urb. Arh. Anca Mihaela COŞA, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti: Caracterul de unicitate pentru Ţara Românească al picturii exterioare a Bisericii Sf. Gheorghe din Câmpulung Muşcel

 

 

 

Vineri, 2 iunie 2017

 

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A V-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Tema: Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Timp de prezentare 15 min.

 

-Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Patriarhul Justian Marina - un patriarh providențial

 

- Preasfințitul LUCIAN, Episcopul Caransebeșului: Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil din Reşiţa – singura biserică translată din Banat în timpul regimului comunist

 

-Pr. Prof. Univ. Dr. Emil JURCAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: The Orthodox consciousness for an amnesic Europe

-Pr. Conf. Univ. Dr. Remus ONIŞOR, Universitatea                „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Biblia Patriarhului Justinian

- Diac. Prof. Ioan CARAZA, București: Ortodoxia patristică în trăirea Părintelui Patriarh Justinian și ecumenismul în activitatea sa pastorală

 

-Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Câteva repere privind Biserica în vremea Patriarhului Justinian

-Pr. Lect Univ. Dr. Nicușor BELDIMAN, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”: Patriarhul Justinian Marina – martor și mărturisitor al Evangheliei în vremuri întunecate

 

- Prof. Dr. Florin EPURE, Directorul Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea: Două biserici de lemn ardelene, aduse de Patriarhul Justinian Marina în județul Vâlcea

 

- Pr. Drd. Laurențiu GEORGESCU, Caransebeș: Fundamentul dogmatic al icoanei!

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

 

- 11.15 – 13.15            SESIUNEA A VI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Tema: Istorie, cultură și spiritualitate

Timp de prezentare 15 min.

 

- Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta-Turnu-Severin: Obiecte din ceramică folosite în  ritualurile religioase ale epocii  bronzului din Oltenia

 

- Cercet. şt. III Dr. Marian Iulian NEAGOE, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta-Turnu-Severin: Morminte de inhumație descoperite în incinta Cetății Severinului în anul 2013

 

- Prof. Dan ȘALAPA, Drobeta-Turnu-Severin: 12 aprilie 1867-12 aprilie 2017. 150 de ani de atestare documentară a mişcării teatrale severinene

-Prof. Dr. Marius ARBĂNAȘI, Drobeta-Turnu-Severin: Păstoritul, impact toponimic în Mehedințiul submontan

-Prof. Diana Loredana ARBĂNAȘI, Colegiul Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Drobeta-Turnu-Severin: Flora Câmpiei și Văii Blahniței, reflectată în toponimie

- Prof. Dr. Ofelia-Liana MITRACHE, Şcoala Gimnazială „Alice Voinescu” din Drobeta-Turnu-Severin: Activitatea cadrelor didactice mehedinţene în anii primului război mondial

 

- Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel Valeriu BASA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Preoți arădeni în temnițele comuniste

 

- Dr. Ionuț-Daniel BARBU, București: Iorgu Dumitrescu – Biografia unui însemnat ctitor şi filantrop român la cumpăna veacurilor XIX-XX și un ales model al oamenilor înstăriți

 

 

 

- 13.15 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

- 16.00 – 18.00            SESIUNEA A VII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

Tema: Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

Timp de prezentare 10 min.

 

 

 

-Dr. Stelian GOMBOŞ, Consilier Superior, Secretariatul de Stat pentru Culte, București: Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Justinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea aceasta, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)...

 

-Dr. Stelian GOMBOŞ, Consilier Superior, Secretariatul de Stat pentru Culte, București: Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, indicii, izvoare şi direcţii de cercetare…

 

-Pr. Prof. Univ. Dr. George ISTODOR, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Specificul misionar al Patriarhului Justinian Marina – ecumenismul local

 

 

-Cercet. şt. I Prof. Dr. Tudor NEDELCEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova: „Patriarhul roşu”?!

-Pr. Dr. Constantin CILIBIA, Băile Herculane: Patriarhul  Justinian - apărător al ortodoxiei

 

 

-Prof. Dr. Ion-Nicolae I. MUTU-STREHAIA, Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta-Turnu-Severin: Episcopii Martiri luptători anticomunişti şi drepţi Mărturisitori ai Ortodoxiei Româneşti: †GRIGORIE LEU al Huşilor şi Dr. †NICOLAE POPOVICI al Oradiei

-Pr. Drd. Marian GROZOIU; Pr. Drd. Adrian TRIFU, Craiova: Spiritualitatea ortodoxă în raport cu doctrina comunistă din România

 

 

-Pr. Drd. Constantin MLADIN, Craiova: Arhimandritul Gherasim Iscu, mărturisitor al Bisericii ortodoxe din Oltenia în temnițele comuniste (anii 1948-1951)

 

 

- Pr. Drd. Gabriel SORESCU, Craiova: Rolul misionar al apărării dreptei credințe în perioada iconoclastă

- Pr. Drd. Florin MIHAIL, Craiova: Taina preoției în structura sacramentală a Bisericii sub aspectul succesiunii apostolice

- Pr. Drd. Ioan Narcis MUNTEANU, Craiova: Câteva consideraţii despre robia babiloniană din perspectiva fenomenului migraţiei

-Prof. Dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor Danubieni: Psaltirea - carte de cult și învățătură (II)

- 18.00 – 18.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

- 18.15 – 20.00            SESIUNEA A VIII-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                                   Tema: Istorie, cultură și spiritualitate

                                   Timp de prezentare 15 min.

