august 2010
Duminică, 01 august:
-                   a slujit Sfânta Liturghie la biserica din satul Colareţi, filie a parohiei Plopi, Protoieria Strehaia şi a hirotonit şi instalat ca preot paroh al acestei parohii, pe părintele diacon Toma Alexandru Mihai;
-                   de asemenea a hirotonit întru diacon pe seama parohiei Hurduceşti, protoieria Strehaia, pe tânărul teolog Marinel Pacea;
 
Marţi, 03 august:
-                   a acordat audienţe preoţilor şi credincioşilor;
-                   program administrativ;
 
Joi, 05 august:
-          a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial;
-          a săvârşit slujba vecerniei dimpreună cu litia şi slujba sfinţirii clopotelor manăstirii Lainici, alături de  IPS Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei;
 
 
Vineri, 06 august:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Lainici, alături de un ales sobor de arhierei, în frunte cu IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei;
 
 
Duminică, 08 august:
-          a slujit Sfânta Liturghie la biserica parohiei Hurduceşti, Protoieria Strehaia şi a hirotonit şi instalat ca preot paroh al acestei parohii, pe părintele diacon Marinel Pacea;
 
 
Joi, 12 august:
-          a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial;
 
 
Sâmbătă, 14 august:
-          a săvârşit slujba Vecerniei şi a Prohodului Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Polovragi;
 
 
Duminică, 15 august:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Polovragi, cu prilejul hramului acestei mânăstiri; 
 
 
Luni, 16 august:
- l         a invitaţia P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei, a slujit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Brâncoveni, cu prilejul prăznuirii Sfinţilor Brâncoveni, ocrotitorii Episcopiei Slatinei şi a participat la manifestările culturale susţinute cu acest prilej în  Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor;
 
 
Joi, 19 august:  
-          a supravegheat lucrarile de turnare a fundaţiei pentru chiliile Manastirii Coşuştea Crivelnic, protoieria Baia de Aramă;
 
 
Sâmbătă, 21 august:
- a oficiat Taina Sfintei Cununii la  parohia Titerleşti, protoieria Baia de Aramă;
 
 
Duminică, 22 august:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
 
 
Duminică, 29 august:    
-          a slujit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Topolniţa, Protoieria Drobeta Turnu Severin Nord, cu prilejul hramului acestei mânăstiri;