Desfăşurarea cercurilor pedagogice la disciplina religie
Miercuri, 28 Noiembrie 2007 17:25

         Cercurile pedagogice la disciplina religie se vor desfăşura în zilele de 29 şi 30 noiembrie 2007, după cum urmează:

- pentru gimnaziu-  la Şcoala cu cls I-VIII Nr. 5, în data de 29 noiembrie 2007, susţinător Pr. Prof. Cătălin Gherghinescu;

- pentru liceu -  la Colegiul Economic "Theodor Costescu", în data de 30 noiembrie 2007.

         Pe lângă orele deschise şi referatele prezentate se va aborda o temă de maximă actualitate "Proiecte şi parteneriate şcolare" legată de proiecte şi parteneriate. Materialul susţinut va fi prezentat de Domnul Daniel Săvescu, coordonator programe - Episcopia Severinului şi Strehaiei, în colaborare cu profesorii responsabili de cerc pedagogic: pentru gimnaziu prof. Dudaşu George, Necşoiu Simona şi Pr. Prof. Necşoiu Cosmin şi pentru liceu prof. Ghinea Maria şi Pr. Prof. Sebastian Hogea.
         Totodată aceste întâlniri metodice vor constitui un bun prilej pentru discuţii şi propuneri pentru modificarea programelor şcolare la disciplina religie care să favorizeze o mai bună însuşire a cunoştinţelor religioase conform particularităţilor de vârstă specifice fiecărei clase (I-XII).
         Profesorii vor stabili calendarul activităţilor extraşcolare dedicate sărbătorilor lunii decembrie conform parteneriatului educaţional "Hristos în şcoală" încheiat între I.S.J. Mehedinţi şi Episcopia Severinului şi Strehaiei.
         Pe linia aceleiaşi colaborări menţionăm organizarea simpozionului internaţional "Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie" ce va avea loc în data de 8-9 decembrie la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 2, Orşova
 coordonat de prof. Constanţa Amza.

A consemnat Pr. Iulian Nedelcu, Consilier Cultural.