Programul simpozionului dedicat domnitorilor Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu
Sâmbătă, 30 August 2014 11:11

 alt

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

,,MATEI BASARAB ȘI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU-OCROTITORI AI NEAMULUI ȘI AI BISERICII STRĂMOȘEȘTI

BAIA DE ARAMĂ,

01 – 02 SEPTEMBRIE 2014.

 

 

Luni, 01 septembrie 2014.

- orele 7.30, Sfânta Liturghie arhierească la Mănăstirea Baia de Aramă.

- orele 10.00, Deschiderea oficială, Sala de festivități a Protoieriei Baia de Aramă.

-Cuvânt de întâmpinare: PS NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei.

-Maica Mihaela PĂIUȘ, Stareță Mănăstirea Baia de Aramă:  Invitație la responsabilitate.

-Cuvânt de binecuvântare:

-IPS Acad. Prof. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

- PS LUCIAN, Episcopul Caransebeșului.

-Comunicări în plen (Moderator: Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Istorie)

                                         (timp de prezentare 20 min.)         

-IPS Acad. Prof. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, titlu comunicare: Titlu rezervat.

- PS LUCIAN, Episcopul Caransebeșului, titlu comunicare: Domnitorii Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu cel Sfânt. Prezenţe culturale în Banat.

- PS NICODIM, Episcopul Severinului și Strehaiei, titlu comunicare: Titlu rezervat.

- Prof. Univ. Dr. Florin MARINESCU, Institutul de Studii Neogreceşti din Atena, Grecia, titlu comunicare: Domnii Țării Românești Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu și ajutorul lor către unele țări din Europa și din Orientul Apropiat.

- Prof. Univ. Dr. Alexandru MAGOLA, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Știinte a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, titlu comunicare: Danii brâncovenești reflectate în tezaurul documentar din Arhivele Naționale de Patrimoniu din București.

-Lansare carte: Bătălia de la Zărnești, autor Prof. Dr. Istoric Constantin REZACHEVICI, prezintă Preot Ion Andrei ȚÂRLESCU, Biblioteca Academiei Române, Serviciul Manuscrise, Documente și Carte rară.

- Prof. Dr. Istoric Constantin REZACHEVICI, cercetător ştiinţific I la Centrul pentru Patrimoniul Românesc din cadrul Institutului de Istoria Artei "George Oprescu" al Academiei Române, titlu comunicare: Bătălia de la Zărnești.

- Prof. Univ. Dr. Radu Ștefan VERGATTI, Școala Doctorală a Universității Valahia Târgoviște, titlu comunicare: Domnul Sfânt și Martir Constantin Vodă Brâncoveanu și problemele Banatului de Severin.

 - Prof. Univ. Dr. Iolanda ȚIGHILIU, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Politice, titlu comunicare: Principii Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu întruchiparea virtuților imperiale: Munificența și patronajul cultural.

-Dr. Dorin-Demostene IANCU, Cercetător la Biblioteca Sfântului Sinod, titlu comunicare:  Constantin Brâncoveanu și oltenii.

- Prof. Dr. Virgiliu Z. TEODORESCU, Membru în comitetul de coordonare a Comisiei de Istoria Orașelor din cadrul Academiei Române, fost Director al Muzeului Arhivelor, titlu comunicare: Domnul martir Constantin Brâncoveanu finalizator al operei veacului al XVII-lea de integrare a culturii în limba română. 

-Discuții                                                                                                                  13.30 – 14.00

-Masa de prânz, Pensiunea Izvorul Rece, loc. Baia de Aramă                         14.00 – 15.00                          

-Comunicări în plen Moderator: Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA

                                         (timp de prezentare 20 min.)                                     16.00 –  17.45       

-Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Istorie, titlu comunicare: Mănăstirea de la Târnavița-Dolj, ctitorie cantacuzino-brâncovenească.

-Dr. Vasile MARINOIU, fost Director al Muzeului Județean „Alexandru Ştefulescu” din Gorj, titlu comunicare: Câteva portrete votive ale domnitorului Constantin Brâncoveanu în bisericile din nordul Olteniei.

-Prof. Dr. Florin EPURE, Director executiv-Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, titlu comunicare: Ctitoriile brâncovenești din județul Vâlcea.

