Şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române
Marţi, 04 Martie 2008 11:53

        Adunarea Naţională Bisercească (ANB) a Bisericii Ortodoxe Române se întruneşte în şedinţa anuală de lucru, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, la Palatul Patriarhiei, în ziua de 4 martie a.c., începând cu ora 10.00.

          Organism reprezentativ central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele administrative, sociale, culturale, patrimoniale şi economice, Adunarea Naţională Bisericească (formată din membrii Sfântului Sinod şi din câte trei reprezentanţi ai fiecărei eparhii) evaluează activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2007, sub aspect pastoral-misionar, social-caritativ, cultural,  organizatoric, administrativ, al învăţământului teologic şi religios în şcolile publice, vieţii monahale, relaţiilor externe bisericeşti şi ecumenice etc.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE