Conferinta preoteascã de toamnã în protopopiatul Vânju Mare
Luni, 29 Octombrie 2007 03:00
               Astãzi, 29 octombrie, în Episcopia Severinului si Strehaiei continuã seria conferintelor de toamnã, prin desfãsurarea conferintei preotesti de toamnã în protopopiatul Vânju Mare, având aceeasi temã ,,Preotul – chivernisitor al bunurilor bisericesti”, sustinutã si de aceastã datã de pãrintele consilier economic Mihai Zorilã.
               Lucrãrile conferintei, prezidate de Prea Sfintitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului si Strehaiei, sunt precedate de sãvârsirea Sfintei Liturghii, la care participã preotii si cântãretii din protopopiatul Vânju Mare.
 
A consemnat Pr. Viorel Vlãducu, consilier mass-media.