Preoţii din mediu rural vor beneficia de o majorare salarială
Marţi, 20 Noiembrie 2007 17:57

          Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de cult cu venituri reduse, din mediu rural, va beneficia de un sprijin lunar suplimentar, cu 25% mai mare faţă de sprijinului lunar stabilit potrivit Legii nr. 142/1999.

         Guvernul a adoptat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. 
         Numeroase localităţi, în special cele situate în zona montană, au mulţi locuitorii în vârstă şi cu venituri reduse iar în altele rata şomajului este deosebit de ridicată faţă de media pe ţară. În aceste localităţi, lipsa mijloacelor materiale face dificilă funcţionarea unităţilor de cult, precum şi asigurarea, pentru comunităţile respective, a personalului de cult care să se afle permanent în localitatea respectivă, spre a răspunde eficient nevoilor spirituale ale credincioşilor. 
        
Pentru acordarea acestui sprijin sunt stabilite criterii transparente, în sensul că sunt considerate unităţi de cult cu venituri reduse acelea care îndeplinesc cel puţin două din următoarele condiţii:

- se află într-o zonă de sărăcie extremă sau cu un grad ridicat de sărăcie faţă de condiţiile medii de trai existente la nivel naţional;
- credincioşii sunt, în principal, persoane în vârstă;
- se află într-o zonă a ţării sau judeţului unde rata şomajului este peste media pe ţară;
- sunt situate în zone izolate, greu accesibile, în zone în care se produc periodic calamităţi naturale sau au fost afectate de curând de o mare calamitate naturală;
- nu există casă parohială iar personalul clerical nu deţine locuinţa personală în localitate;
-
nu beneficiază de sprijin pentru salarizarea personalului neclerical. 
        
Este fixat şi numărul de posturi care va beneficia de această suplimentare, în sensul că poate beneficia de aceste prevederi un procent de 30% din totalul de 15.228 de posturi clericale. Aceste posturi vor fi repartizate pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale. 
        
Propunerea cuprinzând unităţile de cult al căror personal clerical urmează să beneficieze de acest sprijin se realizează motivat, de către centrele de cult, în baza criteriilor stabilite de lege, cultele fiind cele în măsură să cunoască situaţia concretă de pe teren. Măsura nu se aplică în cazul personalului clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor. 
        
Actul normativ propune şi modificarea cuantumului finanţării lunare alocate pentru sprijinirea asezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor. Astfel, pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 80.000 euro/lunar. Această sumă se acordă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. Sumele alocate vor fi folosite pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, de sănătate, de şomaj, şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. 
        
Legea nr. 142/1999 se va republica, iar în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, Guvernul va aproba modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Sursa: Guvernul României citat de site-ul www.crestinortodox.ro

A consemnat Pr. Vladucu Viorel, consilier mass-media.