Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești
Joi, 09 Februarie 2017 09:01

Capture ANBLa Palatul Patriarhiei din București a avut loc ieri, 8 februarie, Ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești (ANB). În cadrul ședinței prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost prezentate referatele comisiilor permanente ale Adunării Naționale Bisericești asupra Raportului general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2016, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

Înainte de Ședința anulă de lucru a Adunării Na­ționale Bisericești, mem­bri clerici și mireni ai acestui organism al Bisericii Orto­doxe Române au participat ieri-dimineață, în Catedrala Patriarhală din București, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfin­țitul Părinte Varlaam Ploieștea­nul, Episcop-vicar patriarhal. După slujbă, Preasfinția Sa a săvârșit la Catedrala Patriarhală slujba Te Deum-ului, cu ocazia deschiderii lucrărilor Adunării Națio­­nale Bisericești, în prezen­ța ierarhilor Sfântului Sinod.

Ședința de lucru a Adunării Naționale Bisericești avut loc în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

În deschiderea ședinței, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat faptul că membrii Adunării Naționale Bisericești s-au reunit din nou în Palatul Patriarhiei, edificiu istoric important din Capitală, care a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și renovare.

„După consolidare, putem spune că Palatul Patriarhiei este mai puternic decât în 1906 când a fost ridicat, deoarece atunci nu se foloseau la construcție materiale foarte rezistente. Este important să se știe că pe acest loc, în vechime, a fost o clădire a Mitropoliei Ungrovlahiei, în care se ținea Adunarea Depu­taților Țării Românești. În vechea clădire a fost în unanimitate votat ca domnitor al Țării Românești Alexandru Ioan Cuza, la 24 ianuarie 1859. Șe­dința aceea a fost prezidată de Mitropolitul Nifon al Țării Ro­mâ­nești”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, Patriarhul României a prezentat Raportul general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2016, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română, pe care membrii Adunării Naționale Bisericești l-au putut citi în paginile `Ziarului Lumina~, unde a fost publicat în întregime.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat eforturile pe care Biserica Ortodoxă Română le face pentru a susține și intensifica de la an la an activitatea sa social-filantropică.

„Pentru susținerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2016, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 95.841.602 lei. Această sumă înseamnă un progres față de anul 2015, care însă s-a realizat cu un efort și mai susținut, mai ales că în 2016 contribuția statului pentru ajutorarea Bisericii a fost limitată. În domeniul filantropiei, al operei de caritate a Bisericii, eforturile au sporit și trebuie să remarcăm că e nevoie de ajutorare frățească, cooperare și solidaritate”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În continuare, în săli diferite din Palatul Patriarhiei, au avut loc lucrările comisiilor permanente ale Adunării Naționale Bisericești, după cum urmează: Comisia administrativ-juridică și de validare; Comisia socială și pentru comunicații media; Comisia culturală și educațională; Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericești); Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații externe biser­i­cești. Apoi, în cadrul lucrărilor în plen, raportorii au prezentat referatele comisiilor permanente asupra Raportului general (sinteză) anual al Consiliului Națio­nal Bisericesc pe anul 2016, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, membri ai Adunării Naționale Bisericești au luat cuvântul în plen și și-au exprimat păreri pe diferite teme, cum ar fi promovarea prin studii și cărți a unității de neam și de credință în contextul sărbătoririi în 2018 a centenarului Marii Uniri, evidențierea lucrării social-filantropice a Bisericii în societate și întărirea conștiinței ecleziale a clerului și credin­cioșilor.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre necesitatea continuării sprijinirii educației religioase a tinerilor și copiilor, precum și despre sprijinirea familiei creștine.

„Responsabilitatea Bisericii pentru diaspora românească se menține și se intensifică. Avem o preocupare nu numai pentru românii din țară, dar și pentru cei care, din diferite motive, au plecat în afara țării. Sperăm ca mulți dintre ei să se întoarcă atunci când se va ameliora situa­ția economică din România. Mul­țumim membrilor clerici și mireni din Consiliul Național Bisericesc și Adunării Naționale Bisericești; în mod deosebit ne gândim la mulțimea clericilor din parohii, din mănăstiri, care au o conștiință misionară și o convingere și jertfelnicie deosebite pentru a completa predica din biserică și a o intensifica prin fapte bune, prin mulțimea programelor și proiectelor social-filantropice și misionar-culturale. O deosebită implicare, poate fără precedent până acum, a fost în educația religioasă a tinerilor. Anul 2016, în toate eparhiile, a fost un an de mare intensitate a pastorației tinerilor și copiilor. Aceste activități trebuie continuate, chiar dacă s-a schimbat tematica anului”, a spus Prea­fericirea Sa.

Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale; și este alcătuită din câte trei repre­zentanți ai fiecărei eparhii a Bisericii Ortodoxe Române, un cleric și doi mireni, delegați de Adunările eparhiale pe termen de 4 ani.