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România: Raporturile între domnie şi Mitropolia Ţării Româneşti la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea

- Prof. Univ. Dr. Ioan OPRIȘ, Universitatea „Valahia” Târgovişte: Arheologul Grigore Florescu – din Poroina Mare în elita României

 

- Prof. Univ. Dr. Paul REZEANU, Craiova: Brâncuși. Trecerea la cele veșnice

 

- Prof. Univ. Dr. Mihaela ALBU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Să iubești într-atât orașul încât să-i împrumuți numele! Ch. Séverin alias N. I. HERESCU

 

- Prof. Univ. Dr. Panea Nicu; Prof. Univ. Dr. Stănișoară Codruța-Mirela, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Cultura populară și teoriile deznădejdii

 

-Lect. Univ. Dr. Gheorghe FLORESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere: Din istoricul învăţământului pedagogic în Mehedinţi

 

-Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Sorin BORA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Situația cercetării biblice în vremea Sfântului Ioan Gură de Aur: text, metodă și comentariu

 

 

 

Sâmbătă, 3 iunie 2017

- 09.00 – 11.00            SESIUNEA A IX-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                         Tema: Istorie, cultură și spiritualitate

                                    Timp de prezentare 15 min.

 

-Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei: Ieroschimonahul Nil Dorobanțu – un mehedințean mult prigonit. Viața și scrierile

 

- Arhim. Drd. Calinic DRĂGHICI, Exarh al mănăstirilor din Episcopia Severinului și Strehaiei: Titlul de patriarh ecumenic și implicațiile sale

- Arhim. Drd. Calinic DRĂGHICI, Exarh al mănăstirilor din Episcopia Severinului și Strehaiei: Libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

- Pr. Conf. Univ. Dr. Claudiu COTAN, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie Ortodoxă: O istorie a oraşului Ovidiu. Memoriile primarului George P. Gheorghiu

 

-Prof. Eugen PETRESCU, Directorul Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Râmnicu Vâlcea: Monahi cărturari contemporani în Arhiepiscopia Râmnicului

-Cercet. şt. III Dr. Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Mentalitatea arhaică – o abordare etnologică

-Lect. Univ. Dr. Iulian Mihai L. CONSTANTINESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Conferințele Panortodoxe Presinodale (1976, 1982, 1986, 2009, 2015) și convocarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (2016)

 

- Pr. Dr. Ioan RIZEA, Consilier administrativ, Episcopia Slatinei și Romanaților: Sfânta scriptură în învățăturile Sfântului Voievod Neagoe Basarab

- 11.00 – 11.15            PAUZĂ DE CAFEA

 

- 11.15 – 13.00            SESIUNEA A X-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                 Tema: Istorie, cultură și spiritualitate

                          Timp de prezentare 15 min.

 

 

-Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Parohia Malovăţ, jud. Mehedinţi: Proverbele – legile nescrise ale românilor

 

-Pr. Dr. Viorel Ion VLĂDUCU, Inspector-Învățământ, Arhiepiscopia Craiovei: Rolul clerului creştin în timpul persecuţiilor din primele veacuri creştine

- Pr. Prof. Drd. Marius LUNGANU, Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova: Învățătura despre Sfânta Împărtășanie desprinsă din epistolele Sfântului Ciprian

 

-Pr. Drd. Mircea Lucian NINCU, Universitatea din Craiova: O perspectivă a diasporei creștin-ortodoxe în Europa contemporană

- Pr. Adrian OLAREAN, Consilier protocol liturgic, Episcopia Severinului și Strehaiei: Instituţia presbiterelor, a ipodiaconilor, citeţilor, psalţilor sau cântăreţilor, exorciștilor şi a horepiscopilor în canoanele Sinodului de la Laodiceea

 

- Drd. Teodor Daniil STOIENESCU, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Timpul, mișcarea și stabilitatea din veacul viitor în concepția Sfântului Maxim Mărturisitorul

 

- Drd. Ioan Alexandru STOIENESCU, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: Tavmatologia – știința sau învățătura despre minuni

 

 

 

 

- 13.00 – 16.00            PAUZĂ DE MASĂ

 

 

- 16.00 – 18.00            SESIUNEA A XI-A. COMUNICĂRI ÎN PLEN  

                           Tema: Istorie, cultură și spiritualitate

                                     Timp de prezentare 15 min.

 

- Pr. Drd. Vodoiu Minel, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Sensul şi conţinutul icoanei

 

- Cercet. şt. III Dr. Narcisa MITU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Aspecte din activitatea generalului adjutant Alexandru Manolescu, administrator al Domeniului Coroanei

-Cercet. șt. III Dr. Simona LAZĂR, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Surse istorice si arheologice cu privire la prima epocă a fierului în zona dintre Carpați și Dunăre

- Cercet. șt. III Dr. Anca CEAUȘESCU, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Câteva aspecte privind riturile de fecunditate din cadrul ceremonialului nupţial în societăţile tradiţionale

- Cercet. şt. III Dr. Ileana CIOAREC, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor”, Craiova: Domeniul funciar al boierilor păieni din judeţele Dolj şi Mehedinţi

 

 

- Cercet. şt. III Dr. Antoaneta-Laura SAVA, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova: Răspunderea statelor pentru crime internaţionale prin care se încalcă drepturile fundamentale şi demnitatea umană

- Student Anul IV, Daniel VĂTUIU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă: Iconomia Logosului – transcendent şi imanent

 

 

 

- 18.00 – 18.30            ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR

            - Cuvânt de mulțumire: Preasfințitul NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei