Lansarea proiectului “Moșteniri la granița Dunării” la Kladovo
Publicat de Viorel Ianasi   
Vineri, 29 Septembrie 2017 20:53

Primăria Comunei Broșteni anunţă lansarea proiectului “RORS-26 Inheritances at the Danube Cross-border” implementat prin Programul INTERREG-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, program finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni și are ca obiectiv principal creșterea atractivității pentru turismul cultural și de agrement în regiunea transfrontalieră Borski-Mehedinți.

Prima conferința de presă organizată în cadrul proiectului va avea loc în data de 3 octombrie 2017, la Primaria Kladovo, ora locala 9.00.