mai 2007

 

 Marţi, 1 mai – Miercuri, 2 mai 2007: 

- A făcut parte alături de Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei din delegaţia patriarhală ce a participat la manifestările aniversare prilejuite de împlinirea a 1100 de ani de la naşterea în ceruri a Sfântului Ţar Boris Mihail, crestinătorul (botezătorul) poporului bulgar, ce s-au desfăşurat în Bulgaria în localitatea Pliska;
 Joi, 3 mai 2007:

- a acordat audienţe preoţilor şi credincioşilor din eparhie;

- program administrativ;  

Sâmbătă, 5 mai 2007: 

- a vizitat mănăstirea „Sf. Treime” Cerneţi, protopopiatul Drobeta Tr. Severin Sud;  
 

 Duminică, 6 mai 2007: 

- a  slujit Sf. Liturghie la parohia Bobaiţa, protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord;
a oficiat botezul pruncilor gemeni Andrei si Andreea Colibăseanu, copiii părintelui Lucian
Colibăseanu de la parohia Bobaiţa;
 


Luni, 7 mai 2007: 

- a participat la cel de-al doilea Congres National al episcopilor si preoţilor prietenii Comunitătii „Sant’Egidio”
din Romania, intitulat „Globalizarea iubirii, unitatea creştinilor în U.E.”, ce a avut loc la Mănăstirea Brâncoveanu,
din localitatea Sâmbata de Sus, jud. Brasov; 
 

Marţi, 8 mai 2007: 

- a oficiat cununia de argint a părintelui Negrescu Georgică şi a Doamnei preotese Negrescu Lucia, ce a avut
loc la parohia Grecescu din Drobeta Turnu Severin; 


Joi, 10 mai 2007:

- a vizitat lucrările de construcţie ce se desfăşoară la biserica parohiei Cocorova, protopopiatul Drobeta Turnu
Severin;  


Vineri, 11 mai 2007:

- a primit pe Dl. Marius Bălu, Prefectul Jud. Mehedinţi;

- a prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial;
Sâmbătă, 12 mai 2007:

- la invitaţia Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei a participat alături de un sobor de ierarhi, membrii ai Sf. Sinod al
 Bisericii Ortodoxe Române la slujba de resfinţire şi Sf. Liturghie săvârşite în Catedrala Mitropolitană din Craiova;
după Sf. Liturghie s-a săvârşit slujba de pomenire a Î.P.S. Mitropolit Nestor Vornicescu, la împlinirea celor şapte ani
de la trecerea sa la Domnul; 
 

 Duminică, 13 mai 2007: 

- a participat alături de Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei, Bucovinei si Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, P.S. Daniil, Episcopul Episcopiei Daciei Felix, P.S. Gurie Gorjeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei si P.S. Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului, la slujba de sfinţire a bisericii din parohia Secu, protoieria Filiaşi, Jud. Dolj; după încheierea slujbei de târnosire, într-un cadru solemn s-a oficiat Sf. Liturghie arhierească;

- În după amiaza aceleiaşi zile, a participat la slujba de punere a pietrei de temelie pentru o nouă biserică în localitatea Smadovicioara, filie a parohiei Secu;
 

Luni, 14 mai 2007: 

- a vizitat lucrările de construcţie ce se desfăşoară la biserica parohiei Cocorova, protopopiatul Drobeta Turnu
Severin;  
Marţi, 15 mai 2007: 

- a  examinat studenţii Facultăţii de Teologie din Craiova, la disciplina Formare Duhovnicească; 


Miercuri, 16 mai 2007: 

- a acordat audienţe preoţilor şi credincioşilor din eparhie;

- program administrativ;


Joi, 17 mai 2007:

- a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin(Înălţarea Domnului);  
 

 Duminică, 20 mai 2007: 

- a  slujit Sf. Liturghie la  parohia Bâlvăneşti, Protopopiatul Drobeta Turnu Severin Nord;

