Pozitia Sfântului Sinod fata de atacurile membrilor CNSAS la adresa BOR
Miercuri, 24 Octombrie 2007 03:00
        Într-un comunicat de presã al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod a luat pozitie fata de atacurile la adresa BOR din partea CNSAS-ului.              ,,Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitãtii, în starea si structura actualã, nu poate sã evalueze în mod nepãrtinitor si nepartinic activitatea clericilor ortodocsi din timpul dictaturii comuniste.
Din luãrile de pozitie ale unor membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitãtii (CNSAS), Sfântul Sinod constatã comportamentul în vãditã contradictie cu legea si principiile deontologice ale statutului de membru în Colegiu. De asemenea, Sfântul Sinod constatã metoda defectuoasã de lucru a acestei institutii privind activitatea unor clerici ortodocsi din perioada dictaturii comuniste. Potrivit legislatiei în vigoare, deciziile luate de Colegiul CNSAS trebuie anuntate în scris persoanelor interesate, adicã atât celui care a cerut verificarea, cât si celui care a primit verdictul, si nu fãcute publice prin scurgere de informatii cãtre presã. În plus, unii ierarhi ortodocsi au fost amenintati prin presã, înainte de a se pronunta verdictul, într-un limbaj umilitor, în mod curios, similar cu cel al anchetatorilor de la securitatea de altãdatã.
Pânã în prezent nu avem cunostintã de rezultatul vreunei anchete asupra acestor cazuri de indisciplinã internã, nici de cãtre CNSAS, nici de cãtre Comisia parlamentarã care se ocupã de controlul activitãtii CNSAS, situatie care pune sub semnul întrebãrii credibilitatea acestei institutii.
Biserica a fost, în timpul dictaturii comuniste, singura institutie care nu s-a identificat cu ideologia ateistã de stat, ceea ce a determinat din partea regimului ateu folosirea prin intermediul fostei securitãti a unor mijloace de presiune inimaginabile, inclusiv fortarea la cooperare si semnarea de angajamente. Întrucât nu tine cont de contextul extrem de ostil în care Biserica a supravietuit si nu poate întelege umilirea si santajul la care au fost supusi clericii ortodocsi în timpul dictaturii comuniste, Colegiul CNSAS, prin verdicte sale sumare, pripite si tendentioase, nu poate, în starea si structura actualã, sã evalueze în mod nepãrtinitor, nepartinic si obiectiv activitatea clericilor ortodocsi din timpul dictaturii comuniste.
Prin urmare, Comisia de istorici a Bisericii Ortodoxe Române - înfiintatã prin hotãrârea luatã în sedinta Sfântului Sinod din luna februarie 2007, desfãsuratã sub presedintia vrednicului de pomenire Pãrintele Patriarh Teoctist – va continua studiul privind persecutarea si suferinta Bisericii Ortodoxe Române în perioada dictaturii comuniste. Având în vedere perioada îndelungatã a regimului comunist din România, Comisia va elucida toate aspectele legate de situatia Bisericii Ortodoxe Române în anii comunismului.
Evaluarea acestei perioade se va face potrivit propriilor criterii de analizã care vor face distinctie între situatiile în care colaborarea cu securitatea a adus daune Bisericii sau unor terte persoane si cele în care colaborarea a fost o conditie a supravietuirii si activitãtii misionare-pastorale a comunitãtilor bisericesti.
Rezultatele acestor cercetãri vor fi aduse periodic la cunostinta credinciosilor si a opiniei publice în special prin presa bisericeascã (postul de televiziune Trinitas TV, radiourile si publicatiile bisericesti, internet, etc.), dar si prin alte canale media, iar, la finalizare, vor fi publicate într-o lucrare la Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, cu titlul „Supravietuirea si suferinta Bisericii în timpul dictaturii comuniste”. Aceastã lucrare se justificã cu atât mai mult cu cât, potrivit literei si spiritului Constitutiei României si Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã si regimul general al cultelor, cultele sunt autonome fatã de stat si au propriile instante de judecatã moralã si canonicã.
Asa-numita deconspirare a clericilor colaboratori ai securitãtii, prin verdicte de ordin moral, care seamãnã cu asasinatele morale, se încadreazã într-o campanie amplã si pe termen lung de discreditare a Bisericii si diminuarea rolului acesteia în societatea româneascã, inclusiv prin scoaterea icoanelor si orelor de religie din scolile publice, precum si prin încercãrile de reducere a sprijinului Statului pentru activitãtile Bisericii.
În acest context, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adreseazã clerului si credinciosilor îndemn la rugãciune, discernãmânt si comuniune bisericeascã.”
 
A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.