ianuarie 2009

Joi, 1 ianuarie:

 • a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin, cu ocazia prăznuirii Sfântului Vasile cel Mare;
 • Duminică, 4 ianuarie:
 • a slujit Sfânta Liturghie la parohia „Sfântul Gheorghe, Purtătorul de biruinţă" din Drobeta Turnu Severin;
 • a săvârşit Taina Botezului la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
 • Luni, 5 ianuarie:
 • a săvârşit slujba Privegherii la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
 • Marţi, 6 ianuarie:
 • a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin şi a oficiat slujba Sfinţirii Aghiasmei celei Mari pe podiumul amenajat în Portul Naval din Drobeta Turnu Severin;
 • Miercuri, 7 ianuarie:
 • a slujit Sfânta Liturghie la parohia „Sf. Ioan Botezătorul" din Drobeta Turnu Severin, cu ocazia hramului acestei Sfinte Biserici;

Joi, 8 ianuarie:

 •  a acordat audienţe preoţilor şi credincioşilor;
 •  program administrativ;
 • Sâmbătă, 10 ianuarie:
 •   s-a întâlnit cu reprezentaţii constructorului Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin;
 • Duminică, 11 ianuarie:
 •   a slujit Sfânta Liturghie la parohia Titerleşti, Protopopiatul Baia de Aramă;
 •   a participat la întrunirea preoţilor şi preoteselor din Protopopiatul Baia de Aramă;
 • Luni, 12 ianuarie:
 •  a participat la Bilanţul activităţii pe anul 2008 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi;
 •  a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial;
 • Marţi, 13 ianuarie:
 •  a examinat studenţii Facultăţii de Teologie din Craiova, la Formare Duhovnicească;
 • Miercuri, 14 ianuarie:
 •  a acordat audienţă preoţilor şi credincioşilor din eparhie;
 •  program administrativ;

Vineri, 16 ianuarie:

 •   s-a întâlnit cu Dl. Ion Gheorgheci, Primarul Com. Godeanu, jud. Mehedinţi;
 •   program administrativ;
 • Sâmbătă, 17 ianuarie:
 •   a slujit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Vodiţa, Protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord, cu prilejul hramului acestei mânăstiri(Cuv. Antonie cel Mare);

Duminică, 18 ianuarie:

 •   a slujit Sfânta Liturghie la parohia „Adormirea Maicii Domnului" (Maioreasa) din Drobeta Turnu Severin;
 •   a săvârşit slujba înmormântării la biserica parohiei „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir";
 • Marţi, 20 ianuarie:
 •   a prezidat şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;

Joi, 22 ianuarie:

 •   a participat la lucrările comune ale Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

Vineri, 23 ianuarie:

 •   a participat alături de ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la momentul aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române (18592009), ce sa desfăşurat la Catedrala patriarhală şi la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.

Sâmbătă, 24 ianuarie:

 •   a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;
 •   a prezidat şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Severinului şi Strehaiei, unde sa prezentat Raportul de activitate al Episcopiei noastre pe anul 2008, precum şi măsurile propuse de către cele cinci Sectoare administrative pentru anul 2009;

Duminică, 25 ianuarie:

 •   a slujit Sfânta Liturghie parohia „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir" din Drobeta Tr. Severin (Sf. Grigorie Teologul);
 •   a hirotesit întru iconom stavrofor pe P.C. Pr. Tiţa Grigore, preot slujitor la parohia „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir" din Drobeta Tr. Severin;

Joi, 29 ianuarie:

 •   a slujit slujba Vecerniei la Catedrala Episcopală „Maica Domnului   Dudu" din Craiova;
 •   a participat la un moment artistic susţinut de Corul Facultăţii de Teologie din Craiova la Teatrul Liric din Craiova, cu prilejul prăznuirii „Sfinţilor Trei Ierarhi" ocrotitorii Facultăţii de Teologie din Craiova,

Vineri, 30 ianuarie:

 •   la invitaţia Î.P.S. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Maica Domnului   Dudu" din Craiova, cu ocazia hramului Facultăţii de Teologie din Craiova (Sf. Trei Ierarhi);

Sâmbătă, 31 ianuarie:

 •   a săvârşit Taina Sfântului Botez la parohia Băileşti, Protopopiatul Băileşti din Arhiepiscopia Craiovei;
 •   a săvârşit slujba parastasului la Mânăstirea Topolniţa, Protopiatul Drobeta Turnu Severin Nord;