Moastele Sf. Mucenici Sergie si Vah se pãstreazã la Catedrala Mitropolitanã din Craiova
Publicat de Viorel Ianasi   
Luni, 08 Octombrie 2007 16:53

               Ieri, 07 octombrie, Biserica Ortodoxã Românã a fãcut pomenirea Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah, ale cãror sfinte moaste se pãstreazã în catedrala mitropolitanã din Craiova. Asa dupã cum este rânduiala bisericeascã, ziua liturgicã începe cu slujba Vecerniei, care se sãvârseste în ajun. Asadar, în data de 06 octombrie, începând cu ora 17.00, la Catedrala Mitropolitanã “Sfântul Dumitru” din Craiova, PS Gurie Gorjeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, înconjurat de un sobor de preoti si diaconi a sãvârsit slujba Vecerniei cu Litie, urmatã de o procesiune cu moastele Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah, în jurul Sfintei Catedrale si de slujba Acatistului acestor sfinti mucenici. Duminicã 7 octombrie, în ziua praznicului Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah, PS Gurie Gorjeanul a oficiat Sfinta si Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala Mitropolitanã ,,Sfântul Dumitru”.

             Amintim cã pãrticele din moastele Sfintilor Mari Mucenici Serghie si Vah au fost aduse în tara noastrã de cãtre domnitorul Neagoe Basarab si depuse la Mânãstirea Curtea de Arges. Cutiile purtãtoare ale Sfintelor Moaste au fost fãcute în anul 1799 de Episcopul Iosif de Arges, iar racla prin contributia cetãtenilor orasului Ploiesti în anul 1867, în semn de recunostintã pentru binefacerile primite prin ale lor sfinte rugãciuni. În anul 1949, la 25 octombrie prin hotãrârea Sfântului Sinod al BOR, Sfintele Moaste au fost aduse la Catedrala Mitropolitanã ,,Sfântul Dumitru” din Craiova, mitropolit al Olteniei fiind atunci IPS Firmilian.

Despre Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah

Sf.Serghie_-_7_oct.jpgAcestia au trãit la Roma pe vremea împãrãtiei lui Maximian (cãtre anul 296). Serghie era primicer din scoala centiliilor, iar Vah era secundicer din aceeasi scoalã. Deci, învãtându-se si urmând din început credintei crestinilor, si dumnezeiestilor Scripturi, si fiind pârâti la împãratul, îi silirã sã facã împreunã cu dânsul jertfã de idoli; si ei neprimind nicidecum aceasta, i-au descins de brâie si le-au luat portul cel de podoabã ce purtau împrejurul grumajilor, i-au îmbrãcat cu port femeiesc, si i-au dus în mijlocul târgului, ca sã-i ocãrascã, încãrcati de lanturi. Sf.Vah_-_7_octombrie.jpgApoi au fost trimisi la guvernatorul Antioh - un dregãtor cu deosebire crud - în cetatea Barbalison pe Eufrat. Aici apropiindu-se, din arãtare îngereascã s-au umplut de îndrãznealã si de putere dumnezeiascã, si întâi Vah fiind bãtut cu vine de bou crude multã vreme, si-a dat duhul în aceste chinuri. Iar lui Serghie fãcându-i-se strânsori în multe chipuri, si bãgându-i în picioare încãlþãminte de fier, si silindu-l sã alerge departe, dupã aceea bãgându-l în temnitã, si iarãsi pironindu-se cu aceleasi rãni de încãltãminte, i s-a taiat capul.

(Din Sinaxar-Vietile Sfintilor pe luna octombrie)

 

Sursa: www.m-ol.roA consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.