Prãznuirea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul Craiovei
Sâmbătă, 27 Octombrie 2007 03:00
1.1.cr_espl..JPG Vineri, 26 septembrie 2007, la invitatia Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, Prea Sfintitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei a participat, la manifestãrile desfãsurate în Mun. Craiova cu prilejul prãznuirii Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul spiritual al Catedralei Mitropolitane precum si al Mun. Craiova.
Prãznuirea Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir a început în seara zilei de 25 octombrie prin sãvârsirea slujbei Privegherii la Catedrala Mitropolitanã din Craiova, urmatã apoi de procesiunea cu Sfintele Moaste aflate în Catedrala „Sfântul Dumitru” din Craiova, pe strãzile centrale ale orasului. Sfintele Moaste ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Muceniþe Tatiana si Sfinþilor Mari Mucenici Serghie si Vah, la care s-au adãugat anul acesta Sfintele Moaste ale Sfântului Ioan cel Milostiv, care se pãstreazã la Biserica "Postelnicu Fir" din Craiova, au fost însoþite de Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, P.S. Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, P.S. Galaction, Episcopul Alexandriei si Teleormanului si P.S. Gurie Gorjeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, de preoþi, diaconi, monahi si mii de credinciosi veniti din intreaga Olteniei pe traseul: Catedralã – Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” – Universitate – Prefecturã – Catedralã.
La întoarcere, Sfintele Moaste au fost depuse pe esplanada din faþa Catedralei Mitropolitane, pentru a putea fi cinstite de toþi credinciosii prezenþi la acest moment de sãrbãtoare crestinã, iar soborul de arhierei, preoþi si diaconi, au sãvârsit, la ceas de searã, Acatistul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
Procesiunea cu Sfintele Moaste a reprezintat un popas duhovnicesc în atmosfera de sãrbãtoare a Zilelor Craiovei (21 – 28 octombrie), sãrbãtoare prilejuitã de cinstirea Ocrotitorului orasului Craiova si al Catedralei Mitropolitane, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Prãznuirea Sfântului Dimitrie a continuat a doua zi, 26 octombrie, când, începând cu ora 09.00, s-a sãvârsit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitanã „Sfântul Dumitru” din Craiova, de cãtre IPS Pãrinte Mitropolit Teofan, împreunã cu
împreunã cu PS Calinic, Episcopul Argesului si Muscelului, PS Galaction, Episcopul Alexandriei si Teleormanului, ierarhii Sinodului Mitropolitan (PS Gherasim, Episcopul Râmnicului, PS Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, PS Gurie Gorjeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, PS Irineu Slãtineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului), preoþi si diaconi din cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei.
Sfârsitul manifestãrii a fost înnobilat de frumoasele cuvinte de mulþumire ale Înalt Prea Sfinþitului Teofan, Mitropolitul Olteniei, care a þinut sã transmitã tuturor dragostea si bucuria pe care o simte în fiecare an când prãznuim cu totii, poprul lui Dumnezeu de pretutindeni, dar mai ales cler si credinciosi din Oltenia, pe Sfântul Dimitrie , Izvorâtorul de Mir, Ocrotitorul Catedralei Mitropolitane si al Mun. Craiova.
 
 
 
1.1cr.moaste.JPG1.1.2cr._lit.JPG
1.1.cr._lit..JPG1.1cr.ier.JPG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A consemnat Arhid. Ciprian Mocanu, Secretar Eparhial.