Astăzi va fi instalat PF Ieronim al II-lea, noul Întâistătător al Bisericii Greciei
Publicat de Eugen Sonei   
Sâmbătă, 16 Februarie 2008 14:32

           Joi, 7 februarie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a ales pe Înalt Preasfinţitul Ieronim, Mitropolit de Theba şi Levadia, pentru vrednicia de Întâistătător al Bisericii Greciei. Ceremonia de întronizare se va desfăşura astăzi, 16 februarie a.c., începând cu orele 11 şi va avea loc în Catedrala Arhiepiscopală din Atena.

     La acest eveniment deosebit sunt aşteptaţi să participe înalţi ierarhi, delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, autorităţi de stat, personalităţi marcante ai vieţii religioase, sociale, culturale şi politice. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care va lua parte la festivităţi este formată din Înalt Preasfinţitul Laurenţiu Mitropolitul Ardealului, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal şi Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor. Delegaţia va prezenta Mesajul de felicitare adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, noului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Greciei, mesaj pe care îl redăm în întregime:

   „Preafericirea Voastră, Preafericite IERONIM II, Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade, preaiubit frate în Hristos Domnul şi coliturghisitor,

Împreună cu ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, am primit cu mare bucurie vestea alegerii Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Sfintei Biserici Ortodoxe a Eladei. Prin tainica lucrare a harului Preasfântului Duh, prin care toate cele bune se săvârşesc în Biserica lui Hristos, Vi s-a încredinţat tronul arhieresc al Bisericii Apostolice a Atenei, care de la început a fost cinstit de sfinţi ierarhi, precum Sfântul Dionisie Areopagitul şi Sfântul Ierotei.

Sunteţi al douăzecilea arhipăstor al Atenei, în şirul neîntrerupt al arhiereilor care au păstorit această cetate vestită, după dobândirea libertăţii şi începerea eliberării şi renaşterii poporului grec în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Preafericirea Voastră sunteţi chemat la această înaltă slujire pentru a Vă aduce contribuţia la afirmarea valorilor Ortodoxiei în Grecia şi în lume, precum şi la promovarea lucrării social filantropice a Bisericii, având deja o bogată experienţă în acest domeniu, luminat de Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos. Vă încredinţăm că pentru împlinirea acestei misiuni sfinte, nu sunteţi singur! În virtutea unităţii noastre dogmatice, canonice şi de cult, a iubirii noastre frăţeşti, precum şi a legăturilor străvechi dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă a Greciei, Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru o cât mai strânsă cooperare între Bisericile noastre surori. Suntem convinşi că numai aşa vom reuşi să dăm împreună mărturie creştină credibilă în Europa şi în lumea întreagă, într-o vreme de rapidă schimbare şi căutare.

În aceste momente binecuvântate pentru Biserica Greciei şi pentru întreaga Ortodoxie, ne amintim cu multă bucurie de vizita pe care aţi făcut-o la Iaşi, la sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva, în luna octombrie, anul 2000, aducând moaştele Sf. Mare Mucenic Gheorghe, spre a fi cinstite cu evlavie de binecredinciosul popor român.

Rugăm pe Hristos Domnul,”Păstorul Cel Bun” (Ioan 10,11) şi ”Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3,1) să Vă dăruiască ajutorul Său ca să slujiţi Biserica Sa din Grecia, să Vă bucuraţi de bogate roade duhovniceşti în fruntea ierarhilor Sfântului Sinod, pentru a îndruma poporul ortodox pe calea mântuirii.

La acest popas binecuvântat, împreună cu ierarhii, clerul şi credincioşii Biserici Ortodoxe Române, din adâncul inimii, Vă felicităm zicând: „Axios! Axios! Axios! Întru mulţi ani, Preafericirea Voastră!”

Cu deosebită preţuire şi dragoste frăţească în Iisus Hristos”,

 

SS † DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Biroul de presă al Patriarhiei Române