Final proiect „Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectãrii cu HIV
Vineri, 02 Noiembrie 2007 02:00
Finalul proiectului „Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectãrii cu HIV/SIDA si a violentei în familie”
 
 
        Astãzi, 2 noiembrie 2007, în Sala de Festivitãti a Episcopiei Severinului si Strehaiei, are loc întalnirea participantilor la proiect pentru evaluarea finala a acestuia.
În perioada aprilie – octombrie 2007, în 4 comunitati rurale ale judetului Mehedinti, respectiv Obarsia Closani, Tâmna, Vanjulet si Livezile, Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin (ARCS) a derulat proiectul „Retele comunitare - pentru prevenirea si reducerea consecinþelor infectãrii cu HIV/SIDA si a violentei în familie”.
Proiectul a fost implementat de ARCS în parteneriat cu Asociatia Filantropia Severin si Epsicopia Severinului si Strehaiei si cu sprijinul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti si Centrului Judetean de Asistenta Psihopedagogica Mehedinti. Proiectul a fost finantat de USAID (Agentia Statelor Unite pentru Dezvotare Internationala) prin IOCC (Organizatia Internationala de Caritate Crestin – Ortdoxa) si a avut ca scop îmbunãtãtirea capacitãtii comunitãtii locale de a preveni infectarea cu HIV/SIDA si violenta în familie si de a dezvolta servicii pentru cele douã categorii de persoane afectate la nivel local.
Proiectul si-a propus sã ajute Comitetele Filantropice care functioneazã în parohiile din mediul rural pentru prevenirea infectarii cu HIV/SIDA si violentei in familie prin infiintarea unei retele judetene, formatã din reprezentantii institutiilor partenere în proiect. Aceste birouri locale functioneaza cu voluntari, reprezentanti ai institutiilor resursa locale (primarie, parohie, scoala si cabinet medical) si desfasoara activitati de informare despre riscurile infectarii cu HIV/SIDA, despre efectele violentei în familie, consiliere primarã, asistentã de bazã pentru persoane infectate cu HIV si pentru victime ale violentei în familie.
Birourile locale, vor fi trasformate în cluburi comunitare, unde se vor desfasura si alte activitati ce nu vizeaza cele doua flageluri ale societatii actuale, violenta in familie si HIV/SIDA. Activitatile vor raspunde nevoilor membrilor comunitatii si vor fi pliate pe fiecare segment de varsta.
Grupurile locale de voluntari functioneaza în comunitatile beneficiare într-un spatiu pus la dispozitie de Biserica sau Administratia Publica Locala.
Proiectul a raspuns unei caracteristici îndelung discutate a mediului familial românesc considerat unul violent si a propus un model familial promovat de Biserica Ortodoxã. Acest model este bazat pe întelegere si dragoste între soti, între acestia si pruncii lor, având ca temei, egalitatea dintre barbat si femeie.
 
A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.