proiect 1 - sanatate si credinta

1. Proiectul „Sănătate şi credinţă”

Descriere: Proiectul s-a iniţiat în anul 2009 de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi şi Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu scopul de a informa şi conştientiza populaţia din mediul urban şi rural asupra riscurilor consumului de alcool, tutun şi droguri şi de a interveni în mod profesionist în cazul solicitărilor venite din partea persoanelor sau familiilor care se confruntă cu această problemă.

            Scopul: Dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi a unor măsuri de informare a populaţiei asupra riscurilor consumului de tutun, alcool şi droguri.

            Obiective:

- Promovarea serviciilor de asistenţă integrată a C.P.E.C.A Mehedinţi prin intermediul preoţilor parohi;

- Intervenţia specialiştilor Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mehedinţi, acolo unde este cazul şi ca urmare a solicitării sprijinului, în familiile cu potenţial crescut de risc în ceea ce priveşte consumul de alcool, tutun şi drog, accesul la aceste persoane fiind facilitat prin intermediul preoţilor;

- Modificarea atitudinii de rezistenţă ale consumatorilor faţă de serviciile de asistenţă;

- Informare în rândul enoriaşilor comunităţii locale;

- Organizarea unui seminar pe tema ajutorului pe care îl putem acorda oamenilor aflaţi în dependenţă, cu titlul „Patima”;

- Organizarea în cadrul Episcopiei Severinului şi Strehaiei a unor întâlniri de informare cu elevii severineni, cu rol educativ, atât pe problematică antidrog, cât şi spirituală;

- Organizarea a unui număr de 4 emisiuni în cursul anului 2009, la postul de radio „Lumina”, în care să se promoveze proiectul, precum şi importanţa colaborării dintre cele două instituţii partenere.

Locul de desfăşurare: Municipiul Dr. Tr. Severin, Judeţul Mehedinţi.

Beneficiari: direcţi – 600 de persoane; indirecţi – comunitatea în general.

Rezultate:

- s-au realizat 9 întâlniri de lucru cu beneficiarii, având loc discuţii interactive, informare cu privire la consecinţele negative ale consumului de alcool, tutun şi droguri şi distribuire de materiale informative;

- s-a organizat o masă rotundă cu tematică antidrog în sala „Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor din judeţ, în urma căreia s-au stabilit acţiuni concrete de prevenire a consumului de droguri, cu implicarea tuturor partenerilor;

- reprezentanţii C.P.E.C.A Mehedinţi au participat la şedinţele cu preoţii din cadrul Protoieriilor Drobeta Nord, Drobeta Sud şi Strehaia;

- s-au identificat zonele din judeţ cu potenţial ridicat de consum de substanţe legale şi ilegale, cu ajutorul preoţilor din parohii.

Rolul organizaţiei: partener

Sursa de finanţare: fonduri proprii

Durata proiectului: 01 februarie 2009 – 05 decembrie 2009