Cuvântul PF Pãrinte Patriarh Daniel cu prilejul conferirii Ordinului National 'Steaua Romaniei
Publicat de Viorel Ianasi   
Luni, 01 Octombrie 2007 05:59

Onoarea care ni s-a fãcut astãzi prin conferirea Ordinului National Steaua României în Grad de Mare Cruce este, în primul rând, un act simbolic al Presedintelui României de cinstire si pretuire a Bisericii Ortodoxe Române.

        În al doilea rând, acest gest reprezintã pentru noi personal o mare încurajare la început de drum nou, pe o treaptã superioarã de slujire a Bisericii Ortodoxe Române si a tãrii noastre.

         În al treilea rând, înalta distinctie primitã astãzi ne cheamã la o intensificare a respectului reciproc si a cooperãrii dintre Stat si Bisericã, potrivit noii Legi a cultelor care recunoaste contributia Bisericii Ortodoxe Române.


În al doilea rând, acest gest reprezintã pentru noi personal o mare încurajare la început de drum nou, pe o treaptã superioarã de slujire a Bisericii Ortodoxe Române si a tãrii noastre.

În al treilea rând, înalta distinctie primitã astãzi ne cheamã la o intensificare a respectului reciproc si a cooperãrii dintre Stat si Bisericã, potrivit noii Legi a cultelor care recunoaste contributia Bisericii Ortodoxe Române si a celorlalte culte religioase oficiale din România la viata societãtii românesti, acestea fiind apreciate ca factori ai pãcii sociale si parteneri sociali ai Statului Român, motiv pentru care Statul sprijinã cultele din România. Autonomia cultelor religioase fatã de Stat, garantatã de Constitutia României, însemneazã libertatea acestora de a se organiza si functiona fãrã restrictii din partea Statului. În acelaºi timp, noi nu înþelegem autonomia Bisericii ca fiind izolare, ci fiind si libertate responsabilã de cooperare cu Statul Român spre binele comun al societãtii românesti, care are nevoie de vindecare spiritualã, de consolidare materialã si de afirmare întru demnitate umanã pe plan national si international.

Rugãciunea si fapta bunã, cultul si cultura inspiratã de credinþã, legãtura dintre viata spiritualã si activitatea socialã, afirmarea identitãtii nationale si deschiderea spre universal, toate aceste valori traditionale pe care le binecuvânteazã si le cultivã Biserica noastrã constituie coordonate permanente si prioritãti ale slujirii noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Presedinte al Sfântului Sinod si al Adunãrii Nationale Bisericesti.

Cu aceste gânduri de pretuire a poporului român si a tuturor institutiilor Statului Român, multumim cãlduros Excelentei Voastre, Domnule Traian Bãsescu, Presedintele României, pentru conferirea Ordinului Naþional Steaua României în Grad de Mare Cruce si pentru cuvintele de apreciere adresate nouã cu acest prilej. Rugãm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos sã Vã dãruiascã multã sãnãtate si mult ajutor în activitatea Domniei Voastre de conducere si reprezentare a Statului Român.

În încheiere, multumim tuturor ierarhilor din tarã si strãinãtate, precum si tuturor persoanelor distinse care ne-au onorat cu prezenta lor la acest moment de pretuire si încurajare pentru slujirea noastrã ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

 

† DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române