Finalizarea strategiei de dezvoltare a Episcopiei Severinului si Strehaiei
Marţi, 06 Noiembrie 2007 02:00

Ieri, 5 noiembrie 2007, echipa sectorului social al Episcopiei Severinului si Strehaiei a supus spre a fi aprobatã de cãtre Prea Sfintitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, strategia de dezvoltare elaboratã de sectorul social.

Proiectul de strategie a cuprins patru pãrti:

1. partea descriptivã – ce cuprinde informatii despre institutie si mediul în care aceasta îsi desfãsoarã activitatea

2. partea declarativã – ce cuprinde viziunea si misiunea Episcopiei Severinului si Strehaiei

3. partea programaticã – ce se referã la tintele, directiile strategice de urmat precum si obiectivele strategice

4. partea de implementare – se referã la mãsurile si actiunile concrete ce trebuie întreprinse pentru a fi atinse tintele si obiectivele fixate

Au fost culese informatiile necesare formulãrii pãrtii descriptive, au fost formulate viziunea si misiunea Episcopiei Severinului si Strehaiei si obiectivele strategice ale proiectului. Dupã realizarea celor trei prime pãrti ale proiectului de strategie, acesta a fost supus aprobãrii Comitetului de Decizie, din care fac parte reprezentanti ai institutiilor publice mehedintene. Dupã ce a fost aprobat de acest comitet, proiectul de strategie a fost supus ieri aprobãrii PS Nicodim, fiind aprobat si de cãtre Prea Sfintia Sa.

Va prezentam în continuare câteva dintre obiectivele strategice ale strategiei de dezvoltare aprobate, ale Episcopiei Severinului si Strehaiei:

1. Cresterea capacitatii parohiilor din cuprinsul Episcopiei Severinului si Strehaiei de a furniza servicii religioase, sociale si culturale

2. Dezvoltarea resurselor umane ale Episcopiei Severinului si Strehaiei

3. Cresterea capacitatii Episcopiei Severinului si Strehaiei de a furniza servicii sociale specializate

4. Cresterea capacitatii Episcopiei Severinului si Strehaiei de a furniza servicii culturale specializate

5. Imbunatatirea capacitatii de organizare si monitorizare a activitatii Centrului Eparhial, protopopiatelor si parohiilor din Episcopia Severinului si Strehaiei

6. Dezvoltarea patrimoniului Centrului Eparhial, protopopiatelor si parohiilor din Episcopia Severinului si Strehaiei

7. Mediatizarea activitatilor si serviciilor furnizate de Episcopia Severinului si Strehaiei.

 

A consemnat Pr. Daniel Achim, consilier social.