aprilie 2010
Joi, 1 aprilie:
- a slujit Sfânta Liturghie alături de membrii Sfântului Sinod, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti; în cadrul Sfintei Liturghii a avut loc sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir;
 
Vineri, 2 aprilie:
-          a slujit Denia Prohodului Domnului la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
 
Duminică, 4 aprilie - Praznicul Învierii Domnului:  
-          a săvârşit pe podiumul din faţa Catedralei Episcopale aflate în construcţie Slujba Învierii, Sfânta Liturghie
-          a hirotonit întru diacon pe seama Catedralei Episcopale pe tânărul teolog George Radu Trăilescu;
-          a săvârşit Slujba Vecerniei „a doua Înviere” la Catedrala Episcopală din  Drobeta Turnu Severin;
 
Luni, 5 aprilie:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Mraconia;
 
Marţi, 6 aprilie:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin alături de preoţii şi cântăreţii pensionari din Episcopia Severinului şi Strehaiei;
-          în cadrul Sfintei Liturghii a hirotonit întru preot pe seama Catedralei Episcopale, pentru cele 4000 de persoane cu deficienţă de vedere din judeţul Mehedinţi,  pe tânărul teolog George Radu Trăilescu;
 
 
Joi, 8 aprilie:
-          a slujit Sfânta Liturghie, la biserica parohiei  Zegaia, Protoieria Drobeta Turnu Severin Sud;
-          a oficiat taina Botezului fiicei parintelui Nicolae Drăghici preot paroh al parohiei Zegaia;
 
 
 
 
 
Vineri, 9 aprilie:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Gura Motrului (Izvorul Tămăduirii);
 
Sâmbătă, 10 aprilie:
 - a oficiat slujba botezului  la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
 
Duminică, 11 aprilie:
-          la invitaţia P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului a  slujit,  alături de un sobor de ierarhi, Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat în faţa Catedrale Episcopale din Caransebeş cu prilejul hramului acestei Catedrale „Învierea Domnului - Duminica Tomii” ;
-          a participat la deschiderea celei de-a patra ediţii a manifestărilor spiritual-culturale, intitulate „Zilele credinţei şi culturii în Caransebeş”;
 
 
Marti, 13 aprilie:
-          la invitaţia Prea Sfinţitului Părinte  Lucian, Episcopul Caransebeşului a participat la lucrările simpozionului internaţional "Credinţă şi mărturisire" desfăşurat în sala de festivităţi a Episcopia Caransebeşului;
 
Miercuri, 14 aprilie:
-          a acordat audienţe preoţilor şi cântăreţilor din eparhie;
-          program administrativ;
 
Joi, 15 aprilie:
-          a oficiat slujba de sfinţire a clopotelor ce vor fi amplasate la biserica cu hramul “Sfântul Ioan Gură de Aur” din Drobeta Turnu Severin;
 
Sâmbătă, 17 aprilie:
-          a săvârşit Taina Sfântului Botez fiicei preotului Ionuţ-Cristian Gârniţă la biserica parohială din Cocorova, Protoieria Drobeta Turnu Severin Nord;
-          a săvârşit Taina Sfântului Botez  fiului preotului Dumitru Stelian Alin la biserica parohiei Traian, Protoieria Vânju Mare;
 
Duminică, 18 aprilie:
-          a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin în cadrul căreia, a oficiat Taina Sfintei Cununii a tinerilor Iulia şi Chirilă Enescu;
 
 
Miercuri, 21 aprilie:
-          a acordat audienţe preoţilor şi cântăreţilor din eparhie;
-          program administrativ;
 
 
Vineri, 23 aprilie:
-          a slujit Sfânta Liturghie pe podiumul din faţa Catedralei Episcopale aflate în construcţie, alături de Î.P.S. Irineu, Mitropolitul Olteniei, P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului şi de P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei cu prilejul prăznuirii Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă – Ocrotitorul Mun. Drobeta  Turnu  Severin;
 
- a participat alături de Î.P.S. Irineu, Mitropolitul Olteniei şi de P.S. Sebastian, Episcopul Slatinei la concertul intitulat generic  ,, Acum toate s-au umplut de lumină”, susţinut de Corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei în sala „Nestor Mitropolitul” a Centrului Eparhial;
 
Sâmbătă, 24 aprilie:
 - a efectuat vizite pastorale la Mănăstirile Mraconia şi Sf. Ana Orşova alături de Î.P.S. Irineu, Mitropolitul Olteniei;
 
Duminică, 25 aprilie:
 -       a slujit Sfânta Liturghie parohia Gvardeniţa, Protopopiatul Vânju Mare;
 
Luni, 26 aprilie:
-          a vizitat Mânăstirea Strehaia ;
 
Miercuri, 28 aprilie:
 -          a acordat audienţe preoţilor şi cântăreţilor din eparhie;
-          program administrativ;