PF Daniel a deschis lucrările Consfătuirii naţionale anuale a inspectorilor de religie
La Mănăstirea „Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus” a început astăzi, 6 septembrie, Consfătuirea naţională anuală a inspectorilor de Religie din Patriarhia Română. Timp de două zile, participanţii discută aspecte legate de începutul şi structura anului şcolar 2010-2011, de statutul orei de religie, precum şi de prezentarea auxiliarelor didactice nou-apărute. De asemenea, se va face şi evaluarea rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent.
Întâlnirea inspectorilor de Religie a fost deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care a subliniat importanţa orei de religie arătând că profesorii, în cadrul acestei ore, formează „cetăţeni ai raiului”: „În privinţa orei de religie dorim să ne exprimăm mulţumirea, recunoştinţa noastră pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară profesorii şi profesoarele de religie pe tot cuprinsul Patriarhiei Române. Este o lucrare atât de mare încât nici nu poate fi evaluată ci, doar dacă printr-o minune am putea să vedem impactul peste timp al acestei lucrări. Noi avem doar semne privind impactul orei de religie asupra generaţiilor de tineri. Este îmbucurător faptul că această oră de Religie are un impact în timp pe care nu îl poate prevedea nici un profesor de religie imediat. Ora de Religie este o sfinţire a timpului şi o înveşnicire a timpului prin persoanele umane. Educaţia creştină nu pregăteşte doar cetăţeni pentru patria pământească, ci şi cetăţeni pentru patria cerească. Părinţii nu-şi dau seama cât de împreună lucrători sunt cu Dumnezeu atunci când dau naştere copiilor şi nici profesorii de religie nu realizează totdeauna faptul că ei formează cetăţeni ai Raiului, nu doar cetăţeni ai României. Deci, profesorii de religie împreună cu părinţii de acasă care au dat naştere copiilor, pe care i-au botezat şi i-au educat în credinţa creştină, pregătesc cetăţeni ai Împărăţiei Cerurilor şi numărul sfinţilor din Împărăţia Cerurilor depinde de părinţii credincioşi şi de dascălii credincioşi. Nu este vorba aici doar de patriotism, este vorba de o lucrare atât de sfântă şi de mare cu reverberaţie eternă care nici nu poate fi evaluată după criteriile lumii pământeşti. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că cel ce împlineşte şi învaţă şi pe alţii să facă voia Lui acela mare se va chema şi în Împărăţia Cerurilor”.
 
De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat faptul că educaţia creştină este cea mai mare investiţie, arătând astfel că ora de religie este o misiune sfântă „Ora de religie este un apostolat, o misiune sfântă, apostolică, adică o trimitere din partea lui Dumnezeu pentru a forma suflete în comuniune cu Dumnezeu şi în comuniune cu toate generaţiile de sfinţi din toate timpurile. Deci, este atât de importantă această formare a tinerilor, a copiilor, în credinţa creştină, încât nu credem că în România a fost, sau va fi vreodată vreo investiţie mai mare decât transmiterea credinţei ca valoare veşnică. Nicio investiţie nu este mai mare decât educaţia creştină pentru că această vizează nu doar lumea pământească ci şi împărăţia cerurilor. Mântuitorul a spus: 'Ce îi foloseşte omului să câştige lumea dacă îşi pierde sufletul său', sau 'Ce ar da omul în schimb pentru sufletul său'. Avem nevoie şi de spitale pentru vindecare, iar Biserica are zeci de unităţi medicale, dar pentru noi, din punctul de vedere al Bisericii cea mai mare investiţie şi cea mai mare zestre pe care părinţii pot să o dăruiască copiilor lor este credinţa în Hristos. Mântuitorul a spus 'Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu îi opriţi că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor', deci avem şi noi de învăţat de la copii, din nevinovăţia lor, din gingăşia lor, din afecţiunea lor. Din acest punct de vedere formarea lor în această perioadă este baza personalităţii lor de mai târziu”.
 
Totodată, Patriarhul României a arătat că programul Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor” este complementar orei de religie, copiii având astfel posibilitatea să participe la sfintele slujbe, la viaţa Bisericii: „În concluzie dorim să ne exprimăm preocuparea permanentă de a susţine motivaţia spirituală a orei de Religie ca fiind o mare lucrare pentru Biserică şi din acest punct de vedere avem completarea orei de Religie din şcoală cu programul Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor” care nu este un program concurent ci complementar, în sensul că pe lângă cunoştinţele primite în şcoală, la ora de religie, copiii trebuie să participe şi la viaţa Bisericii, să fie legaţi de comunitate, să participe la slujbe”.
 
În finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a vorbit despre necesitatea organizării de tabere creştine şi despre importanţa lor în formarea spirituală a copiilor: „În timpul vacanţelor de vară, preoţii, împreună cu profesorii şi profesoarele de religie, nu fără ei, trebuie să organizeze împreună tabere creştine. Trebuie să organizăm tabere creştine în care copii, pe lângă joacă, să mai înveţe practica rugăciunii şi în alte comunităţi decât cea de acasă, pentru că în aceste tabere trebuie să fie copii din diferite zone ale ţării, să se cunoască. Trebuie, mai ales, să organizăm tabere de tineret formate din copiii din ţară şi copii români din diaspora pentru că aceia din străinătate îşi pierd identitatea. Aceste tabere este bine să fie organizate de către preoţi împreună cu profesorii şi profesoarele de religie deoarece comportamentul copiilor este puţin diferit în tabere decât la şcoală şi învaţă să îşi asume libertatea cu responsabilitate”.
 
Un subiect important al discuţiilor îl constituie organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare de Religie pentru anul care urmează. Consfătuirea naţională anuală a inspectorilor de Religie este organizată, la propunerea Ministerului Educaţiei, de Patriarhia Română, Arhiepiscopia Sibiului şi Inspectoratul şcolar Judeţean Sibiu.