Manastirea Baia de Arama

 

         În şedinţa Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei din data de 29 ianuarie 2008 s-a aprobat reînfiinţarea mănăstirii ,, Sfinţii Voievozi” din oraşul Baia de Aramă, ca mănăstire de călugăriţe sub jurisdicţia Episcopiei Severinului şi Strehaiei, urmând a funcţiona în cadrul Protoieriei Baia de Aramă.
         Mănăstirea şi-a început activitatea încă din anul 1703, fiind ctitorită de Sf. Domnitor Constantin Brâncoveanu alături de Banul Cornea Brăiloiu şi Milco Băieşul la poalele Cornetului cum reiese din pisanie.
          Biserica cu hramul ,,Sfinţii Voievozi” a vechii mănăstirii din Baia de Aramă, care este funcţională şi astăzi, este din punct de vedere arhitectural specifică stilului brâncovenesc, fiind împrejmuită cu zid, aşa cum se cuvine unui aşezământ monahal.

 

 

 

 

 
 
 

 

vizitaţi site-ul mănăstirii: http://manastirea-baia-de-arama.ro