- a oficiat slujba Cununie, tinerilor Ionuţ Marian si Ileana Taloi în Paraclisul Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin;
 Luni, 21 mai 2007: 

- a a slujit Sfânta Liturghie la altarul de vară amenajat în incinta Mănăstirii Topolniţa, Protopopiatul Drobeta Tr. Severin Nord, cu prilejul prăznuirii hramului bisericii de lemn al acestei mănăstiri(Sf. Împ. Constantin şi Elena);
Marţi, 22 mai 2007: 

- a susţinut cursuri de Formare Duhovnicească la Facultatea de Teologie din Craiova;

- a participat la decernarea premiilor festivalului oratoric „Sf. Ioan Gură de Aur”- faza interjudeţeană, ce
s-a desfăşurat în Mun. Craiova, Jud. Dolj;
 

 Joi, 24 mai 2007:

- a săvărşit alături de P.S. Gurie Gorjeanul, Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin; după Sf. Liturghie s-a oficiat slujba de pomenire a Î.P.S. Mitropolit Nestor Vornicescu, la împlinrea a şapte ani de la trecerea sa la Domnul;

- a participat alături P.S. Gurie Gorjeanul, Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei şi de preoţii din eparhia noastră la manifestările comemorative dedicate mitropolitului Nestor Vornicescu la împlinirea a şapte ani de la trecerea sa la Domnul, ce s-au desfăşurat la Palatul Cultural ,,Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin;
 

Vineri, 25 mai 2007: 

- a vizitat lucrările de construcţie ce se desfăşoară la biserica parohiei Cocorova, protopopiatul Drobeta
Turnu Severin;

- a participat la cercul de religie desfăşurat la Liceul din Şişeşti cu profesorii de religie de la liceele din
 jud. Mehedinţi;

- a vizitat vechile ruine ale mănăstirii Coşuştea Crivelnic;
 

Duminică, 27 mai 2007:

- a  slujit Sf. Liturghie la Catedrala Episcopală din Dr. Tr. Severin (Pogorârea Duhului Sfânt);

- a oficiat la Catedrala Episcopală din Dr. Tr. Severin botezul pruncei Maria Cristina, fiica părintelui Popescu Gheorghe, protoiereu al Protoieriei Strehaia;
 

 Luni, 28 mai 2007: 

- la invitaţia Î.P.S. Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului a participat alături de un sobor de ierarhi, membrii ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la slujba de resfinţire a Catedralei Mitropolitane din Sibiu; după terminarea slujbei de resfinţire, s-a săvârşit Sf. Liturghie arhierească cu prilejul hramului Catedralei Mitropolitane (Sfânta Treime);
 

Marţi, 29 mai 2007: 

- a susţinut cursuri de Formare Duhovnicească la Facultatea de Teologie din Craiova;

- a participat la trasarea fundaţiei anexelor Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sf. Ioan Evanghelistul”
 din Com. Balta, jud. Mehedinţi;

Miercuri, 30 mai 2007: 

- a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin alături de toţi preoţii hirotoniţi de
Prea Sfinţia Sa în cei aproape şase ani de arhierie;

- a vizitat pe Pr. Civitu Constantin, în vârstă de 96 de ani;  


Joi, 31 mai 2007: 

- a participat alături de preoţii şi cântăreţii din protopopiatul Baia de Aramă şi de ostenitorii Centrului Eparhial
la săparea şi turnarea fundaţiei anexelor Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sf. Ioan Evanghelistul” din
Com. Balta, jud. Mehedinţi;

- a vizitat lucrările de construcţie ce se desfăşoară la biserica din satul Gornoviţa, filie a parohiei Prejna,
Protopopiatul Baia de Aramă, precum şi lucrările de restaurare a picturii bisericii din parohia Halânga, protopopiatul
Drobeta Turnu Severin Nord;


 A consemnat Arhid. Ciprian Mocanu, Secretar Eparhial