Domenii de activitate
Domeniile de activitate ale asociaţiei sunt:

1.  Cultură

2.  Tineret

3.  Mediu

4.  Asistenţă socială şi socio - medicală

5.  Asistenţă medicală

6.  Educaţie şi cercetare interdisciplinară

7.  Dezvoltare organizaţională

8.  Economie