Manastirea Topolnita

(mănăstire de călugări, cu viaţă de obşte şi actualmente are 12 vieţuitori)


Hram: ,,Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” şi ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
Adresa: comuna Izvoru Bârzii, judeţul Mehedinţi
Staret: Arhim. Pavel Nicolăescu
Ctitor: ver căpitan de plai, Lupu Buliga     După tradiţie, prima biserică a fost zidită de Sfântul Nicodim (secolul al XIV-lea. Biserica actuală, în forma de cruce, a fost ridicată în anul 1646, de ctitorul Lupu Buliga. A fost pictată în anul 1673, în frescă, stil bizantin, de zugravii Grigore "Grecul" şi Dima "Romanul". Remarcabilă este tema "Judecata de Apoi", pictată în faţada exterioară vestică, la fel ca la mănăstirile din Moldova.

     După secularizare (1863), schitul a fost părăsit şi reînfiinţat în 1930.

     În anul 1932, Comisia Monumentelor Istorice a făcut reparaţii parţiale şi s-au reconstruit trei chilii. S-au executat reparaţii şi restaurari, prin grija Î.P.S. Părinte Nestor, Mitropolitul Olteniei. În ultimii ani s-a construit un corp de chilii şi un dig pentru prevenirea inundaţiilor.