-Pr. Prof. George POMENEȘTE, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Nicolae” din Râmnicu- Vâlcea, titlu comunicare: Titlu rezervat.

-Pr. Lect. Univ. Dr. Sergiu-Grigore POPESCU, Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, titlu comunicare: Mănăstirea Baia de Aramă - o ctitorie brâncovenească sau „din timpul” Sfântului Constantin Brâncoveanu?

 

-Discuții                                                                                                                 17.15   17.45

-Pauză de cafea                                                                                                     17.45 –  18.00

-Comunicări în plen Moderator: Prof. univ. dr. Dinică CIOBOTEA

                                         (timp de prezentare 20 min.)                                      18.00 -  20.30

-Pr. Dr. Sorin Ion RIZEA, Consilier Administrativ, Episcopia Slatinei și Romanaților, titlu comunicare: Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu - ctitor și binefăcător în Orientul Creștin.

-Pr. Prof. Dr. Nicuşor POPESCU, Director al Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu, titlu comunicare: Sfinți Martiri Brâncoveni.

-Prof. Dr. Toma RĂDULESCU, Muzeograf-Muzeul Olteniei din Craiova, Șeful Secției de Istorie-Arheologie, titlu comunicare: Emisiuni monetare care au circulat în Țara Românească în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.

-Cercet. Șt. III Dr. Gabriel CROITORU, Cercet. Șt. III Dr. Ileana CIOAREC,  Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova, titlu comunicare: Baia de Aramă în timpul lui Constantin Basarab Brâncoveanu.

-Dr. Maria BĂLĂCEANU, fost Director Secţia de Artă a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, titlu comunicare: Titlu rezervat.

-Prof. Dr. Gabriel CRĂCIUNESCU, Director Exectutiv al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin, titlu comunicare:  Titlu rezervat.

-Prof. Dr. Florian COPCEA, Membru al Uniunii Scriitorilor din România  şi  al Uniunii Scriitorilor Danubieni, titlu comunicare: Constantin Brâncoveanu la Cerneţi.

-Prof. Dr. Cornel BOTEANU, Baia de Aramă, titlu comunicare: Legătura lui Constantin Brâncoveanu cu Baia de Aramă.

-Discuții                                                                                                                20.15   20.30

-Cina, Pensiunea Izvorul Rece, loc. Baia de Aramă                                             20.30 -   21.30        

 

Marți, 02 septembrie 2014.

 -Mic dejun                                                                                                                    8.30-9.15       

-Comunicări în plen  Moderator: Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA

                                         (timp de prezentare 20 min.)                                       9.30 –  11.00

 

-Prof. Univ. Dr. Tudor RĂȚOI, Director al Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale, Filiala Mehedinţi, titlu comunicare: Titlu rezervat.

-Cercet. Șt. I Prof. Dr. Tudor NEDELCEA, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”din Craiova, titlu comunicare: Martor la canonizarea Brâncovenilor.

-Prof. Dr. Nicolae CHIPURICI, Colaborator Știinţific la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Filiala Mehedinţi, titlu comunicare: Titlu rezervat.

- Discuții                                                                                                                  10.30 - 11.00

-Pauză de cafea                                                                                                       11.00 - 11.30

-Comunicări în plen  Moderator: Prof. Univ. Dr. Dinică CIOBOTEA

                                         (timp de prezentare 20 min.)                                       11.30 - 13.30

-Prof. Dr. Marian Nicușor PELE-TRĂILOIU, Inspector, Arhivele Naționale-filiala Mehedinți, titlu comunicare: Câteva considerații privind situația materială a bisericilor din județul Mehedinți la începutul secolului XX.


- Prof. Univ. Dr. Liviu Marius ILIE, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Catedra de Istorie, titlu comunicare: Succesiunea la tron in timpul lui Matei Basarab

-Prof. Dr. Ana Maria RĂDULESCU, Academia Română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, titlu comunicare: Titlu rezervat.

-Prof. Dr. Cătălina VELCULESCU, Arheolog expert, București, titlu comunicare: Titlu rezervat.

-Dr. Emilia CORBU,  Arheolog expert, Muzeul Județean Ialomița, titlu comunicare: Titlu rezervat.

-Discuții                                                                                                      13.30 - 13.45                                 

-Cuvânt de mulţumire din partea PS Nicodim şi  închiderea lucrărilor                   13.45 - 14.00