IPS Teofan - 7 ani de la instalarea ca Mitropolit al Olteniei
Luni, 22 Octombrie 2007 15:59
Astãzi, 22 octombrie 2007, IPS Pãrinte Mitropolit Teofan trece pragul unui frumos moment aniversar: 7 ani de la instalarea ca Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei.
În a 3-a zi a unui Octombrie binecuvântat pentru credinciosii olteni de praznicul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Craiovei, în anul mântuirii 2000, IPS Teofan Savu era ales de electoratul Bisericii Ortodoxe Române, prin voia lui Dumnezeu, în scaunul de Întâistãtãtor al Bisericii Ortodoxe din Oltenia, instalarea având loc la 22 octombrie acelasi an. Aceasta, dupã ce vineri, 19 octombrie, Înaltpreasfintia Sa a petrecut un alt moment aniversar: împlinirea vârstei de 48 de ani.
Ne rugãm bunului Dumnezeu sã dãruiascã Pãrintelui Mitropolit Teofan, ani multi, sãnãtate, si putere de muncã întru pãstorirea credinciosilor din Oltenia!
 
 
IPS Teofan - Repere biografice
 
IPS Teofan Savu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolit al Olteniei, s-a nãscut la data de 19 octombrie 1959, în localitatea Corbi, judetul Arges într-o familie cu sapte copii, din care patru aveau sã intre în monahism. Scoala generalã a urmat-o în localitatea natalã, iar Seminarul Teologic la Craiova între anii 1974-1979. Dupã efectuarea stagiului militar la Vânju-Mare, în judetul Mehedinti, în perioada 1980-1984, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucuresti, obtinând titlul de licentiat în Teologie cu lucrarea: „Voturile monahale în lumina desãvârsirii crestine”. Între anii 1986-1990 a urmat cursurile Institutul Teologic „Saint Serge" din Paris, obtinând titlul de doctor în Teologie cu lucrarea „La divino-humanité duChrist et la deification de l;homme dans l'oevre du Saint Maximele Confesseur”. Calificativul obtinut: summa cum laude.
În anul 1984 intrã în viata monahalã la Schitul Crasna, judetul Prahova, primind numele Teofan. Este ierodiacon si ieromonah din 1985, iar în perioada 1987-1990 este duhovnicul Manãstirii „Acoperãmântul Maicii Domnului” din Bussy en Othe - Franta. Între 1990 si 1991 este Secretar al Cabinetului Patriarhal, iar din 1991 panã în anul 2000 este numit Episcop Vicar Patriarhal. Printre sarcinile îndeplinite în aceastã perioadã amintim pe cea de responsabil cu relatiile externe bisericesti, responsabil de legãtura Patriarhiei Române cu comunitãtile românesti din jurul granitelor si din diaspora, secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1994, responsabil cu probleme de învãtãmânt teologic universitar si preuniversitar, coordonator al Sectorului Patriarhal „Biserica si Societatea", coordonator al Sectorului pentru opera de caritate „Diaconia" al Patriarhiei Române, presedinte al Asociatiei „Diaconia", presedinte al Asezãmântului bisericesc medico-farmaceutic „Vasiliada " etc.
În octombrie 2000 este ales Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei. În aceastã calitate a initiat si finalizat printre altele: înfiintarea Episcopiei Severinului si Strehaiei, înfiintarea postului de radio „Logos” al Arhiepiscopiei Craiovei, înfiintarea Tipografiei eparhiale, înfiintarea de noi protoierii, înfiintarea Centrului de Pelerinaj “Sfântul Nicodim” al Mitropoliei Olteniei, - înfiintarea de asezãminte sociale: Aripi de Luminã, Aripi de Serafimi, Sfântul Dimitrie Basarabov, Casa Samuel, Casa Romano-Kher.
În paralel cu exercitarea responsabilitãtii propriu-zise, de Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei, împlineste, din încredintarea Sfintei Patriarhii, sarcinile de presedinte al Comisiei canonice, juridice si pentru disciplinã a Sfântului Sinod si presedinte al Comisiei Bisericii Ortodoxe Române pentru relatiile cu Biserica Catolicã.
 
A scris numeroase articole si studii în reviste si ziare din România si strãinãtate, în domenii ca: teologie patristicã, spiritualitate ortodoxã, ecumenism, analize ale fenomenului religios actual etc. A coordonat în perioada 1997 - 2000 periodicul de limbã englezã al Sectorului pentru relatii externe bisericesti, „News Bulletin". În prezent este presedinte al colegiilor de redactie al publicatiilor: „Mitropolia Olteniei”, „Cetatea Crestinã”, „Studii” (Centrul de Studii de Teologie Aplicatã). A fost decorat cu ordinul pentru merit „Mare Cruce”, din partea Presedentiei Române. Limbi strãine cunoscute: franceza, engleza si italiana.
 
A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.