Întâlnirea preoţilor din protoieria Baia de Aramă
Luni, 21 Ianuarie 2008 13:14

            Astăzi, 21 ianuarie 2008, când Biserica prăznuieşte pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, Prea Sfinţitul Episcop Nicodim a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Titerleşti, oraş Baia de Aramă.

           Această slujbă s-a datorat dorinţei tuturor preoţilor din cadrul acestei protoieriei de a se întâlni la acest început de an pentru a-şi împărtăşi gândurile şi ideile pentru misiunea lor şi, de asemenea, pentru a lua binecuvântare arhierească pentru munca ce va fi depusă în ogorul Domnului.

           La Sfânta Liturghie au participat toţi preoţii din protoieria Baia de Aramă, în frunte cu părintele protoiereu Vasile Ganţu, alături de doamnele preotese.

 

           A consemnat Pr. Viorel Vlăducu, consilier mass-media.